Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


eTržiště » přehled aktuálních zakázek

realizované zakázkyZPĚT na úvod

Výpis záznamů 12 z celkového počtu 2 vyhovujících záznamů.


Zpracování geometrického plánu na oddělení části pozemku v k.ú. Střešovice

Požadujeme zpracování geometrického plánu za účelem oddělení části pozemku parc. č. 53 v k. ú. Střešovice v lini pozemku parc. č. 54 k.ú . Střešovice včetně vytyčení oddělované části dle přílohy.
Dále požadujeme vytyčení hranic následujících pozemků:
parc. č. 37 a parc. č. 54 k.ú. Střešovice.
[číslo:2018/00005] [nabídky od: 18.01.2018 do: 22.01.2018]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Geodetické práce - zaměření souboru pozemků – Osa Červený vrch

Předmětem zakázky je zpracování podkladu pro variantní ověřovací studii Osa Červený vrch. Celková výměra dotčených pozemků je cca 37.000 m2. Předmět zahrnuje zaměření polohopisu a výškopisu území, vyšetření průběhu inženýrských sítí a vyšetření vlastnických vztahů, v tomto rozsahu odevzdání:

– situace zájmového území - polohopisný a výškopisný plán v měřítku 1:500 (měřítko pro tištěné paré) v kvalitě účelové mapy, včetně připojení na systémy S–JTKS a BPV. Situace bude zahrnovat ... [celkem 1274 znaků / zobrazeno 39%]
[číslo:2018/00004] [nabídky od: 17.01.2018 do: 23.01.2018]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Konec výpisu.


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/list.php ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz