Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2014 ›› Sumář výdajů ›› detail/podstránka

Sumář výdajů Městské části Praha 6 na rok 2014

  501 502 503 513 514 515 516 517 519 52 53 54 56 - 59      
  Platy OPPP Pojistné Nákup Úroky a Nákup Nákup Ostatní Neinvest. Neinvest. Neinvest. Neinvest. Ostatní Běžné Kapitálové VÝDAJE
  zaměstn.   placené materiálu ost. finanč. vody,paliv  služeb nákupy nákupy transfery transfery transfery neinvestiční výdaje výdaje CELKEM
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE 0 100 0 0 0 0 5 300 0 0 0 0 10 0 5 410 0 5 410
3636 - Územní rozvoj   100         5 300         10   5 410   5 410
TAB. 02 - MĚST.INFRASTRUKT. 0 11 000 550 303 30 1 000 110 655 11 050 0 300 70 0 0 134 958 63 100 198 058
1014  -  Ozdravování hospodářských zvířat             100             100   100
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací   11 000 550                     11 550   11 550
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů             10 860             10 860   10 860
3739  -  Ochrana půdy             1 000             1 000   1 000
3744 - protipovodňová opatření             45             45   45
3745  -  Péče o vzhled obcí a zeleň       303 30 1 000 98 650 11 050     70     111 103 63 100 174 203
3749  -  Ochrana životního prostředí                   300       300   300
TAB. 03 - DOPRAVA 0 0 0 1 820 0 0 52 207 50 0 115 0 0 57 250 111 442 10 900 122 342
2212 - Doprava       100     1 657 50         57 250 59 057 10 900 69 957
2212 - Silnice       1 720     50 550             52 270   52 270
2251 - Letiště                   115       115   115
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ 0 0 0 125 0 0 7 325 90 420 1 200 136 944 0 0 146 104 110 200 256 304
3111 - Mateřské školky       40     800       32 386     33 226 48 500 81 726
3113 - Základní školy       65     3 995 50 220   104 208     108 538 45 700 154 238
3121 - Gymnázia                     350     350   350
3141 - Školní stravování                           0 16 000 16 000
3419 - Tělovýchovná činnost       20     2 530 40 200 700       3 490   3 490
3421 - Volný čas mládeže                   500       500   500
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC.VĚCI 4 200 950 1 510 294 0 755 5 608 2 768 75 6 796 22 012 1 396 0 46 364 45 000 91 364
3515 - Specializovaná zdravotní péče                   100       100   100
3522 - Ostatní nemocnice                   457       457   457
3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných                     9 970     9 970 40 000 49 970
3525 - Hospice                   600       600   600
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení                   2 738       2 738   2 738
3541 - Prevence před drogami a jinými látkami       15     2 120 40 25 600   250   3 050   3 050
3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví               2 500     20     2 520   2 520
4227 - Podpora zaměstnanosti 4 200 950 1 510 279   755 683 228     7 146   8 758   8 758
4329 - Sociální péče a pomoc dětem                 50         50   50
4339 - Sociální pomoc rodině a manželstvím                   75       75   75
4351 - Pečovatelská služba                     12 000     12 000 5 000 17 000
4352 - Tísňová péče                   250       250   250
4358 - Sociální služby                   676       676   676
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí             2 805     1 300 15 1 000   5 120   5 120
TAB. 06 - KULTURA A SPORT 0 90 0 197 0 0 18 273 4 688 1 020 2 300 460 50 0 27 078 660 27 738
2141 - Obchod             150             150   150
2143 - Cestovní ruch             25 25           50   50
3312 - Hudební činnost             2 525 20 40         2 585   2 585
3314 - Knihovny                     300     300   300
3315 - Činnosti muzeí a galerií                   1 500       1 500   1 500
3316 - Vydavatelská činnost - OÚR             2 060             2 060   2 060
3316 - Vydavatelská činnost - KS             100             100   100
3316 - Vydavatelská činnost - KMČ             100             100   100
3317 - Výstavní činnost - KMČ             235 65           300   300
3317 - Výstavní činnost - OÚR             900 110           1 010 60 1 070
3319 - Záležitosti kultury - KS             1 000   300         1 300   1 300
3319 - Záležitosti kultury - KMČ             225 25 40 400       690   690
3326 - Obnova kuturních hodnot   20         175 4 100   300 3 50   4 648 600 5 248
3341 - Rozhlas a televize             400             400   400
3349 - Sdělovací prostředky             990     100       1 090   1 090
3399 - Jubilanti   70   75     430 50 550         1 175   1 175
3399 - Ostatní záležitosti kultury - KMČ       22     7 878 123 90   7     8 120   8 120
3399 - Ostatní záležitosti kultury - KS             1 080 170           1 250   1 250
3429  - Zájmová činnost a rekreace       100             150     250   250
TAB. 07 - BEZPEČNOST 0 0 0 50 0 12 221 35 0 75 0 1 650 0 2 043 0 2 043
5212 - Ochrana obyvatelstva       50   12 51 35           148   148
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek             170         1 650   1 820   1 820
5512 - Dobrovolné hasičské sbory                   75       75   75
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 0 0 0 0 50 80 2 782 50 0 250 1 000 0 0 4 212 246 600 250 812
3612 - Bytové hospodářství         50 80 2 767 50     1 000     3 947 246 600 250 547
3632 - Pohřebnictví             15     250       265   265
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA 113 150 12 195 42 440 5 403 25 5 560 40 343 9 160 2 166 11 260 4 117 20 234 850 4 440 239 290
6112  - Zastupitelstva obcí - OS   8 195 1 840 130     810 120       92   11 187   11 187
6112 - Zastupitelstva obcí - KS       30     65 465 175         735   735
6112 - Zastupitelstva obcí - KMČ     160   7   425 680 66     1 640   2 978   2 978
6171 - Činnost místní správy - OS  113 150 4 000 40 440 2 193 8 5 560 22 853 3 445 320   185 2 385 20 194 559 1 000 195 559
6171 - Činnost místní správy - KS              5 470 200 1 000         6 670   6 670
6171 - Činnost místní správy - OVV, KMČ       100     15   5         120 3 440 3 560
6171 - Činnost místní správy - OI        2 950     7 850 2 600     5     13 405   13 405
6171 - Činnost místní správy - PO              2 300   400   70     2 770   2 770
6221 - Zahraniční humanitární pomoc                   11       11   11
6223 - Mezinárodní spolupráce         10   555 1 650 200         2 415   2 415
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA 0 0 0 0 4 600 0 4 480 0 0 0 0 0 14 019 23 099 9 000 32 099
6310 - Finanční operace         4 600   4 420             9 020   9 020
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované             60             60   60
6409 - Ostatní činnosti                         14 019 14 019 9 000 23 019
VÝDAJE CELKEM 117 350 24 335 44 500 8 192 4 705 7 407 247 194 27 891 3 681 11 047 160 746 7 223 71 289 735 560 489 900 1 225 460


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/sumar_navrh14 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz