Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2013 ›› Sumář výdajů ›› detail/podstránka

Sumář výdajů Městské části Praha 6 na rok 2013

  501 502 503 513 514 515 516 517 519 52 53 54 56 - 59      
  Platy OPPP Pojistné Nákup Úroky a Nákup Nákup Ostatní Neinvest. Neinvest. Neinvest. Neinvest. Ostatní Běžné Kapitálové VÝDAJE
  zaměstn.   placené materiálu ost. finanč. vody,paliv  služeb nákupy nákupy transfery transfery transfery neinvestiční výdaje výdaje CELKEM
      zaměstn.   výdaje a energie     přísp.,náhr. nezisk. org. rozpočtům obyvatel. výdaje celkem    
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE 0 250 0 0 0 0 4 000 0 0 0 15 0 0 4 265 0 4 265
3636 - Územní rozvoj   250         4 000       15     4 265   4 265
TAB. 02 - MĚST.INFRASTRUKT. 0 12 500 550 503 20 1 000 104 225 13 300 0 300 70 0 0 132 468 17 250 149 718
1014  -  Ozdravování hospodářských zvířat             100             100   100
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací   12 500 550 100                   13 150   13 150
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů             10 600             10 600   10 600
3739  -  Ochrana půdy             1 000             1 000   1 000
3744 - protipovodňová opatření             45             45   45
3745  -  Péče o vzhled obcí a zeleň       403 20 1 000 92 480 13 300     70     107 273 17 250 124 523
3749  -  Ochrana životního prostředí                   300       300   300
TAB. 03 - DOPRAVA 0 0 0 2 120 0 0 50 277 100 0 116 50 0 44 300 96 963 200 97 163
2212 - Doprava       100     1 927 100     50   44 300 46 477   46 477
2212 - Silnice       2 020     48 350             50 370 200 50 570
2251 - Letiště                   116       116   116
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ 0 0 0 105 5 0 2 181 50 220 350 124 339 90 0 127 340 59 663 187 003
3111 - Mateřské školky       40 5   721       31 236     32 002 44 863 76 865
3113 - Základní školy       65     1 460 50 220   93 103 90   94 988 13 600 108 588
3121 - Gymnázia                   350       350   350
3141 - Školní stravování                           0 1 200 1 200
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC.VĚCI 4 100 950 1 450 273 0 730 4 877 181 75 6 566 17 890 1 800 0 38 892 36 490 75 382
3513 - Lékařská služba první pomoci                     1 000     1 000   1 000
3515 - Specializovaná zdravotní péče                   100       100   100
3522 - Ostatní nemocnice                   500       500   500
3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných                     4 836     4 836   4 836
3525 - Hospice                   700       700   700
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení                   2 340       2 340   2 340
3541 - Prevence před drogami a jinými látkami       40     2 195 50 25 650   250   3 210   3 210
3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví                     23     23   23
4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti 4 100 950 1 450 233   730 582 131     12 50   8 238 450 8 688
4329 - Sociální péče a pomoc dětem                 50         50   50
4339 - Sociální pomoc rodině a manželstvím                   50       50   50
4351 - Pečovatelská služba                     12 000     12 000 30 000 42 000
4352 - Tísňová péče                   250       250   250
4358 - Sociální služby                   676       676   676
4374 - Azylové domy                           0 2 540 2 540
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí             2 100     1 300 19 1 500   4 919 3 500 8 419
TAB. 06 - KULTURA A SPORT 0 20 0 312 0 0 16 658 1 170 1 085 3 900 630 50 0 23 825 760 24 585
2141 - Obchod             150             150   150
2143 - Cestovní ruch             25 25           50   50
3312 - Hudební činnost             1 895 35           1 930   1 930
3314 - Knihovny                     300     300   300
3315 - Činnosti muzeí a galerií                   1 500       1 500   1 500
3316 - Vydavatelská činnost - OUR             1 550             1 550   1 550
3316 - Vydavatelská činnost - OKS             150       200     350   350
3317 - Výstavní činnost - OKZ             250 50           300 60 360
3317 - Výstavní činnost - OÚR             550 60           610   610
3319 - Kronika obce       22     8             30   30
3319 - Záležitosti kultury - OKZ             275 25   800       1 100   1 100
3319 - Záležitosti kultury - OKS             1 000   200         1 200   1 200
3326 - Obnova kuturních hodnot   20         27 730   300 3 50   1 130 700 1 830
3341 - Rozhlas a televize             500             500   500
3349 - Sdělovací prostředky             990     100       1 090   1 090
3399 - Jubilanti       90     500 55 600         1 245   1 245
3399 - Ostatní záležitosti kultury - OKZ       20     6 208 60 55   7     6 350   6 350
3399 - Ostatní záležitosti kultury - OKS             710 110 130         950   950
3419 - Tělovýchovná činnost             1 870 20 100 700       2 690   2 690
3421 - Volný čas mládeže                   500       500   500
3429 - Zájmová činnost a rekreace       180             120     300   300
TAB. 07 - BEZPEČNOST 0 360 0 55 0 12 223 45 0 75 0 1 410 0 2 180 250 2 430
5212 - Ochrana obyvatelstva       50   12 51 37           150   150
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek   360   5     172 8       1 410   1 955 250 2 205
5512 - Dobrovolné hasičské sbory                   75       75   75
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 0 0 0 0 100 80 2 306 50 250 0 1 000 0 0 3 786 118 695 122 481
3612 - Bytové hospodářství         100 80 2 306 50     1 000     3 536 118 695 122 231
3632 - Pohřebnictví                 250         250   250
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA 111 520 9 945 41 644 5 928 28 5 445 41 957 9 890 1 650 20 360 4 020 20 232 427 1 785 234 212
6112  - Zastupitelstva obcí - OKT   6 345 1 990       200 120       92   8 747   8 747
6112  - Zastupitelstva obcí - OKS       35     249 465 175         924   924
6112 - Zastupitelstva obcí - OSOM       40     500             540   540
6112 - Zastupitelstva obcí - OSLV       90     110             200   200
6112 - Zastupitelstva obcí - OKZ         7   405 740 66     1 600   2 818   2 818
6171 - Činnost místní správy - OKT - 01 111 520 3 600 39 654 308 8 900 4 296 3 115 185 10 30 2 328 20 165 974 1 000 166 974
6171 - Činnost místní správy - OKS - 03             4 720 200 600         5 520   5 520
6171 - Činnost místní správy - OVV - 07       120     15   4         139   139
6171 - Činnost místní správy - OSOM - 10       1 735   4 545 16 182 300 20   250     23 032 185 23 217
6171 - Činnost místní správy - OI - 14       3 450     8 400 3 600     5     15 455 600 16 055
6171 - Činnost místní správy - OSLV - 15       150     4 025       5     4 180   4 180
6171 - Činnost místní správy - PO - 16             2 300   400   70     2 770   2 770
6221 - Zahraniční humanitární pomoc                   10       10   10
6223 - Mezinárodní spolupráce         13   555 1 350 200         2 118   2 118
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA 0 0 0 0 4 600 0 4 770 0 0 0 0 0 12 967 22 337 4 907 27 244
6310 - Finanční operace         4 600   4 400             9 000   9 000
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované             100             100   100
6409 - Ostatní činnosti             270           12 967 13 237 4 907 18 144
VÝDAJE CELKEM 115 620 24 025 43 644 9 296 4 753 7 267 231 474 24 786 3 280 11 327 144 354 7 370 57 287 684 483 240 000 924 483


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/sumar_navrh13 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.