Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Starosta

         A. Navenek

 1. Zastupuje MČ Praha 6.
 2. Podepisuje smlouvy uzavírané MČ Praha 6.
 3. Má právo používat závěsný znak.
 4. Odpovídá za koordinaci činnosti MČ Praha 6 s ostatními MČ.
 5. Odpovídá za koordinaci činnosti MČ Praha 6 s orgány HMP.
 6. Svolává a řídí zasedání ZMČ, podepisuje jeho usnesení.
 7. Svolává a řídí jednání RMČ a podepisuje její usnesení.
 8. Může pozastavit výkon usnesení  RMČ v otázkách samostatné působnosti MČ Praha 6, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání ZMČ.
 9. Zřizuje Bezpečnostní radu a Krizový štáb MČ Praha 6, jmenuje její členy a plní úkoly jejího předsedy.
 10. Požaduje  v neodkladných případech  součinnost od   PČR nebo MP HMP při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
 11. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění zřizuje komisi pro sociálně - právní ochranu dětí jako zvláštního orgánu.
  1. Účastní se zasedání ZHMP, pokud jsou projednávány materiály související se zaměřením jeho činnosti
  2. Odpovídá za řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly podle ZoFK.
  3. Jmenuje a odvolává interního auditora a řídí jeho činnost.
  4. Vykonává funkci vedoucího orgánu veřejné moci z hlediska adresáta pro příjem přihlašovacích údajů do datové schránky
  5. Plní další funkce vyplývající ze ZoHMP a z ostatních právních předpisů, v podmínkách MČ Praha 6, pokud  nejsou v gesci jiných osob

        B. Vzhledem k Úřadu městské části Praha 6

 1. Po předchozím souhlasu ředitele MHMP jmenuje a odvolává tajemníka ÚMČ, stanoví mu  plat a odměny. 
 2. Konzultuje s RMČ  programové zaměření práce tajemníka. 
 3. Prostřednictvím tajemníka vydává příkazy k zajištění úkolů plynoucích ze zasedání ZMČ a RMČ.
 4. Zajišťuje výkon činnosti KMČ a stanoví jim úkoly. Práva tajemníka jako statutárního orgánu zaměstnavatele v ostatních  případech tím  nejsou dotčena.
 5. Odpovídá za materiály předkládané  RMČ  a zasedání  ZMČ  týkající se svěřených oblastí.

 

        C. Kompetence starosty

            Odpovídá za:

-          zahraniční vztahy,

-          právní vztahy,

-          informační technologie.

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/struktura_starosta ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz