Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Informace dle 106/1999 Sb. ›› Organizační řád ›› Starosta ›› detail/podstránka

Starosta

         A. Navenek

 1. Zastupuje MČ Praha 6.
 2. Podepisuje smlouvy uzavírané MČ Praha 6.
 3. Má právo používat závěsný znak.
 4. Odpovídá za koordinaci činnosti MČ Praha 6 s ostatními MČ.
 5. Odpovídá za koordinaci činnosti MČ Praha 6 s orgány HMP.
 6. Svolává a řídí zasedání ZMČ, podepisuje jeho usnesení.
 7. Svolává a řídí jednání RMČ a podepisuje její usnesení.
 8. Může pozastavit výkon usnesení  RMČ v otázkách samostatné působnosti MČ Praha 6, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání ZMČ.
 9. Zřizuje Bezpečnostní radu a Krizový štáb MČ Praha 6, jmenuje její členy a plní úkoly jejího předsedy.
 10. Požaduje v neodkladných případech součinnost od Policie ČR nebo Městské policie HMP při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
 11. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, zřizuje komisi pro sociálně - právní ochranu dětí jako zvláštní orgán.

        B. Vzhledem k Úřadu městské části Praha 6

 1. Po předchozím souhlasu ředitele MHMP jmenuje a odvolává tajemníka ÚMČ, stanoví mu plat a odměny. 
 2. Konzultuje s RMČ  programové zaměření práce tajemníka. 
 3. Prostřednictvím tajemníka vydává příkazy k zajištění úkolů plynoucích ze zasedání ZMČ a RMČ.
 4. Zajišťuje výkon činnosti KMČ a stanoví jí úkoly. Práva tajemníka jako statutárního orgánu zaměstnavatele v ostatních případech tím nejsou dotčena.
 5. Odpovídá za materiály předkládané  RMČ a zasedání ZMČ  týkající se svěřených oblastí.
 1. Účastní se zasedání ZHMP, pokud jsou projednávány materiály související se zaměřením jeho činnosti.
 2. Odpovídá za řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly podle ZoFK.
 3. Jmenuje a odvolává interního auditora a řídí jeho činnost.
 4. Pověřuje výkonem oprávnění a povinností pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Vykonává funkci vedoucího orgánu veřejné moci z hlediska adresáta pro příjem přihlašovacích údajů do datové schránky.
 6. Plní další funkce vyplývající ze ZoHMP a z ostatních právních předpisů, v podmínkách MČ Praha 6, pokud nejsou v gesci jiných osob.

 

        C. Kompetence starosty

            Odpovídá za:

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/struktura_starosta ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz