Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupy výstavby

Metro V.A

 

Zhotovitel:
Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)
Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

41. TÝDEN                                                        11.10.2010 – 17.10.2010 

SOD 03 Stanice Červený Vrch, ZS CV1, CV 2, CV3                         (HT)

Na staveništi CV3 stále probíhá výstavba buňkoviště, práce na elektro přípojce.Na CV3 (sever + jih) probíhá pokládka staveništních panelů. Dále se realizuje přeložka VO na staveništi CV3 sever a probíhají práce na stavebním objektu SO 03-24/01 Zajištění stavební jámy přístupové štoly do stanice CV. Dokončují se práce na přeložkách vody, plynu a kanalizace – objekty 03-52 Přeložka vodovodu DN 200 – vestibul jih, 03-56 Přeložka NTL plynovodu DN 350 – vestibul sever a 03-59 Přeložka kanalizace. Na staveništi CV1 pokračují práce dle HMG na objektu 03-29/02 Větrací objekt – hloubení + primární ostění šachty. Rozpojování horniny se provádí pomocí trhacích prací.

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch

SD E2 (u Evropské ul. - točka TRAM)                                 (MTS)

vrtání, armování a betonáž pilot stavební jámy, stěna ST2
zemní práce v rámci ZS (výkopy z vrtání pilot)     
provádění vnitrostaveništních rozvodů vody a kanalizace, vč.zemních prací
provádění panelové komunikace v areálu – bývalé obratiště TRAM a plocha ZS
ochrana bahníků 
úklid kolem buňkoviště (zbytkový materiál, zámková dlažba atd.)
úklid buňkoviště 
příprava pro provizorní myčku 

 

SOD 05 Stanice Veleslavín

SD VE   (u Evropské, Veleslavínské, Kladenské ul.)           (MTS)

 

Přeložky kanalizačního řadu:
· SO 05-51 Přeložka kanalizačního řadu DN 1000
· SO 05-52 Přeložka kanalizačního řadu DN 400

Šachta spadiště:
· provedena rozrážka cca 6m na stávající spadiště v hloubce 5,3 m
· provedena prorážka směrem k HŠ1 – nutno 1 záběr dočistit + dostrojit

Šachta HŠ7:
záběr 17 m (čelba již pod ul.Evropskou)

Šachta HŠ8:
· ražba probíhá pod jižním pruhem ul. Evropské, provedena rozrážka v místě budoucí
kanalizace SO 05-52 západním směrem (od HŠ8 celkem 18bm)

Kabelovod:
SO 05-29 Přeložka kabelovodu

Kabelová komora KK 2044a:
o nabourání do stávající KK a příprava na dobetonování její části směrem ke KK2045a

Kabelová komora KK 2045b:
Provedena izolace na stropu nové KK

· SO 05-58 Přeložka STL plynovodu DN 500
Osazena šoupata pro potřebné odstavení stávajících přeložek při jejich
Přepojování, realizace startovacích a cílových jam pro protlaky pod ul. Evropskou.

SO 05-59 Přeložka NTL plynovodu DN 200
Položeno část NTL potrubí na severní straně ul. Evropské

Přeložka vodovodního řadu DN 150 v ulici Kladenská:
Pokračování v pokládce řadu přes stávající kabelovou trasu

Odbourání části střešní konstrukce ČSPH ÖMV- práce dokončeny

Demontáž přístřešku MHD včetně automatu na jízdenky - práce dokončeny


SOD 07 Stanice Petřiny, SD BRE1, PE2                                 
(MTS, HT)

PE1,3, 4           práce nezahájeny, staveniště zatím nepředáno
PE2                 betonáž vodících zídek pro piloty, dosyp na úroveň vrtání pilot
BRE1 – HT       dvoukolejný tunel – ražba od staničení 636,1m do 609,7m,
odvoz rubaniny - průběžně, šachta pro TBM – přípravné práce na zhotovení výztužných trámů T 5 a T6 v hloubce 28,5 m
MTS                 strojovna VZT – uzavření profilu od staničení 279,0m do 311,12m a betonáž dna v délce 32 m, odvoz rubaniny
ZS                    montáž haly TBM, montáž zábradlí a svodidel podél vnitrostaveništních komunikací

SOD 09 Stanice Motol, SD KU1 a MO1                                         (HT)

Zahájeny práce na objektu 09-41/02 Provizorní komunikace a chodníky – 2. dopravní fáze. Pokračují práce na 09-12 Opěrná zeď podél ul. Kukulova – probíhá vrtání pilot. Pokračují práce na objektech 09-16/01,02 Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma TBM. 

Martin Šalek
tiskový mluvčí
msalek@atlas.cz
mob.  602 316 908
tel.  220 189 957© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupy-vystavby-2010-10-25 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.