Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V.A

16.TÝDEN                                                                                         15.- 21.4.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                  (MTS)

                                          

Odstavné koleje

dokončena demontáž portálového jeřábu a ocelových ramp pro vyjetí štítů

probíhá demontáž provizorní trafostanice

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Bořislavka, ZS E1                     (MTS)

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 směrem od stanice BO do stanice DE:

č. 1 - dokončena izolace dna

č. 2 - dokončena izolace a výztuž dna

č. 3 a 8 - probíhá trysková injektáž

č. 4 - probíhá ražba

č. 5 - práce pozastaveny, propojka bude sloužit pro průjezd mezi LTT a PTT

č. 7 - zahájena ražba

 

ZS E1:

probíhá dohloubení stavební jámy a svislá doprava pro zajištění realizace propojek v SOD 02

                          

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1 - CV4                                         (HT)

           

ZS CV2:

Vestibul stanice Bořislavka - 2. etapa

pokračuje zdění svislých konstrukcí

 

ZS CV3:

Stanice Bořislavka – Izolace

klenba: pokračují práce, provedeno 76m z celkem 193m

              Definitivní ostění      

klenba: probíhá montáž armatury, provedeno 40m, probíhá montáž formy

čelní stěna u ET: probíhá montáž armatury

 

ZS CV4:

Podchod ulice Evropské - 2. etapa

probíhá realizace výplňových betonů na základové desce

 

Eskalátorový tunel

dokončeny práce na vnitřních nosných konstrukcích

 

Úpravy komunikací a chodníků

probíhají práce na úpravách povrchů

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

probíhá realizace napojení tunelů TBM a hloubeného objektu – směr NV i BO

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č. 1 a 2 směrem od stavební jámy E2 do stanice BO:

č. 1 - dokončeno definitivní ostění, probíhá demontáž výztužných rámů

č. 2 - dokončena betonáž dna a izolace+betonáž klenby, příprava na betonáž krčků

 

práce HSV + PSV - podkladní betony v obou JKT

dokončen úsek PTT: BO – E2, E2 - NV

                   LTT: E2 – NV, probíhá betonáž v úseku BO – E2

 

SOD 05 Stanice Nádraží  Veleslavín, ZS VE                                         (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín - Definitivní ostění SDV

dno:  provedeno 54m z celkem 98,7m

klenba: provedeno 9m z celkem 98,7m

             Izolace SDV

dno: provedeno 79 m z celkem 98,7m

klenba: provedeno 21m z celkem 98,7m

 

Hloubený objekt stanice NV - Stavební jáma, 2. etapa

probíhá odtěžení u západní záporové stěny jámy včetně kotvení 2.k.ú.

             Izolace + Nosné konstrukce

probíhá realizace stropu nad ÚN a stropu nad ÚPN v DD0

 

Podchod ulice Evropská

pokračuje realizace další etapy (DD4) a probíhají práce na izolacích stropu

 

Únikový objekt

dokončeny stříkané izolace v šachtě

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín – Petřiny                 (MTS)

 

Levý a pravý ražený jednokolejný tunel - Práce HSV + PSV

betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE směrem k NV), provedeno 900m

        práce přerušeny z důvodu nepřístupnosti tunelu ze stanice NV (Nádraží Veleslavín)

 

VZT propojky - Práce HSV + PSV

probíhá realizace železobetonových dělicích stěn v propojkách 6.3, 6.4

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                (MTS)

                             

Stanice Petřiny - Vnitřní nosné konstrukce DD1 až DD5

probíhají práce na vnitřních konstrukcích u ET (stěny, stropy v DD1)

probíhá realizace železobetonových stěn pod nástupištěm v DD1 až DD4

v DD1 probíhají práce na desce nástupiště

 

Vestibul

probíhá realizace svislých konstrukcí 1.PP a 1.NP a stropní desky 1.PP

 

Výtahová šachta – Hloubení, primární ostění

probíhá příprava pro zahájení izolatérských prací

provedeno napojení primárního ostění šachty na ostění stanice

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Nemocnice Motol

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820                                                                                (HT)

izolace dokončeny v celém rozsahu

definitivní ostění - dno zabetonováno v celém rozsahu, tj. 150m

- klenba: dokončeno 141m z celkových 150m

 

Hloubený dvoukolejný tunel                                                                                                    (HT)

provedena zemnicí síť včetně podkladního betonu pod izolace

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                            (HT)               

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Nosné konstrukce hloubené části

dokončeny stěny a základová deska posledního bloku č. 42 konstrukce

 

Stanice MO - Zajištění stavební jámy a zemní prác, 2. etapa (DD1, část II.)

provedeno osazení zápor

                     Zásypy 1. etapa

provádějí se zásypy stanice podél Kukulovy ulice a zásyp betonem mezi záporovou stěnou a DD4, DD5

                     Izolace DD1 až DD5

izolace jsou prováděny v návaznosti na zhotovené nosné železobetonové konstrukce

probíhá izolace stropů DD4, DD5

                     Nosné konstrukce DD1 část I. až DD6

probíhá betonáž nosných konstrukcí stěn a stropů DD1 a DD6

práce na DD2-DD5 dokončeny

                     Práce HSV+PSV, DD2 - DD5

probíhají práce HSV – zdění příček, osazování zámečnických konstrukcí

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A                                            

   

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                           (MTS)

zahájeny betonáže kolejových betonů od propojky 6.2 směrem ke stanici Petřiny

provedeno v LTT 50m z celkových 1051,6m

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                                    (MTS)

pokračují betonáže kolejových betonů v LTT od propojky směrem k PE, provedeno 186m z celkem 186m

 

Kolejový svršek v SOD 08 (DKT + JKT ke stanici Petřiny)                                                               (HT)

práce probíhají v PK i LK betonáží kolejových betonů od stanice MO směrem ke stanici PE

provedeno v PK 520m a v LK 400m z celkem 750m

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                              (HT)

kolejnice - v LK i PK položeny v celé délce obratových kolejí, tj. 313m, probíhají dokončovací práce

kolejové betony - probíhá armování a betonáž v poslední části SOD 09 (DD1)

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 25.4.2013© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-va-2013-04-30 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.