Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V.A

14.TÝDEN                                                                                           1. - 7. 4. 2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)

                                          

Odstavné koleje

probíhá demontáž ocelových ramp pro vyjetí štítů a realizace stříkaných betonů portálu

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Bořislavka, ZS E1                               (MTS)

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č. 1, 2, 4, 5, 7 a 8 směrem od stanice BO do stanice DE:

č. 1 - probíhá ražba dna

č. 2 - probíhá ražba kaloty

č. 4 - dokončena trysková injektáž, montáž výztužných rámů, řezání ostění TBM

č. 5 - probíhá armování klenby

č. 7 - dokončena trysková injektáž

č. 8 - probíhá trysková injektáž

 

ZS E1:

probíhá dohloubení stavební jámy a svislá doprava pro zajištění realizace propojek v SOD 02

                          

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                             (HT)

           

ZS CV2:

Vestibul stanice Bořislavka - 2. etapa

pokračuje zdění svislých konstrukcí

 

ZS CV3:

Stanice Bořislavka – Izolace

klenba: práce pokračují práce, provedeno 63 m z celkových 193 m

              Definitivní ostění      

dno: probíhá realizace, provedeno 182 m z celkem 193 m, probíhá montáž armatury

klenba: probíhá montáž armatury, provedeno 40 m

 

ZS CV4:

Podchod ulice Evropská - 2. etapa

dokončeny práce na montáži ZTI na základové desce

probíhá realizace výplňových betonů na základové desce

 

Eskalátorový tunel

pokračují práce na vnitřních nosných konstrukcích

 

Úpravy komunikací a chodníků - Dopravní fáze 5

probíhají práce na podkladních vrstvách komunikací a na obrubnících

 

Kanalizační přípojky odvodnění

probíhají práce na 2. etapě kanalizační přípojky

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

probíhá realizace napojení tunelů TBM a hloubeného objektu – směr NV

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

pokračují práce na VZT propojkách č.1 a 2 směrem od stavební jámy E2 do stanice  BO:

č. 1 - dokončena betonáž klenby, probíhá montáž výztuže krčků

č. 2 - dokončena výztuž dna - příprava na betonáž

 

JKT - práce HSV + PSV

podkladní betony dokončeny v úsecích PTT: BO – E2, E2 – NV, LTT: E2 – NV

 

SOD 05 Stanice Nádraží  Veleslavín, ZS VE                                    (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín - Definitivní ostění SDV + Izolace SDV

probíhá realizace stříkané izolace dna, provedeno 54 m z celkem 98,7 m

dokončena stříkaná izolace čelní stěny

probíhá realizace definitivního ostění dna, provedeno 21,46 m z 98,7 m, probíhá armování

                            

Hloubený objekt stanice NV - Stavební jáma, 2. etapa

práce pozastaveny

             Izolace + Nosné konstrukce

v úrovni nástupiště (ÚN) probíhá armování a betonáž svislých konstrukcí a realizace stropu 

dokončena část stropní desky nad ÚPN v DD1

probíhá realizace obvodové stěny jižní strany jámy

provedena armatura základové desky v DD0 a betonáž druhé poloviny desky

 

Podchod ulice Evropské

realizace další etapy části podchodu (DD4)

dokončeny hydroizolace stěn s následnými zásypy prostoru mezi konstrukcí a pažením

dokončena železobetonová konstrukce stěn výstupů z podchodu

 

Únikový objekt

dokončeny práce na definitivním ostění štoly, provedeno 46 m

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                     (MTS)

 

Levý a pravý ražený jednokolejný tunel - Práce HSV + PSV

LTT + PTT: betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE směrem k NV), - provedeno cca 900 m, práce přerušeny z důvodu nepřístupnosti tunelu ze stanice NV

 

VZT propojky - Práce HSV + PSV

probíhá realizace železobetonových dělicích stěn v propojkách 6.3, 6.4

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                (MTS)

                             

Stanice Petřiny

k 20.3.2013 dokončeno definitivní ostění stanice v celé délce

              Vnitřní nosné konstrukce DD1 až DD5

probíhají práce na vnitřních konstrukcích u ET (stěny, stropy v DD1)

probíhá realizace železobetonových stěn pod nástupištěm v DD1, DD2, DD3 a DD4

 

Vestibul

probíhá realizace svislých konstrukcí a stropní desky 1.PP

 

Výtahová šachta - Hloubení, primární ostění

dokončeny práce na bourání primárního ostění středu šachty

probíhá dobourání primárního ostění klenby po obvodě šachty

 

Větrací objekt - Nosné konstrukce

dokončena železobetonová konstrukce nadzemní části

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2

 

Levý i pravý ražený jednokolejný tunel - HSV+PSV                                                                         (MTS)

dokončeny práce na betonáži podkladních betonů

 

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 - Izolace                                                                      (HT)

dno: dokončeno v celém rozsahu, tj. 150 m

klenba: dokončena - 150 m ze 150 m

              Definitivní ostění

dno: zabetonováno v celém rozsahu, tj.150 m

klenba: dokončen 15. blok (122,6 m ze 150 m)

 

Hloubený dvoukolejný tunel                                                                                                         (HT)

provedena zemnicí síť včetně podkladního betonu pod izolace

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                            (HT)               

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Nosné konstrukce hloubené části

provedena izolace základové desky posledního bloku hloubené části obratových kolejí

 

Stanice MO - Zajištění stavební jámy a zemní práce - 2.etapa (DD1, část II.)

provedeno osazení zápor

             Zásypy 1. etapa

probíhají práce na zásypech stanice

             Izolace DD1 až DD5

izolace jsou prováděny v návaznosti na zhotovené nosné železobetonové konstrukce

             Nosné konstrukce DD1 část I. až DD6

probíhá betonáž nosných konstrukcí stěn a stropů DD1 a DD5

             Práce HSV + PSV

probíhají práce HSV: zdění příček, osazování zámečnických konstrukcí

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A                                            

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                 (HT)

zahájení betonáže kolejových betonů v LTT od VZT propojky směrem ke stanici PE

 

Kolejový svršek v SOD 08 (DKT + JKT ke stanici PE)

práce probíhají na PK i LK betonáží kolejových betonů od stanice MO směrem ke stanici PE

provedeno v PK 400 m a v LK 300 m z celkových 750 m

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                          (HT)

kolejnice: v LK i PK položeny v celé délce obratových kolejí, tj. 313 m, probíhá upevňování

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 9.4.2013

Ing. Jan Havelka, předseda KČT odboru Vojty Náprstka© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-va-2013-04-10 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.