Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V.A

13.TÝDEN                                                                                        25. - 31. 3. 2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                  (MTS)

                                          

Odstavné koleje

dokončena demontáž štítu TBM S 610 (Adéla)

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Bořislavka, ZS E1                       (MTS)

 

VZT propojky mezi traťovými tunely:

práce na VZT propojkách č. 1, 2, 4, 5, 7 a 8 směrem od stanice BO do stanice DE:

č. 1 a 2 - probíhá ražba kaloty z LTT

č. 4 a 8 - probíhá trysková injektáž

č. 5 - dokončena betonáž dna, probíhá armování klenby

č. 7 - dokončena trysková injektáž

 

ZS E1:

dokončeno postupné vytahování a odvoz částí stroje TBM S 610 (Adéla)

zahájeno dohloubení stavební jámy

                          

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1 - CV4                                           (HT)

           

ZS CV2:

Vestibul stanice Bořislavka - 2. etapa

pokračuje zdění svislých konstrukcí

 

ZS CV3:

Stanice Bořislavka

dokončena profilace dna

              Izolace

dno: dokončeny práce na pokládce foliové izolace, celkem provedeno 193m

klenba: pokračují práce na izolaci, provedeno 63m z celkem 193m

čelní stěna: dokončena stříkaná izolace u PŠ

              Definitivní ostění      

dno: probíhá realizace definitivního ostění, provedeno 180m z celkových 193m

        probíhá montáž armatury

klenba: probíhá izolace a montáž armatury

 

ZS CV4:

Podchod ulice Evropské - 2. etapa

probíhá montáž ZTI a ukládání výplňových betonů na základové desce

 

Eskalátorový tunel

pokračují práce na vnitřních nosných konstrukcích

 

Úpravy komunikací a chodníků - dopravní fáze 5

probíhají práce na podkladních vrstvách komunikací a na obrubnících

 

Kanalizační přípojky odvodnění

probíhají práce na 2. etapě kanalizační přípojky

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2     (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

probíhá realizace napojení tunelů TBM a hloubeného objektu

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č.1 a 2 směrem od stavební jámy E2 do stanice  BO:

č. 1  - dokončena montáž bednění

č. 2 - dokončena hydroizolace a výztuž dna, příprava na betonáž

 

práce HSV + PSV – podkladní betony v obou JKT

dokončen úsek PTT: BO – E2, E2 - NV

                   LTT: E2 – NV

 

SOD 05 Stanice Nádraží  Veleslavín, ZS VE                                    (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín - Definitivní ostění SDV + Izolace SDV

probíhá realizace stříkané izolace dna a čelní stěny, provedeno 20m z celkových 98,7m

                            

Hloubený objekt stanice NV - Stavební jáma, 2. etapa

             Izolace + Nosné konstrukce

probíhá armování a betonáž svislých konstrukcí v úrovni pod nástupištěm (ÚPN) a v úrovni nástupiště (ÚN)

probíhá realizace stropu - ÚPN

realizace železobetonové západní stěny - napojení traťových tunelů TBM

provedena polovina základové desky v DD 0

 

Podchod ulice Evropské

realizace další etapy části podchodu (DD4)

dokončena hydroizolace stěn s následnými zásypy prostoru mezi konstrukcí a pažením jámy

dokončena realizace železobetonových stěn výstupů z podchodu

 

Únikový objekt

dokončeny práce na definitivním ostění štoly – provedeno 46 m

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                  (MTS)

 

Levý ražený jednokolejný tunel - Práce HSV + PSV

LTT: betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE směrem k NV)   

        práce přerušeny z důvodu nepřístupnosti tunelu ze stanice NV

 

Pravý ražený jednokolejný tunel - Práce HSV + PSV

PTT: betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE směrem k NV), provedeno cca 900m

 

VZT propojky – Práce HSV + PSV

probíhá realizace železobetonových dělicích stěn

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1 – PE4                                (MTS)

                             

Stanice Petřiny

dokončeno definitivní ostění stanice k 20.3.2013 v celé délce 217m

              Vnitřní nosné konstrukce - DD1 až DD5

probíhají práce na vnitřních konstrukcích u ET (stěny, stropy v DD1)

probíhá realizace železobetonových stěn pod nástupištěm v DD1 až DD4

 

Vestibul

probíhá realizace svislých konstrukcí a stropní desky 1. PP

 

Výtahová šachta – Hloubení a primární ostění

pokračují práce na bourání primérního ostění – proražení do stanice

 

Větrací objekt – Nosné konstrukce

dokončena železobetonová konstrukce nadzemní části

 

 

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2

 

Ražené jednokolejné tunely                                                                                                           (MTS)

probíhají sanační práce v LTT + PTT

dokončeny práce na betonáži podkladních betonů

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 - Izolace                                                                                    (HT)

dno i klenba: dokončeny v celém rozsahu, tj. 150m

              Definitivní ostění

dno: zabetonováno v celém rozsahu, tj. 150m

klenba: dokončen 15. blok (112,5m z celkem 150m)

 

Hloubený dvoukolejný tunel                                                                                                            (HT)

provedena zemnicí síť včetně podkladního betonu pod izolace

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                               (HT)               

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Nosné konstrukce hloubené části

provedena izolace základové desky posledního bloku hloubené části obratových kolejí

 

Stanice Nemocnice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce - 2.etapa (DD1, část II.)

provedeno osazení zápor

              Zásypy 1. etapa

zahájeny práce

              Izolace DD1 až DD5

izolace jsou prováděny v návaznosti na zhotovené nosné železobetonové konstrukce

              Nosné konstrukce DD1 část I. až DD6

probíhá betonáž nosných konstrukcí stěn a stropů DD1 a DD5

              Práce HSV+PSV

probíhají práce HSV – zdění příček, osazování zámečnických konstrukcí

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V.A                                             

 

Kolejový svršek v SOD 08 (DKT + JKT ke stanici Petřiny)                                                                  (HT)

práce probíhají na pravé i levé koleji (PK a LK) betonáží kolejových betonů od stanice Nemocnice Motol   směrem ke stanici Petřiny, provedeno v PK 400m a v LK 160m z celkových 750m

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                              (HT)

kolejnice: v LK i PK položeny v celé délce obratových kolejí, tj. 313 m, probíhá upevňování

              

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 3.4.2013© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-va-2013-04-04 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.