Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby - metra V.A

27. týden

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

                    Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

27.TÝDEN                                                                                         2. - 8.7.2012 

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                             (MTS) 

                                          

Odstavné koleje

pokračuje sanační chemická injektáž čelní milánskou stěnou do prostoru pravého traťového tunelu

 

Zázemí stanice

1.etapa stavebních úprav v trakční měnírně

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Červený Vrch, ZS E1            (MTS)

 

štít S 609 – Tonda: pokračuje ražba LTT, vyraženo 40,5m, tj. 27 prstenců, dosud vyraženo 145,5m, tj. 97 prstenců

                   ražba 8.7. pozastavena – propad vozovky na Evropské ulici, zastaven provoz TRAM i na vozovce z centra; příčina se vyšetřuje                  

ZS E1:

VZT štola: ražba kaloty 3.komory dokončena

bourání dočasné opěry 3.komory mezi levou a pravou kalotou dokončeno

 

SOD 03 Stanice Červený Vrch, ZS CV1-CV4                                  (HT)

 

ZS CV2+CV4 - sever:

pokračují práce na přeložkách inženýrských sítí – voda, kanalizace, plyn,elektro

probíhají práce na první etapě opěrné zdi autobusové zastávky Horoměřická

montáž bednění druhého záběru opěrné zdi

 

ZS CV3:

ražba stanice: ražba SDV pozastavena a bude obnovena až po odjetí obou strojů TBM ze stanice CV

                   dosud vyraženo 166 m

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, ZS E2          (MTS)

 

ZS E2:

štít S 610 (PTT - Adéla): 29.6.2012 štít prorazil do stanice Červený Vrch

 

SOD 05 Stanice Veleslavín, ZS VE                                              (MTS)

 

Stanice Veleslavín:

PDV – příprava na stříkané izolace

LDV – izolace

pokračují práce na stříkané izolaci dna tunelu: dokončeno  95 m ze 100m

probíhá realizace stříkané izolace v místě podélného průvlaku v délce cca 40m ze 100m

                   Definitivní ostění LDV

6 bloků základové desky vybetonováno

probíhá armování 7.bloku definitivního ostění dna od portálu tunelu a pokračuje směrem do stanice

v LDV je celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky ve 3 dilatačních úsecích

pokračují práce na stěně pod nástupištěm (armování+betonáž) 

 

Hloubený objekt stanice - Stavební jáma 2.etapa

pokračuje osazování pažin mezi záporami v jižní stěně jámy

probíhá bourání železobetonové převázky západní stěny jámy I.etapy na úroveň 2.k.ú.

zahájeno hloubení na 4.k.ú. na východní straně jámy

 

 

Podchod ulice Evropské - Zajištění stavební jámy jih

odtěžení na základovou spáru podchodu a následná realizace podkladních betonů

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                                (MTS)

 

V obou TT – přípravné práce na ražbu VZT propojek mezi TT.

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1-PE4                                (MTS)

 

ZS PE1                        jáma vestibul - těžba jámy na 2.k.ú.      

ZS PE2            definitivní ostění VZT šachty - zabetonováno 9 bloků, vyarmováno 10 bloků z 11

ZS PE4                        zajištění jámy výtahu – vrtání zápor dokončeno, zahájeny výkopy na 1.k.ú.

ZS BRE1                      SDV stanice – probíhá snižování pracovní úrovně na úroveň dna  - cca 100 z 217m

                        odvrtány a osazeny převody vody v bocích stanice

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol, ZS BRE2, MO2

 

Pravý ražený jednokolejný tunel – Ražba propojky a primární ostění                                     (MTS)

probíhá realizace propojky z LTT, v kalotě vyraženo 7m ze 7m                                   

 

Ražený dvoukolejný tunel – Izolace                                                                       (HT)

probíhá realizace izolací dna tunelu – provedeno 550 m dna

                        Definitivní ostění

probíhá armování a betonáž dna – celkem provedeno 520 m

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 – Ražba a primární ostění

probíhá protiražba z VZT šachty na ZS MO2 směrem k DKT – celkem vyraženo v kalotě 89,2m z celkem 151,6 m

 

SOD 09 Stanice Motol, ZS KU1 a MO1                                             (HT)                                  

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Nosné konstrukce hloubené části

dokončena betonáž stěn, realizace stropní desky bloku č.31

 

Odvodňovací šachta a štola v km 10,185 – Definitivní ostění

probíhá realizace definitivního ostění štoly

 

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce

práce na severní straně: odtěžování na základovou spáru na úroveň 312,3 a 313,4m n.m.

práce na jižní stěně: vrtání a injektáž kotev 4.k.ú.

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, Zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 9.7.2012© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-va-2012-07-17 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz