Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

30. týden                                                                                  21. - 27.7. 2014

 

Zhotovitel stavební části: Sdružení metro V. A (Dejvická - Motol)

                                             Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická                                                     (MTS)                                          

 

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

betonáž dorazu tlakového uzávěru, zednické opravy stěn (omítky, malby) v chodbě 760.1

hygibuňka - betonáž podlah, příprava stěn pod omítky a obklady, montáž rozvodů ZTI  

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

Traťové tunely

úklid v kolejišti po stavebních činnostech

 

Nadzemní část VZT objektu v km 15,515 na ZS E1: probíhají práce HSV a PSV

 

probíhá úprava chodníků po zrušení záborů v Evropské + Kanadské, příjezdová komunikace k VZT objektu

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Stanice Bořislavka

probíhá malba stěn, zazdívání požárních klapek a potrubí VZT

sanace výronů vody, pokládka keramické dlažby na nástupišti

 

Vestibul stanice Bořislavka

keramický obklad stěn, obklad výstupních schodišť, dokončuje se montáž zámečnických konstrukcí

montáž ocelové konstrukce zasklení atria vestibulu, zahájeno osazování skel

 

Eskalátorový tunel

bezprašný nátěr podlahy

 

Podchod ulice Evropské

provádějí se nátěry podlah a úpravy povrchů – štukování

montáž elektrorozvodů pod podhled, probíhá úprava venkovních schodišť a přístupových komunikací

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

VZT propojky mezi TT

příprava pro montáž požárních vrat, pokračuje úklid TT po stavebních činnostech

 

Hloubený objekt VZT v jámě na ZS E2

zásypy: na severní straně jámy provedeny do výšky stropu HO, na jižní straně probíhají

zahájena příprava na uzavření zavážecího otvoru nad kolejí č.2

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

      

Stanice NV - Vnitřní práce HSV a PSV

montáž rámů prosklené stěny v ÚP, příprava pro obklady schodišťových stěn

vysoušení místností, provádění zateplovacího systému v úrovni podchodu v obchodních jednotkách

                    Architektonické řešení – Podhledy

nástupiště: montáž rastru a lamel podhledu, vyrovnávání a zaklápění rastrů podhledů – dilatace B a C

          

Hloubený objekt - ZTI

kompletace rozvodů

                       

Podchod pod ulicí Evropskou - ZTI

montáž vodovodu a suchovodu v ÚP

 

Opěrné zídky

jižní část – montáž sítí gabionové stěny a ukládání kamene

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž tras definitivního osvětlení stanice (ÚPV, ÚNN)

 

Úpravy vozovek a chodníků Evropské ulice – dopravní fáze 6

pokládka betonové dlažby chodníku Evropská – jih, zažehlení dlažby a vysypání pískem

 

Úpravy vozovek a chodníků Veleslavínské ulice

výkopové práce pro terminál BUS

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                         (MTS)

 

příprava na montáž požárních vrat ve VZT propojkách, pokračuje úklid TT po stavební činnosti

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

dokončení lité podlahy a nátěr zavážecích kolejnic v MDT (ÚN)

              ZTI

kompletace koncových prvků

              Architektonické řešení – Obklady a nátěry, Dlažby, Zámečnické konstrukce

dokončování obkladů stěn nástupiště v DD3 a DD4, pokládka dlažby nástupiště v DD3 před výtahovou šachtou, montáž okopového nerez plechu na styku dlažby s obkladem

            

Vestibul – Práce HSV a PSV

dokončovací práce

            Opláštění: zahájena montáž vnějšího sklovláknobetonového obkladu vč. tepelné izolace

            Střešní plášť: provádění vodotěsné izolace, zátopová zkouška na části střechy

           

Eskalátorový tunel

příprava pro montáž 3. ramene eskalátorů

 

Výtahová šachta – Práce HSV a PSV

pokládka dlažby na únikovém schodišti po celé výšce

 

Výstupní objekt Brunclíkova 

zámečnické konstrukce: osazování ocelového prvku odbavovací linie do podlahy

izolace: provedena ochranná betonová mazanina izolací na stropě

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž ve stanici, ve výstupním objektu Brunclíkova a ve výtahové šachtě

 

Přístupová štola - Stavební jáma

probíhá zásyp – provedeno cca 98%                                                                                                  (HT)

 

Úpravy komunikací a chodníků – ulice Brunclíkova

pokračuje pokládka obrubníků a živičných vrstev vozovky

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

ZS MO2: úklid a vyklízení

 

Objekt zázemí terminálu BUS: osazena okna, dozdívání, izolace střechy

 

Terminál BUS

podkladní vrstvy vozovky, práce na točce TT probíhají v součinnosti s RTT Bělohorská

 

Ochrana kabelů NN a 22kV PREdi na ZS BRE2

práce probíhají

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Stanice Nemocnice Motol - Práce HSV + PSV

dokončovací zednické práce mimo DD1 část III.

vyzdívání příček + omítky a štuky, osazování zárubní, betonáž hrubé podlahy

                  ZTI

montáž potrubí vodovodu a kanalizace v prostoru DD1 část III.

                  Architektonické řešení – Obklady, Dlažby, Zámečnické konstrukce

obkládání keramickými deskami ve vestibulu a na nástupišti – doměrky a detaily

obkládání nadzemní části vnější stěny u hlavního vstupu dřevěným obkladem

probíhá pokládka dlažby na nástupišti, osazují se zámečnické konstrukce výplní vnitřních otvorů

                  Izolace

montáž roštu provětrávané fasády jižní části stanice, podchod: dokončování prací

                  Zásypy

navážení zásypového materiálu a realizace zásypů – průběžně

                  Opěrná stěna

zahájeno obkládání železobetonové opěrné stěny

               

DIR Kukulova – fáze 6e

od 23.7. do 23.8.2014 – provoz oběma směry

 

Definitivní protihlukové stěny

armování a betonáž základových pasů a pilířů stěny mezi Kukulovou ulicí a nemocnicí

 

Osvětlení stanice Nemocnice Motol

pokračuje montáž kabelových tras a svítidel v celé stanici

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Kukulova, dopravní fáze 7

práce na definitivním zálivu BUS směr Bělohorská dokončeny

 

Definitivní protihlukové stěny

zahájeno armování základových pásů

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

            

Tunelový vodovod                                                                                                                            (HT)      

topné kabely a izolace budou osazeny na požadovaných místech v 09/14

 

Osvětlení traťových tunelů                                                                                                            (MTS)

postupně probíhá pokládka kabelových tras a montáž svítidel po celé trase

 

Eskalátory a výtahy                                                                               (MTS)

 

Stanice Bořislavka

montáž výtahu z podchodu pod Evropskou ulicí a z vestibulu

příprava na montáž eskalátorů – zahájení 1.8.

 

Stanice Nádraží Veleslavín

probíhá montáž osobního (pro cestující) a nákladního výtahu, montáž horní i dolní trojice eskalátorů

 

Stanice Petřiny

dokončování montáže 1. a 2. ramene eskalátorů, příprava na montáž 3. ramene

dokončena montáž nákladního výtahu ve vestibulu

montáž osobního výtahu z výstupního objektu Brunclíkova na terén

zahájení prací na dvojici výtahů ze stanice do výstupního objektu Brunclíkova

 

Stanice Nemocnice Motol

dokončování montáže dvou eskalátorů mezi nástupišti a podchodem

 

V Praze dne 29.7.2014                                                                       

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-07-29 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz