Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

29. týden                                                                                  14. - 20.7. 2014

 

Zhotovitel stavební části: Sdružení metro V. A (Dejvická - Motol)

                                             Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická                                                     (MTS)                                          

 

Definitivní stavební úpravy - Odstavné koleje

betonáž schodiště v ÚNN, práce HSV a PSV místnostech 518.2 a 518.6 vč. osazení dveří

montáž rozvodů ZTI v čerpací stanici

zednické opravy stěn (omítky, malby) v chodbě 760.1 a 518.2 + 518.6

hygibuňka - betonáž podlah, příprava stěn pod omítky a obklady  

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

Traťové tunely

úklid v kolejišti po stavebních činnostech

 

Hloubený sdružený objekt a nadzemní část VZT objektu na ZS E1

probíhají práce HSV a PSV, dokončena betonáž VZT komínu

probíhá úprava chodníků po zrušení záborů v Evropské + Kanadské, příjezdová komunikace k VZT objektu

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Stanice Bořislavka

probíhá malba stěn, zazdívání požárních klapek a potrubí VZT

sanace výronů vody, montáž keramických obkladů a pokládka keramické dlažby na nástupišti

příprava pro obklad výstupních schodišť

 

Vestibul stanice Bořislavka

realizace keramického obkladu stěn, obklad výstupních schodišť

dokončuje se montáž zámečnických výrobků

montáž ocelové konstrukce zasklení atria vestibulu, zahájeno osazování skel

 

Eskalátorový tunel

bezprašný nátěr podlahy

 

Podchod ulice Evropské

provádějí se nátěry podlah a úpravy povrchů – štukování

montáž elektrorozvodů pod podhled, probíhá úprava venkovních schodišť a přístupových komunikací

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

VZT propojky mezi TT

příprava pro montáž požárních vrat, pokračuje úklid TT po stavebních činnostech

 

Hloubený objekt VZT v jámě na ZS E2

dokončeny zásypy do výšky stropu HO na severní straně jámy

zahájena příprava na uzavření zavážecího otvoru nad kolejí č.2

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

      

Stanice NV - Vnitřní práce HSV a PSV

montáž rámů prosklené stěny v ÚP, příprava pro obklady schodišťových stěn

vysoušení místností, provádění zateplovacího systému v úrovni podchodu v obchodních jednotkách

                    Architektonické řešení – Podhledy

v polovině nástupiště probíhá montáž rastru a lamel podhledu

finální vyrovnávání a zaklápění rastrů v úrovni ÚN – dilatace B a C

          

Hloubený objekt - ZTI

kompletace rozvodů

                       

Podchod pod ulicí Evropskou - ZTI

montáž vodovodu a suchovodu v ÚP

 

Opěrné zídky

jižní část – montáž sítí gabionové stěny a ukládání kamene v další části

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž tras definitivního osvětlení stanice (ÚPV, ÚNN)

 

Úpravy vozovek a chodníků Evropské ulice – dopravní fáze 6

pokládka betonové dlažby chodníku Evropská – jih, zažehlení dlažby a vysypání pískem

 

Úpravy vozovek a chodníků Veleslavínské ulice

výkopové práce pro terminál BUS

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                       (MTS)

 

probíhají práce ve VZT propojkách - příprava na montáž požárních vrat

pokračuje úklid TT po stavební činnosti

 

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

provádění nátěrů podlahy v MDT (ÚPN), příprava na dokončení lité podlahy v MDT (ÚN)

              ZTI

kompletace koncových prvků

              Architektonické řešení – Obklady a nátěry, Dlažby

obklady stěn v DD4 u koleje č. 1, pokládka dlažby nástupiště v DD3 před výtahovou šachtou

            

Vestibul – Práce HSV a PSV

dokončovací práce

            Opláštění: příprava na vnější sklovláknobetonový obklad

            Střešní plášť: provádění tepelné a vodotěsné izolace, zátopová zkouška na části střechy

           

Eskalátorový tunel

dokončování montáže 1. a 2. ramene eskalátorů

 

Výtahová šachta – Práce HSV a PSV

pokládka dlažby na únikovém schodišti po celé výšce

 

Výstupní objekt Brunclíkova 

práce HSV a PSV - zednické dokončování, probíhají keramické obklady veřejné části

zámečnické konstrukce: příprava na osazení ocelového prvku odbavovací linie do podlahy

pokračují zásypy mezi pažením a konstrukcí

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž ve stanici, ve výstupním objektu Brunclíkova a ve výtahové šachtě

 

Přístupová štola - Stavební jáma

probíhá zásyp – provedeno cca 97%                                                                                                  (HT)

 

Úpravy komunikací a chodníků – ulice Brunclíkova

pokračuje realizace definitivních úprav

 

 

 

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Terminál BUS

vyzděny příčky, osazování oken, probíhá pokládka potrubí kanalizační přípojky, podkladní vrstvy vozovky

 

Ochrana kabelů NN a 22kV PREdi na ZS BRE2

práce probíhají

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Stanice Nemocnice Motol - Práce HSV + PSV

dokončovací zednické práce mimo DD1 část III.

vyzdívání příček + omítky a štuky, osazování zárubní

                  Nosné konstrukce

dokončení schodiště na povrch                       

                  ZTI

montáž kanalizačního a vodovodního potrubí v prostoru DD1 část III.

                  Architektonické řešení – Obklady, Dlažby, Zámečnické konstrukce

obkládání velkoformátovými keramickými deskami v prostorách vestibulu DD1 část I. a nástupiště

obkládání nadzemní části vnější stěny u hlavního vstupu dřevěným obkladem

zahájena pokládka dlažby na nástupišti

osazují se výplně vnitřních otvorů

                  Izolace

montáž roštu provětrávané fasády jižní části stanice

izolování stropní desky podchodu mezi II. a III. částí DD1 deskami Foamglas

prostor mezi trvale kotvenou stěnou a stanicí je zateplen z 95%

                  Zásypy

navážení zásypového materiálu a realizace zásypů v DD1 část III.

 

Větrací objekt v km 10,059

příprava na zahájení prací

                  

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma

probíhají práce HSV a PSV uvnitř objektu

                 

DIR Kukulova – fáze 6e

od 20. do 23.7.2014 – realizace severní obrusné vrstvy, kyvadlově řízený provoz

 

Definitivní protihlukové stěny

armování a betonáž základových pasů a pilířů

 

Osvětlení stanice Nemocnice Motol

pokračuje montáž kabelových tras pro osvětlení v celé stanici

 

Úpravy vozovek a chodníků – ulice Kukulova, dopravní fáze 7

práce na definitivním zálivu BUS směr Bělohorská

 

Definitivní protihlukové stěny

zahájeno armování základových pásů

 

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                       

Kolejový svršek                                                                                                                                (HT)

dokončen

             

Tunelový vodovod

topné kabely a izolace budou osazeny na požadovaných místech v 09/14

 

Osvětlení traťových tunelů

postupně probíhá pokládka kabelových tras a montáž svítidel po celé trase

 

Eskalátory a výtahy                                                                               (MTS)

 

Stanice Bořislavka

montáž výtahu z podchodu pod Evropskou ulicí a z vestibulu

příprava na montáž eskalátorů – zahájení 1.8.

 

Stanice Nádraží Veleslavín

probíhá montáž osobního (pro cestující) a nákladního výtahu, montáž horní i dolní trojice eskalátorů

 

Stanice Petřiny

dokončování montáže 1. a 2. ramene eskalátorů

dokončena montáž nákladního výtahu ve vestibulu

montáž osobního výtahu ve výstupním objektu Brunclíkova

 

Stanice Nemocnice Motol

montáž dvou eskalátorů mezi nástupišti a podchodem

 

V Praze dne 22.7.2014                                                                       

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-07-22 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz