Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

8.týden                                                                                      17. - 23.2.2014

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)                                          

 

definitivní stavební úpravy v odstavných kolejích - práce přerušeny

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

LTT + PTT - Konstrukce pro kabely

vrtání a montáž kabelových stojin – v LTT provedeno cca 1400m, v PTT provedeno cca 1150m

 

Hloubený sdružený objekt na ZS E1

práce HSV a PSV ve všech úrovních (vyzdívky, omítky, štuky, malby, nátěry)

montáž osvětlení, zámečnických a kabelových konstrukcí

armování a betonáž nadzemního objektu odvětrání

 

VZT štola (ZS E1)

dokončeny vnitřní nosné konstrukce

provádění prací HSV a PSV

montáž osvětlení a zámečnických konstrukcí (žebříky atd.)

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Stanice Bořislavka

dokončování vyzdívek, pokračují omítky, štuky a malby

probíhají práce k zajištění termínů STP pro technologii

dokončování montáže kabelových konstrukcí

dokončena montáž 1. části nosného rastru podhledu nad nástupištěm, cca v ½ stanice od ET

pokračuje montáž ZTI (vodovod, kanalizace)

 

Vestibul stanice Bořislavka

pokračuje provádění omítek, štuků a finálních vrstev podlah (cementové potěry)

 

Přístupová štola

dokončeno definitivní ostění, zahájeny práce na povrchových úpravách

 

Podchod ulice Evropské

provádí se montáž rozvodů vodovodu a kanalizace

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

prostor strojovny VZT předán technologům pro montáž VZT zařízení

zásobování montážními otvory ve stropě hloubených tunelů v jámě ZS E2 pro přilehlé úseky

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín – Práce HSV a PSV

zámečnické práce

             Zdravotně technické instalace

montáž vodovodního a kanalizačního potrubí

            

Hloubený objekt - Vnitřní práce HSV a PSV

zámečnické práce

            Zdravotně technické instalace

montáž vodovodního a kanalizačního potrubí a výtlaků z čerpacích stanic

 

Podchod pod ulicí Evropskou - Práce HSV a PSV

probíhá zateplování a štuky v prostorách obchodní vybavenosti

                 ZTI

montáž vodovodního a kanalizačního potrubí

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž tras definitivního osvětlení stanice

 

Úpravy komunikací a ploch

realizace severního chodníku Evropské ulice

 

Obchodní vybavenost – ZTI

montáž vodovodního a kanalizačního potrubí, zateplování stěn

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

vyzdívání přizdívek u některých železobetonových stěn a u hydrantů

drobné dokončovací zednické práce ve všech úrovních

              Zdravotně technické instalace

montáž nerezového potrubí vodovodu a kanalizace v ÚPN a ÚN

              Zámečnické konstrukce

montáž schodišť ve stanici a ocelových schodišť do kolejiště na obou koncích nástupiště

             Architektonické řešení – Podhledy

probíhá montáž lešení pro podhled klenby ve veřejné části nad nástupištěm 

 

Vestibul – ZTI

pokračuje montáž potrubí pro vodovod (výtlak) a suchovod

             Vnější prosklené výplně otvorů

dokončena montáž vybraných oken a dveří

 

Obratová kolej – Práce HSV a PSV, Zámečnické konstrukce

montáž ocelových schodišť u pochozí lávky

 

Strojovna hlavního větrání – Izolace a Definitivní ostění

probíhá realizace dna a klenby – izolace + betonáže jen do rozsahu DVZ

 

Výstupní objekt Brunclíkova 

příprava na obnovení prací

 

Výtahová šachta – Vnitřní nosné konstrukce

dokončovací práce, probíhají povrchové úpravy stěn před malbami

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž kabelových tras a svítidel ve všech úrovních stanice i vestibulu

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Přístupová štola - zrušení

výplň zásypovým materiálem - provedeno cca 90%

 

Ražená štola a strojovna VZT - Práce HSV a PSV

omítky a štuky dělicích příček

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Stanice Nemocnice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce, 3. etapa

provádějí se podkladní betony na základovou spáru pod izolaci

                  Práce HSV + PSV v DD1 - DD5

zdění dělicích zdí a příček, provádění omítek a podkladních vrstev podlah, osazování ocelových zárubní a povrchové nátěry betonových konstrukcí, štukování

                 

                  Architektonické řešení - Obklady

obklady prováděny v celé stanici

                  Architektonické řešení - Zámečnické konstrukce

probíhá osazování dveřních výplní

                  Prosklený střešní plášť

probíhá montáž slunolamů

                  ZTI

montáž kanalizačního a vodovodního potrubí v DD1 – podchod

               Zelená střecha

pokládka hydroizolace na DD1 pozastavena

 

DIR Kukulova - 6a. fáze

do 23.3.2014 probíhá zábor jižní poloviny komunikace ulice Kukulovy, ponechání dopravy v severním pruhu (dva jízdní pruhy - směr Vypich a směr ulice Plzeňská)

 

Osvětlení stanice Nemocnice Motol

pokračuje montáž kabelových tras pro osvětlení v celé stanici

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                           

Kolejový svršek v SOD 02                                                                                                                (MTS)

kolejnice: v úseku BO - E1 v LK dokončeno, v PK od DE zavážení a pokládka od DE

               v úseku E1 - DE v LK dokončeno (659m), v PK kolejnice v montážní poloze, upevnění nezahájeno

 

Kolejový svršek v SOD 03                                                                                                                (HT)

kolejnice: v LK dokončeno (193m), v PK zahájeno, kolejnice v montážní poloze

 

Kolejový svršek v SOD 04                                                                                                                (HT)

kolejnice: úsek od E2 do BO - v LK dokončeno, v PK zahájeno, kolejnice v montážní poloze

               úsek od NV do E2 - v LK dokončeno, v PK provedeno cca 80m, ve zbylém úseku položeny kolejnice v montážní poloze (práce neprobíhají)

 

Kolejový svršek v SOD 05                                                                                                                              (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno

 

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                                 (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno (1050m)

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                 (HT)

kolejnice: JKT - v LK i PK dokončeno, obratová kolej (střed) – pokračuje montáž od výhybky ze stanice (178m)

   stanice - v LK i PK dokončeno

 

Kolejový svršek v SOD 08                                                                                                                (HT)

kolejnice: DKT - v LK i PK dokončeno

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                                   (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno

 

Tunelový vodovod

pokračuje montáž nerezového potrubí v úseku PE - DE a MO – PE

 

Osvětlení traťových tunelů

Probíhá montáž ocelových roštů od obratových kolejí ve stanici MO ke stanici PE

 

V Praze dne 3.3.2014                                                                         

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-03-04?&q= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.