Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

5., 6.týden                                                                                           27.1. - 9.2.2014

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)                                          

 

práce přerušeny

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

LTT + PTT - Konstrukce pro kabely

vrtání a montáž kabelových stojin – v LTT provedeno cca 1000m, v PTT provedeno cca 850m

 

Hloubený sdružený objekt na ZS E1

v ÚNK vyzdívání příček, omítky v ÚK

 

VZT štola (ZS E1)

probíhají práce na vnitřních nosných konstrukcích

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Stanice Bořislavka

pokračuje vyzdívání příček vč. omítek a štuků v ÚPN a ÚNN, průběžně malby – kabelové kanály

probíhají práce k zajištění termínů STP pro technologii

montáž kabelových konstrukcí v ÚPN

zahájena montáž nosného rastru podhledu nad nástupištěm, cca ½ stanice od eskalátorového tunelu

 

Vestibul stanice Bořislavka

pokračuje provádění omítek a štuků

 

Eskalátorový tunel

dokončena montáž kabelových konstrukcí

 

Přístupová štola

pokračují betonáže klenby od stanice, probíhá armování klenby (přímé úseky dokončeny, provádí se v oblouku)

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

zásobování montážními otvory ve stropě hloubených tunelů v jámě ZS E2 pro přilehlé úseky

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín – Práce HSV a PSV

vyzdívky u výtahových šachet vč. omítek a malby, zámečnické práce

             Zdravotně technické instalace

montáž vodovodního a kanalizačního potrubí

 

Hloubený objekt - Vnitřní práce HSV a PSV

vyzdívky u výtahových šachet vč. omítek a malby, zámečnické práce

            Zdravotně technické instalace

montáž vodovodního a kanalizačního potrubí a výtlaků z čerpacích stanic

 

Podchod pod ulicí Evropskou - Práce HSV a PSV

vyzdívky u výtahových šachet vč. omítek a malby, zámečnické práce

 

                 ZTI

montáž vodovodního a kanalizačního potrubí

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž tras definitivního osvětlení stanice

 

Úpravy komunikací a ploch

realizace severního chodníku Evropské ulice

 

Obchodní vybavenost – ZTI

montáž vodovodního a kanalizačního potrubí

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

realizace štuků na schodištích (ÚN, ÚNN, ÚPN – DD3)

betonáž nástupiště v celém rozsahu

              Zdravotně technické instalace

montáž nerezového potrubí vodovodu a kanalizace v ÚPN a ÚN

              Zámečnické konstrukce

montáž okopového plechu na pochozí rampě u MDT (ÚN)

příprava na montáž kotvení sdruženého nosiče nad nástupištěm

 

Vestibul – Vnější prosklené výplně otvorů

dokončena montáž vybraných oken a dveří

             ZTI

pokračuje montáž potrubí pro vodovod (výtlak) a suchovod

 

Obratové koleje – Kabelové konstrukce

dokončena montáž vč. osazení dvojháků

 

Strojovna hlavního větrání – Izolace a Definitivní ostění

probíhá realizace dna a klenby – izolace + betonáže jen v rozsahu DVZ

 

Výstupní objekt Brunclíkova 

práce nepokračují(čeká se na zasmluvnění změn)

 

výtahová šachta – Vnitřní nosné konstrukce

schodiště dokončeno, probíhají povrchové úpravy

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž kabelových tras a svítidel ve všech úrovních stanice i vestibulu

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Přístupová štola - zrušení

výplň zásypovým materiálem - provedeno cca 70%

 

Ražená štola a strojovna VZT - Práce HSV a PSV

zdění dělicích příček, dokončena montáž brány mezi štolou a traťovým tunelem

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Stanice Nemocnice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce - 3. etapa (d.d.1 - část III, d.d.7, podchod)

probíhá hloubení na základovou spáru, napínání pramencových kotev

                  Práce HSV + PSV v DD1 - DD5

zdění dělicích zdí a příček, provádění omítek a podkladních vrstev podlah, osazování ocelových zárubní a povrchové nátěry betonových konstrukcí, štukování

                  Architektonické řešení - Obklady

obklady prováděny v celé stanici

                  Architektonické řešení - Zámečnické konstrukce

probíhá osazování dveřních výplní

                  Prosklený střešní plášť

probíhá montáž lávek a propojování střešního pláště a soklů

                  ZTI

montáž kanalizačního a vodovodního potrubí v DD1 – podchod

                  Zelená střecha

Pokládka hydroizolace na DD1

 

DIR Kukulova - 6a. fáze

do 23.3.2014 probíhá zábor jižní poloviny komunikace ulice Kukulovy, ponechání dopravy v severním pruhu (dva jízdní pruhy - směr Vypich a směr ulice Plzeňská)

 

Osvětlení stanice Nemocnice Motol

pokračuje montáž konstrukcí pro osvětlení, probíhá v celé stanici

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                           

Kolejový svršek v SOD 02                                                                                                                (MTS)

kolejnice: v úseku BO - E1 v LK dokončeno, v PK od DE zavážení a pokládka z provozované trasy

               v úseku E1 - DE v LK provedeno cca 195m z celkem 659m

 

Kolejový svršek v SOD 03                                                                                                                (HT)

kolejnice: v LK dokončeno (193m), v PK nezahájeno

 

Kolejový svršek v SOD 04                                                                                                                (HT)

kolejnice: úsek od E2 do BO - v LK dokončeno (650m), v PK nezahájeno

               úsek od NV do E2 - v LK dokončeno v celé délce, v PK provedeno cca 80m (práce neprobíhají)

 

Kolejový svršek v SOD 05                                                                                                                              (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno

 

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                                 (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno (1050m)

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                 (HT)

kolejnice: JKT - v LK i PK dokončeno v celé délce (186 m), obratová kolej (střed) – pokračuje montáž od výhybky ze stanice (178m)

   stanice - v LK i PK dokončeno (217m)

 

Kolejový svršek v SOD 08                                                                                                                (HT)

kolejnice: DKT - v LK i PK dokončeno (750m), JKT - v LK i PK dokončeno (314m)

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                                   (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno

 

Tunelový vodovod

pokračuje montáž nerezového potrubí v úseku PE - BO a MO - PE

 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST                                                                      (SKA)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO PROVOZNÍ SOUBORY TECHNOLOGIE

 

SOD 03 Stanice Bořislavka

 

PC 91 Energetická zařízení

MDT ve stanici Bořislavka

probíhají montážní práce

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín

 

PC 91 Energetická zařízení

Silové rozvody NN, MDT ve stanici

probíhají montáže

 

PC 95 Vzduchotechnická zařízení

Staniční VZT, Větrání EGB

probíhá montáž vzduchotechniky

 

SOD 07 Stanice Petřiny

 

PC 91 Energetická zařízení

Trakční zařízení ve stanici Petřiny vč. tunelů - přívodní kolejnice a elektrovýzbroj, Silové rozvody NN, Uzemnění metra, Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny - Nemocnice Motol, MDT ve stanici

probíhá montáž technologických zařízení

 

PC 93 Sdělovací zařízení

Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení, Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace, Zařízení průmyslové televize

probíhá montáž technologických zařízení

 

PC 95 Vzduchotechnická zařízení

Staniční VZT - strojní a elektro část, Větrání EGB - strojní a elektro část

probíhá montáž vzduchotechniky

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol

 

PC 91 Energetická zařízení

Trakční zařízení ve stanici Nemocnice Motol vč. tunelů - přívodní kolejnice a elektrovýzbroj, Silové rozvody, Uzemnění metra, Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny - Nemocnice Motol, MDT ve stanici Nemocnice Motol

probíhá montáž technologických zařízení

 

PC 95 Vzduchotechnická zařízení

Staniční VZT stanice Nemocnice Motol - strojní a elektročást, Větrání EGB ve stanici Nemocnice Motol - strojní a elektročást

probíhá montáž vzduchotechniky 

V Praze dne 11.2.2014                                                                       

 

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

'+NULL+'© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-02-11?&q= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.