Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

1.TÝDEN                                                                         30.12.2013 - 5.1.2014

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)

                                          

práce přerušeny

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

Hloubený sdružený objekt na ZS E1

hydroizolace dokončeny na stropě objektu vč. betonové mazaniny

pokračují práce na nosných konstrukcích před raženou VZT štolou (vynechaná cca ÂĽ objektu)

probíhá armování a příprava na betonáže stěn v úrovni nad kolejemi

 

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                              (HT)

 

Stanice Bořislavka

pokračuje vyzdívání příček vč. omítek a štuků v ÚPN, průběžně malby – kabelové kanály

probíhají práce k zajištění termínů STP pro technologii

montáž ocelových chrániček pro kabelové trasy na ostění ve veřejné části stanice

zahájena montáž kabelových konstrukcí v ÚPN

 

Přístupová štola

dokončena realizace dna definitivního ostění

dokončena montáž hydroizolace klenby v celém rozsahu

zahájeny betonáže klenby od stanice, probíhá armování klenby

 

Výtahová šachta

dokončeny práce na vnitřních nosných konstrukcích

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

práce nepokračovaly

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín, ZS VE                                               (MTS)

 

Hloubený objekt - Vnitřní práce HSV a PSV

DD1     - dokončovací práce probíhají v ÚNV a ÚP

- realizace podlah a finálního nátěru podlah ve vybraných místnostech (ÚNV)

- v nižších úrovních probíhají dokončovací práce (drobné nedodělky)

DD2     - dokončovací práce ÚP

            Zdravotně technické instalace

montáž vodovodního a kanalizačního potrubí (úroveň podchodu)

 

Podchod - Práce HSV a PSV

dokončeno vyzdívání příček, omítání a štukování a nátěry kabelového kanálu v ÚP

montáž vodovodního potrubí

 

Osvětlení stanice

probíhá montáž tras definitivního osvětlení stanice

 

Odvodnění komunikací a ploch

dokončování zásypů

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                        (MTS)

                              

v LTT a PTT probíhá úklid po stavebních pracích a v místech lokálních průsaků se provádějí injektáže

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                     (MTS)

 

Stanice Petřiny - Práce HSV a PSV

realizace omítek a štuků, vnější stěna před obratovým tunelem (DD5 - ÚNN)

průběžně malby ve všech úrovních, betonáže podlah v ÚN

obkladačské práce v ÚPN (neveřejné prostory)

              Zdravotně technické instalace

montáž potrubí vodovodu a kanalizace v ÚPN a ÚN

 

Vestibul

pokračuje montáž oken, probíhá realizace střešního pláště

 

Obratové koleje - Kabelové konstrukce

pokračuje montáž kabelových konstrukcí a roštů

 

Výtahová šachta - Vnitřní nosné konstrukce

pokračuje realizace posledních železobetonových podest + montáž prefabrikovaných ramen schodiště

 

Osvětlení stanice Petřiny

pokračuje montáž ve všech úrovních

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Přístupová štola - zrušení

výplň zásypovým materiálem

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)              

 

Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma - Izolace + Nosné konstrukce

armování stěn 1.PP

                  

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce - 3.etapa (d.d.1 část III, d.d.7, podchod)

vrtání + osazování zápor (provedeno cca 50%) a zajišťování stavební jámy

                  Práce HSV + PSV v DD1 - DD5

zdění dělicích zdí a příček, provádění omítek a podkladních vrstev podlah, osazování ocelových zárubní a povrchové nátěry betonových konstrukcí, štukování

                  Hromosvod

probíhá montáž jímacích tyčí na proskleném střešním plášti

                  Architektonické řešení - Obklady

obklady prováděny v celé stanici

                  Architektonické řešení – zámečnické konstrukce

probíhá osazování vnějších oken – DD1 a DD4

                  Prosklený střešní plášť

probíhá izolace příčných spár a montáž lávek

                  ZTI

montáž kanalizačního potrubí v prostoru podchodu (DD1)

 

DIR Kukulova - 6a. fáze

od 1.12.2013 na 4 měsíce zábor jižní poloviny komunikace ulice Kukulovy, ponechání dopravy v severním pruhu (dva jízdní pruhy - směr Vypich a směr ulice Plzeňská)

 

Osvětlení stanice Nemocnice Motol

pokračuje montáž konstrukcí pro osvětlení, probíhá v celé stanici

 

 

 

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                           

Kolejový svršek v SOD 02                                                                                                                (MTS)

kolejové betony v úseku BO - E1: od BO v PK dokončeno celkem 1103m

                                                             v LK provedeno 950m (z celkem 1103m)

             v úsek E1 – DE: v PK i LK dokončeno (659m)

kolejnice: v LK kolejnice položeny v montážní poloze k propojce 2.2 (cca 400m)

 

Kolejový svršek v SOD 03                                                                                                                (HT)

kolejnice: v LK dokončeno (193m)

 

Kolejový svršek v SOD 04                                                                                                                (HT)

kolejnice: úsek od E2 do BO - v LK dokončeno (650m), v PK nezahájeno

               úsek od NV do E2 - v LK dokončeno v celé délce, v PK provedeno cca 80m

 

Kolejový svršek v SOD 05                                                                                                                              (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno

 

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                                 (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno (1050m)

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                 (HT)

kolejové betony: dokončeno (celkem 178m)

kolejnice: JKT - v LK i PK dokončeno v celé délce (186 m), obratová kolej – nezahájeno (178m)

   stanice – v LK i PK dokončeno (217m)

 

Kolejový svršek v SOD 08                                                                                                                (HT)

kolejnice: DKT - v LK i PK dokončeno (750m)

               JKT - v LK i PK dokončeno (314m)

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                                   (HT)

kolejnice: v LK i PK dokončeno

 

 

 

 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST                                                                      (SKA)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO PROVOZNÍ SOUBORY TECHNOLOGIE

 

SOD 03 Stanice Bořislavka

 

PC 91 Energetická zařízení

MDT ve stanici Bořislavka

probíhají montážní práce

 

SOD 05 Stanice Nádraží Veleslavín

 

PC 91 Energetická zařízení

Silové rozvody NN, MDT ve stanici

probíhají montáže

 

PC 95 Vzduchotechnická zařízení

Staniční VZT, Větrání EGB

probíhá montáž vzduchotechniky

 

SOD 07 Stanice Petřiny

 

PC 91 Energetická zařízení

Trakční zařízení ve stanici Petřiny vč. tunelů - přívodní kolejnice a elektrovýzbroj, Silové rozvody NN, Uzemnění metra, Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny - Nemocnice Motol, MDT ve stanici

proběhly přejímky STP, probíhá montáž technologických zařízení

 

PC 93 Sdělovací zařízení

Telefonní zařízení, Datová síť, Technologická síť, Rozhlasové zařízení, Hodinové zařízení, Elektrická požární signalizace, Elektrická zabezpečovací signalizace

probíhá montáž technologických zařízení

 

PC 95 Vzduchotechnická zařízení

Staniční VZT - strojní a elektro část, Větrání EGB - strojní a elektro část

probíhá montáž vzduchotechniky

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol

 

PC 91 Energetická zařízení

Trakční zařízení ve stanici Nemocnice Motol vč. tunelů - přívodní kolejnice a elektrovýzbroj, Silové rozvody, Uzemnění metra, Kabelové vedení 22kV v úseku Petřiny - Nemocnice Motol, MDT ve stanici Nemocnice Motol

probíhá montáž technologických zařízení

 

PC 95 Vzduchotechnická zařízení

Staniční VZT stanice Nemocnice Motol - strojní a elektročást

probíhá montáž vzduchotechniky

Větrání EGB ve stanici Nemocnice Motol - strojní a elektročást

probíhá montáž vzduchotechniky

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7.1.2014                                                                         

 

 

Z podkladů Sdružení zpracoval:             Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2014-01-13?&q= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.