Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

28.TÝDEN                                                                                             8. - 14.7.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)

                                          

Odstavné koleje

armování základové desky v pravém tunelu a armování svislých konstrukcí v úrovni pod nástupištěm

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Bořislavka, ZS E1                        (MTS)

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na propojkách č.1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 směrem od stanice BO do stanice DE:

č. 1, 2, 4, 5 - kompletně dokončeny

č. 3 - zabetonována klenba střední části, armování krčků klenby

č. 7 - dokončena betonáž dna a izolace klenby, armování klenby

č. 8 - dokončena izolace a betonáž dna

                          

Hloubený sdružený objekt

dokončena betonáž poloviny základové desky, probíhá armování a betonáže stěn nad základovou deskou

 

VZT štola

dokončeny izolace dna, čelní stěna zabetonována, polovina dna zabetonována, armování 2. poloviny dna

    

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                            (HT)

           

Stanice Bořislavka - Izolace               

klenba – dokončena, provedeno celkem 193m

provedena izolace čelní stěny u přístupové štoly

              Definitivní ostění      

dno kompletně dokončeno, vyarmována čelní stěna u přístupové štoly

klenba - probíhá montáž armatury, probíhá betonáž klenby, provedeno 124m z celkem 193m

              Vnitřní nosné konstrukce

realizace stěn ÚPN

 

Vestibul stanice Bořislavka

probíhá II. etapa zdění svislých konstrukcí a montáž ZTI (vodovod, výtlaky)

 

Podchod ulice Evropská - 2. etapa

práce dočasně přerušeny

 

Úpravy komunikací a chodníků

práce pokračují, dokončena pokládka souvrství komunikace a tramvajového tělesa mezi ulicemi Horoměřickou a Arabskou včetně dlažeb zálivu autobusové zastávky a chodníku - Evropská sever

severní pruh zprovozněn pro silniční dopravu

dokončena demontáž provizorního tramvajového svršku - komplexní výluka

 

Definitivní přeložka VO, Evropská ulice

probíhá přeložka VO

 

Autobusové obratiště Horoměřická

probíhá přeložka plynovodu

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2       (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

dokončena realizace nosných stěn VZT objektu, směr od NV k BO - obvodové stěny provedeny v délce   32,4m, střední stěny povedeny v délce 12m

probíhá realizace stropu od NV (1. záběr dokončen cca 10m, ve 2. záběru armování)

 

SOD 05 Stanice Nádraží  Veleslavín, ZS VE                                            (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín - Vnitřní nosné konstrukce

dokončeno nástupiště ve SDV

 

Hloubený objekt - Izolace + Nosné konstrukce

probíhá realizace stropu ÚPV (dokončeny 3/4), zahájena realizace ÚV (stěny + strop)

probíhají zásypy ÚPV – DD0 (MDT)

             Vnitřní práce HSV a PSV

probíhá v DD0 – ÚPV, ÚNN, ÚN a ÚPN (omítky)

 

Podchod ulice Evropské

dokončeny nosné konstrukce

 

Únikový objekt

kompletně dokončeno definitivní ostění štoly i šachty

 

Definitivní přeložka TT

tramvajový provoz přerušen – letní výluka, dočasná přeložka demontována

 

Úpravy komunikací a chodníků Evropské ulice

jižní pás uzavřen, osazování obrubníků, příprava na podkladní vrstvy vozovky

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín – Petřiny                   (MTS)

 

Levý a pravý ražený jednokolejný tunel - Práce HSV + PSV

dokončena betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE směrem k NV), provedeno cca 1000 m

                            

Kabelové konstrukce v LTT + PTT

pokračuje montáž KK od stanice PE směrem k NV - provedeno cca 800 m

 

VZT  propojky - Práce HSV + PSV

dokončeny dělicí stěny v propojkách 6.1 - 6.5

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1 - PE4                                (MTS)

                             

Stanice Petřiny - Vnitřní nosné konstrukce

v DD1 kompletně dokončeny

v DD2 dokončeny kromě objektu dozorčí stanice - zásobovací otvor

v DD3 (ÚNN) kompletně dokončeno

v DD4 (ÚN) stěny dokončeny, armování stropní desky

v DD5 (ÚN) armování hlavic sloupů + montáž lešení

              Práce HSV a PSV

dokončeno zdění příček v DD1 a DD2 - ÚPN

zahájeno vyzdívání v DD4 a DD5 - ÚPN

              ZTI

probíhají práce v DD1 a DD2 - ÚPN

 

Vestibul

probíhají izolace, přizdívky a postupné zásypy 1. PP

              Vnitřní práce HSV a PSV

zahájeno vyzdívání příček v 1. PP

 Strojovna hlavního větrání

štola k VZT šachtě - kompletně dokončeno definitivní ostění (2 klenby - cca 11,8 m)

 Výtahová šachta

Zahájeny práce na definitivním ostění šachty - armování 1. záběru

 SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Kabelové konstrukce v LTT                                                                           

probíhá montáž

 

Hloubený dvoukolejný tunel                                                                         

v montážní šachtě zabetonovány vnější i vnitřní stěna

        

VZT šachta – Izolace + Definitivní ostění                                                                              

dokončen 4. blok

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)               

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Izolace hloubené části

zahájeny práce na bloku č. 42 (v návaznosti na izolace DD1 stanice)

                  Zásypy hloubené části

zásypy zeminou včetně hutnění proběhly na blocích 24-41

Stanice Nemocnice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce -  2.etapa (DD1, část II.)

dokončeny kotvy na 2. k.ú., vyhloubeno na 3.k.ú., kotvení 3.k.ú.

                  Izolace

izolace jsou prováděny v návaznosti na zhotovené nosné konstrukce (DD2 - DD5 dokončeno)

                  Nosné konstrukce DD1 část I.

dokončeny

                  Zastřešení prefa nosníky

kompletně dokončeno

                  Prosklený střešní plášť

zahájena montáž střešního pláště v DD4

                  Práce HSV + PSV v DD2 - DD5

osazování zámečnických konstrukcí (konstrukce pro kabely)

probíhá pokládka hrubých podlah a omítky

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                            

Kolejový svršek v SOD 04                                                                                                                     (MTS)

kolejové betony v úseku E2 – BO provedeny, v PK dokončeno 641,8m

 

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                                 (MTS)

provedeno v LK 900m z celkem 1051,6m, v PK 900m z celkem 1031,5m

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                             (MTS)

dokončeny betonáže kolejových betonů v LTT i PTT od VZT propojky směrem ke stanici PE

 

Kolejový svršek v SOD 08 (DKT + JKT ke stanici Petřiny)                                                                (HT)

práce probíhají v PK i LK betonáží kolejových betonů od stanice MO směrem ke stanici PE

DKT - dokončeno v PK i LK 750m vč. montážní šachty

JKT - provedeno v PK i LK 309m z celkem 314m

kolejnice: probíhá pokládka v DKT - v PK i LK položeno 500m z celkem 750 m

                                      

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                               (HT)

kolejnice: v LK i PK položeny v celé délce obratových kolejí a stanice Nemocnice Motol

Z podkladů Sdružení zpracoval:       Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

V Praze dne 16.7.2013© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-07-16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.