Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

26.TÝDEN                                                                                          24. - 30.6.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                  (MTS)

                                          

Odstavné koleje

betonáž stěn jímky, proveden podkladní beton v pravém tunelu

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Bořislavka, ZS E1                     (MTS)

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na propojkách č.1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 směrem od stanice BO do stanice DE:

č. 1, 2, 4 - kompletně dokončeny

č. 3 - dokončena izolace dna, probíhá armování dna

č. 5 - probíhá armování krčků

č. 7 - dokončena betonáž dna

č. 8 - dokončena ražba kaloty, probíhá izolace dna

                          

Zásobovací vrty z povrchu do VZT propojek č. 2.1, 2.3, 2.5, 2.7 dokončeny.

 

Hloubený sdružený objekt

-  na 1/3 dokončena betonáž základové desky

-  probíhá betonáž stěn nad základovou deskou

 

VZT štola

-  pokračují práce na hydroizolaci a definitivním ostění

-  dokončena montáž izolace čelní stěny

-  probíhá montáž izolace klenby, armování a montáž bednění čelní stěny

   

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1 - CV4                                          (HT)

           

Stanice Bořislavka - Izolace

klenba - dokončeny práce na izolaci, celkem provedeno 193m

              provedena izolace čelní stěny u přístupové štoly

              Definitivní ostění

klenba - probíhá montáž armatury a betonáž, provedeno 80m

              Vnitřní nosné konstrukce

realizace stěn ÚPN

 

Vestibul stanice Bořislavka

probíhá zdění svislých konstrukcí - II. etapa a montáž ZTI (vodovod, výtlaky)

 

Podchod ulice Evropské - 2. etapa

práce dočasně přerušeny

 

Úpravy komunikací a chodníků

pokračují práce na úpravách povrchů, dokončena pokládka souvrství komunikace a tramvajového tělesa   mezi ulicí Horoměřickou a Arabskou včetně dlažeb zálivu autobusové zastávky a chodníku – Evropská sever, severní pruh zprovozněn pro silniční dopravu

zahájena demontáž provizorního tramvajového svršku – komplexní výluka

 

Definitivní přeložka VO, Evropská ulice

probíhá přeložka VO

 

Autobusové obratiště Horoměřická

probíhá přeložka plynovodu

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

dokončeny nosné stěny VZT objektu: směr od NV k BO - obvodové stěny provedeny v délce 32,4m, střední stěny povedeny v délce 12m

probíhá realizace stropu

 

SOD 05 Stanice Nádraží  Veleslavín, ZS VE                                             (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín - Vnitřní nosné konstrukce

pokračuje realizace nástupiště v SDV

 

Hloubený objekt - Izolace + Nosné konstrukce

dokončena 2. polovina stropu (před portálem stanice) ÚNN, probíhá realizace stěn a stropu ÚPV

dokončeny stěny, probíhá realizace stropu ÚPV a zásypy ÚNN v DD0

 

Podchod ulice Evropské

práce dočasně přerušeny

 

Únikový objekt

kompletně dokončeno definitivní ostění štoly i šachty

 

Definitivní přeložka TT

tramvajový provoz dočasně přerušen, pokračují práce na definitivní poloze tramvajové trati

 

Úpravy komunikací a chodníků Evropské ulice

dokončeny práce na definitivní podobě komunikací a chodníků severního i jižního jízdního pásu (obrubníky, podkladní vrstvy pod vozovku)

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                        (MTS)

 

Levý a pravý ražený jednokolejný tunel - Práce HSV + PSV

LTT a PTT - betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE směrem k NV) budou dokončeny po realizaci nosných konstrukcí ve stanici NV

 

LTT + PTT - kabelové konstrukce

pokračuje montáž kabelových konstrukcí od stanice PE směrem k NV – provedeno cca 550 m

 

VZT propojky - Práce HSV + PSV

dokončeny železobetonové dělicí stěny v propojkách 6.1 až 6.5

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1 – PE4                                   (MTS)

                              

Stanice Petřiny - Vnitřní nosné konstrukce v DD1 – DD5

v DD1 kompletně dokončeny

v DD2 dokončeny kromě objektu dozorčí stanice – zásobovací otvor

v DD3 dokončeny stěny v ÚNN pod výtahovou šachtou

v DD4  -  ÚN: dokončeny stěny, probíhá realizace stropní desky

v DD5  -  ÚN: dokončeny svislé konstrukce

               Práce HSV a PSV v DD1,DD2

probíhá zdění příček v ÚPN

               ZTI

zahájeny práce na zdravotně technických instalacích v DD1 a DD2 v ÚPN

 

Vestibul

probíhají izolace, přizdívky a zásypy 1. PP

 

Strojovna hlavního větrání

dokončeny práce na definitivním ostění v místě propojky s JKT TBM (u PTT kompletně zabetonováno, u LTT zabetonováno dno)

ve štole k VZT šachtě provedena armatura klenby

probíhá montáž formy klenby

 

Výtahová šachta

provedeno odtěžení sjízdné rampy

zahájena demontáž povalu v klenbě stanice v místě průniku s výtahovou šachtou

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2   (HT)

 

Kabelové konstrukce v LTT i PTT                                                                             

probíhá montáž kabelových konstrukcí

 

Hloubený dvoukolejný tunel                                                                         

provedena betonáž střední stěny

         

VZT šachta – Izolace + Definitivní ostění                                                                              

dokončen 4. blok DO šachty

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                               (HT)               

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Izolace hloubené části

příprava na provedení izolací bloku č. 42 v návaznosti na izolace DD1 stanice MO

                   Zásypy hloubené části

 zásypy zeminou včetně hutnění proběhly na blocích 24-41

                   Zajištění stavební jámy a zemní práce - 2. etapa (DD1, část II.)

provedeno osazení svodidel a zápor, dokončeny kotvy na 2.k.ú.

                   Izolace DD1 až DD5

izolace jsou prováděny v návaznosti na zhotovené nosné železobetonové konstrukce

                   Nosné konstrukce DD1 část I.

dokončena betonáž nosných konstrukcí stěn a stropů

                   Zastřešení prefa nosníky

probíhá dodatečná injektáž

                   Práce HSV+PSV v DD2 - DD5

probíhá osazování zámečnických konstrukcí

v DD2 a DD3 probíhá pokládka hrubých podlah

probíhá realizace omítek

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A

                                           

Kolejový svršek v SOD 04                                                                                                                    (MTS)

úsek E2 – BO: provedeno v PK 400m z celkem 641,8m

  

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                            (MTS)

provedeno: v LK 760m z celkem 1051,6m, v PK 720m z celkem 1031,5m

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                        (MTS)

dokončena betonáž kolejových betonů v LTT i PTT od VZT propojky směrem k PE

zahájena realizace kolejových betonů v obou kolejích ve stanici od ET - cca 120 m

 

Kolejový svršek v SOD 08 (DKT + JKT ke stanici Petřiny)                                                               (HT)

práce probíhají na pravé i levé koleji betonáží kolejových betonů od stanice MO směrem ke stanici PE

DKT - provedeno v PK 690m a v LK 650m z celkem 750m

JKT  - provedeno v PK 309m a v LK 309m z celkem 314m

kolejnice – probíhá pokládka kolejnic DKT: v PK položeno 30m a v LK 430m z celkem 750m

                                                                

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                             (HT)

kolejnice - v LK i PK položeny v celé délce obratových kolejí a stanice Nemocnice Motol

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 1.7.2013© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-07-03?&q= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.