Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

20.TÝDEN 13. - 19.5.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                   (MTS)

                                          

Odstavné koleje

probíhají přípravné práce pro vestavbu nové železobetonové konstrukce

bourání základové desky jímky

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Bořislavka, ZS E1                               (MTS)

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na propojkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 směrem od stanice BO do stanice DE:

č. 1 - dokončena betonáž klenby, probíhá izolace krčků

č. 2 - probíhá izolace klenby, dokončena betonáž dna

č. 3 - dokončena trysková injektáž

č. 4 - dokončena izolace klenby

č. 5 - práce pozastaveny, propojka slouží jako průjezd mezi LTT a PTT

č. 7 - dokončena ražba

č. 8 - dokončena trysková injektáž, zahájena ražba

 

Realizace zásobovacích vrtů z povrchu do propojek č. 2.1, 2.3, 2.5

 

ZS E1:

dokončeno dohloubení stavební jámy

probíhá betonáž podkladních betonů pod izolace a svislá doprava pro realizaci propojek v SOD 02

          

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                            (HT)

           

ZS CV2:

Vestibul stanice Bořislavka - 2. etapa

pokračuje zdění svislých konstrukcí

 

ZS CV3:

Stanice Bořislavka – Izolace

klenba - pokračují práce, provedeno 163m z celkem 193m

              Definitivní ostění

klenba - probíhá montáž armatury a betonáž klenby, provedeno 40m

čelní stěna u ET - probíhá  montáž bednění, dokončena montáž formy napojení JKT na čelní stěnu v PTT i LTT

ZS CV4:

Podchod ulice Evropská 2. etapa

pokračuje vyzdívka příček

 

Úpravy komunikací a chodníků

probíhají práce na úpravách povrchů a pokládka obrubníků a souvrství komunikace a tramvajového tělesa   mezi Horoměřickou a Arabskou ulicí

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2       (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

realizace napojení tunelů TBM a hloubeného objektu (krčky směr NV, BO) a nosných stěn VZT objektu

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na propojce č. 2 směrem od stavební jámy E2 do stanice BO, propojka č. 2 dokončena

 

práce HSV + PSV – podkladní betony v JKT, dokončeny úseky: PTT BO – E2, E2 – NV a LTT E2 – NV, dokončena betonáž v úseku BO – E2

 

SOD 05 Stanice Nádraží  Veleslavín, ZS VE                                             (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín - Definitivní ostění SDV

klenba - provedeno 52 m z 98,7 m

čelní stěna - dokončena

             Izolace SDV

klenba - provedeno 58m z celkem 98,7m

             Vnitřní nosné konstrukce

zabetonována stěna pod nástupištěm v pravém tunelu v celé délce, tj. 87m

probíhá realizace stěny pod nástupištěm v levém tunelu

 

Hloubený objekt - Izolace + Nosné konstrukce

dokončeny stropy nad ÚN a stropu ÚN v DD0

probíhá realizace stěn a stropu ÚNN, stěn ÚPV a stěn a sloupů ÚNN v DD0

 

Podchod ulice Evropské

realizace další etapy části podchodu (DD4), probíhají zásypy

 

Únikový objekt

zahájena realizace DD1 - krček mezi štolou a stanicí

probíhá montáž betonářské formy

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín – Petřiny                      (MTS)

 

Levý a pravý ražený jednokolejný tunel - Práce HSV + PSV

betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE směrem k NV), v LTT provedeno cca 1000m, v PTT cca 980m

              práce budou dokončeny po realizaci nosných konstrukcí ve stanici NV

 

VZT propojky - Práce HSV + PSV

realizace železobetonových dělicích stěn v propojkách: v 6.2 - 6.5 dokončena betonáž, v 6.1 příprava na betonáž

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1 – PE4                                  (MTS)

                             

Stanice Petřiny - Vnitřní nosné konstrukce, DD1 až DD5

v DD2 dokončena realizace stěn a desky nástupiště

v DD3 a DD4 probíhá realizace železobetonových stěn pod nástupištěm

probíhá montáž armatury desky nástupiště

 

Vestibul

probíhá realizace svislých konstrukcí a stropních desek 1. PP a 1.NP

 

Výtahová šachta

dokončena hydroizolace šachty, demontáž lešení

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820                                                                                     (HT)

definitivní ostění štoly kompletně dokončeno, příprava formy pro definitivní ostění šachty

 

Hloubený dvoukolejný tunel                                                                                                            (HT)

probíhají hydroizolace čelní stěny u JKT TBM, příprava čelní stěny u DKT na hydroizolace

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                              (HT)               

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Izolace hloubené části

příprava na provedení izolací bloku č. 42 v návaznosti na izolace DD1 stanice

 

                    Zásypy hloubené části

probíhají zásypy zeminou včetně hutnění

 

Stanice Nemocnice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce - 2. etapa (DD1, část II.)

provedeno osazení zápor

                    Zásypy 1. etapa

probíhají práce na zásypech stanice

                    Izolace, DD1 - DD5

izolace jsou prováděny v návaznosti na zhotovené nosné konstrukce, probíhá izolace strop DD1

                    Nosné konstrukce, DD1 část I.

probíhá betonáž nosných konstrukcí stěn a stropů DD1

                    Zastřešení prefa nosníky

probíhá montáž prefa nosníků od DD5 k DD1, osazeno 24 ks z celkem 39 ks, zmonolitněno 9 ks

                    Práce HSV+PSV, DD2 - DD5

probíhají práce HSV – osazování zámečnických konstrukcí

v DD2 a DD3 probíhá pokládka hrubých podlah

probíhá realizace omítek

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A                                             

   

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                                 (MTS)

dokončeny betonáže kolejových betonů od propojky 6.2 směrem ke stanici Petřiny

provedeno: v LTT 340m z celkem 1051,6m, v PTT 340m z celkem 1031,5m

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                 (MTS)

dokončeny betonáže kolejových betonů v LTT i v PTT od propojky směrem k PE, celkem 186m

 

Kolejový svršek v SOD 08 (DKT + JKT ke stanici Petřiny)                                                           (HT)

práce probíhají na pravé i levé koleji betonáží kolejových betonů od stanice MO směrem ke stanici PE

provedeno: v PK i v LK 650m z celkem 750m

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                          (HT)

kolejnice: položeny v celé délce obratových kolejí, tj. 313m (v PK i LK), probíhají dokončovací práce

               ve stanici MO položeny v celé délce v LK i PK, probíhá připevňování v LK

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V. A a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 21.5.2013© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-05-22 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.