Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

19.TÝDEN 6. - 12.5.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                  (MTS)

                                          

Odstavné koleje

probíhají přípravné práce pro vestavbu nové železobetonové konstrukce

bourání základové desky a stropu jímky

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Bořislavka, ZS E1                      (MTS)

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 směrem od stanice BO do stanice DE:

č. 1 - dokončena izolace klenby, probíhá příprava na betonáž klenby

č. 2 - probíhá izolace klenby

č. 3 a 8 - probíhá trysková injektáž

č. 4 - dokončeno definitivní ostění dna

č. 5 - práce pozastaveny, propojka slouží jako průjezd mezi LTT a PTT

č. 7 - probíhá ražba

 

ZS E1:

probíhá dohloubení stavební jámy, betonáž podkladních betonů pod izolace a svislá doprava pro zajištění realizace propojek v SOD 02

                          

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                           (HT)

           

ZS CV2:

Vestibul stanice Bořislavka - 2. etapa

pokračuje zdění svislých konstrukcí

 

ZS CV3:

Stanice Bořislavka – Izolace

pokračují práce na izolaci klenby, provedeno 143m z celkem 193m

              Definitivní ostění      

dno kompletně dokončeno

klenba - probíhá montáž armatury a betonáž klenby, provedeno 20m

čelní stěna u ET - probíhá  montáž bednění a formy pro napojení JKT na čelní stěnu v PTT i LTT

 

ZS CV4:

Podchod ulice Evropské - 2. etapa

pokračuje zdění příček

 

Eskalátorový tunel

dokončeny práce na vnitřních nosných konstrukcích

 

Úpravy komunikací a chodníků

probíhají práce na úpravách povrchů vč. pokládky obrubníků mezi ulicí Horoměřickou a Arabskou

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2    (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

probíhá realizace napojení tunelů TBM a hloubeného objektu (krčky směr NV, BO) a nosných stěn VZT     objektu

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č.1 a 2 směrem od stavební jámy E2 do stanice  BO:

č. 1 - propojka dokončena

č. 2 - dokončena betonáž krčků a demontáž výztužných rámů

 

práce HSV + PSV – podkladní betony v JKT: dokončeny úseky BO - E2, E2 - NV v PTT

LTT: E2 - NV, probíhá betonáž v úseku BO - E2, sanace dokončeny, příprava na dokončení betonáže

 

SOD 05 Stanice Nádraží  Veleslavín, ZS VE                                              (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín - Definitivní ostění SDV

klenba - provedeno 40m z celkových 98,7m

čelní stěna - dokončena betonáž včetně odbednění

             Izolace SDV

klenba - provedeno 46m z celkem 98,7m

             Vnitřní nosné konstrukce

zabetonována stěna pod nástupištěm v pravém tunelu v celé délce, tj. 87m

probíhá realizace stěny pod nástupištěm v levém tunelu

 

Hloubený objekt - Izolace + Nosné konstrukce

probíhá realizace stropu nad ÚN, stěn a stropu ÚNN a stropu ÚN v DD0

 

Podchod ulice Evropská

pokračuje realizace další etapy části podchodu (DD4)

dokončeny práce na izolacích stropu

zahájeny zásypy podchodu

 

Únikový objekt

probíhá montáž formy šachty

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín - Petřiny                       (MTS)

 

Levý ražený jednokolejný tunel - Práce HSV + PSV

LTT - betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE směrem k NV), provedeno cca 900m

 

Pravý ražený jednokolejný tunel - Práce HSV + PSV

PTT - betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE směrem k NV), provedeno cca 980m

        - práce budou dokončeny po realizaci nosných konstrukcí ve stanici NV

 

VZT  propojky - Práce HSV + PSV

realizace dělicích stěn v propojkách 6.2 až 6.5 - dokončena betonáž, v 6.1 příprava na betonáž

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                   (MTS)

                             

Stanice Petřiny - Vnitřní nosné konstrukce DD1 - DD5

v DD1 kompletně dokončeny

v DD2 probíhá realizace stěn a desky nástupiště

v DD3 a DD4 probíhá realizace stěn pod nástupištěm

 

Vestibul

probíhá realizace svislých konstrukcí a stropní desky 1. PP a 1. NP

 

Výtahová šachta

probíhají práce na hydroizolaci šachty, dokončeno 19,4m z celkem 25m

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820                                                                                   (HT)

definitivní ostění štoly kompletně dokončeno

příprava formy pro DO šachty

 

Hloubený dvoukolejný tunel                                                                                                          (HT)

dokončena betonáž dna

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                            (HT)               

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Izolace hloubené části

příprava na provedení izolací bloku č. 42 v návaznosti na izolace DD1 stanice

                 Nosné konstrukce hloubené části

dokončena realizace posledního dilatačního dílu

 

Stanice MO - Zajištění stavební jámy a zemní práce - 2.etapa (DD1, část II.)

provedeno osazení zápor

                 Zásypy, 1. etapa

probíhají práce na zásypech stanice

                 Izolace DD1 - DD5

izolace jsou prováděny v návaznosti na zhotovené nosné železobetonové konstrukce

probíhá izolace stropů  DD4, DD5

                 Nosné konstrukce DD1 část I. až DD6

probíhá betonáž nosných konstrukcí stěn a stropů DD1

práce na DD2 - DD6 dokončeny

                 Zastřešení prefa nosníky

probíhá montáž prefa nosníků od DD5 k DD1, osazeno 10 ks, celkem osazeno 14 ks

                 Práce HSV+PSV v DD2 - DD5

probíhá zdění příček, osazování zámečnických konstrukcí

v DD3 probíhá pokládka hrubých podlah

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A                                            

   

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                        (MTS)

zahájeny betonáže kolejových betonů od propojky 6.2 směrem ke stanici Petřiny

provedeno: v LTT 260m z celkem 1051,6m, v PTT 300m z celkem 1031,5m

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                        (MTS)

dokončeny betonáže kolejových betonů v LTT od propojky směrem k PE, provedeno celkem 186m

probíhají betonáže kolejových betonů v PTT od propojky směrem k PE, provedeno 110m z celkem 186m

 

Kolejový svršek v SOD 08 (DKT + JKT ke stanici Petřiny)                                                           (HT)

práce probíhají v PK i LK betonáží kolejových betonů od stanice MO směrem ke stanici PE

provedeno v PK 650m a v LK 640m z celkem 750m

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                          (HT)

kolejnice v LK i v PK položeny v celé délce obratových kolejí, tj. 313m, probíhají dokončovací práce

              ve stanici MO v LK položeno 20m z celkem 160m

kolejové betony - provedeny v celé délce SOD 09

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce vředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 14.5.2013



© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-05-15 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.