Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

18. TÝDEN 29.4. - 5.5.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                  (MTS)

                                          

Odstavné koleje

probíhají přípravné práce pro vestavbu železobetonové konstrukce

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Bořislavka, ZS E1                       (MTS)

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 směrem od stanice BO do stanice DE:

č. 1 a 2 - dokončeno definitivní ostění dna

č. 3 a 8 - probíhá trysková injektáž

č. 4 - dokončena ražba

č. 5 - práce pozastaveny, propojka bude sloužit jako průjezd mezi LTT a PTT

č. 7 - probíhá ražba

 

ZS E1:

probíhá dohloubení stavební jámy a svislá doprava pro zajištění realizace propojek v SOD 02

                          

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1 - CV4                                          (HT)

           

ZS CV2:

Vestibul stanice Bořislavka - 2. etapa

pokračuje zdění svislých konstrukcí

dokončena stropní deska u ET

 

ZS CV3:

Stanice Bořislavka - Izolace               

klenba - pokračují práce, provedeno 92m z celkem 193m

              Definitivní ostění

klenba - probíhá montáž armatury, provedeno 92m

        proběhla betonáž prvního bloku klenby, provedeno 10m

čelní stěna u ET - dokončena montáž armatury, probíhá montáž formy v PTT

 

ZS CV4:

Podchod ulice Evropské - 2. etapa

dokončeny výplňové betony na základové desce - 1. etapa

pokračuje vyzdívka příček

 

Eskalátorový tunel

dokončeny práce na vnitřních nosných konstrukcích

 

Úpravy komunikací a chodníků

probíhají práce na úpravách povrchů a na odstraňování komunikací mezi ul. Horoměřickou a Arabskou

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

probíhá realizace napojení tunelů TBM a hloubeného objektu – krčky (směr NV, BO)

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č. 1 a 2 směrem od stavební jámy E2 do stanice BO:

č. 1 - propojka dokončena

č. 2 - příprava na betonáž krčků

 

práce HSV + PSV - podkladní betony v JKT

dokončeny úseky PTT: BO - E2, E2 - NV

                     LTT: E2 - NV, probíhá betonáž v úseku BO - E2 – práce pozastaveny (sanace)

 

SOD 05 Stanice Nádraží  Veleslavín, ZS VE                                           (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín - Definitivní ostění SDV

dno     - provedeno 89m z celkem 98,7m

klenba - provedeno 27m z celkem 98,7m

čelní stěna - provedena armatura a probíhá montáž bednění

                 Izolace SDV

dno     - izolace dna dokončena, provedeno celkem 98,7m

klenba - provedeno 40m z celkem 98,7m

                Vnitřní nosné konstrukce

zabetonována stěna pod nástupištěm v pravém tunelu v celé délce, tj. 87m

 

Hloubený objekt stanice NV - Stavební jáma, 2. etapa

dohloubeno na základovou spáru, základová spára ochráněna podkladním betonem

                Izolace + Nosné konstrukce

probíhá realizace stropu nad ÚN, stěn a desky ÚNN, stropu ÚNN - DD0 a stěn ÚN - DD0

 

Podchod ulice Evropské

realizace další etapy části podchodu (DD4), probíhají práce na izolacích stropu

 

Únikový objekt

probíhá montáž formy šachty

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín – Petřiny                 (MTS)

 

Levý i pravý ražený jednokolejný tunel - Práce HSV + PSV

betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE směrem k NV), provedeno cca 900m,

        práce přerušeny z důvodu sanace tunelu mezi propojkou 6.5 a stanicí NV

 

VZT propojky - Práce HSV + PSV

realizace dělicích stěn v propojkách 6.3, 6.4 - probíhá betonáž

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE2                                (MTS)

                             

Stanice PE - Vnitřní nosné konstrukce, DD1 až DD5

probíhají práce na vnitřních konstrukcích u ET (stěny, stropy v DD1)

dokončena realizace stěn pod nástupištěm v DD1 a DD2

v DD1 provedena deska nástupiště

v DD2 probíhá armování desky nástupiště

v DD3 a DD4 probíhá realizace stěn pod nástupištěm

 

Vestibul

probíhá realizace svislých konstrukcí a stropní desky 1. PP a 1.NP

 

Výtahová šachta

dokončena montáž lešení na celou výšku šachty

probíhá hydroizolace šachty, dokončeno 7m z celkem 25m

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2

 

Hloubený dvoukolejný tunel                                                                                                          (HT)

probíhá armování dna

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                            (HT)               

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Izolace hloubené části

příprava na provedení izolací bloku č. 42 v návaznosti na izolace DD1 stanice MO

                     Nosné konstrukce hloubené části

dokončena realizace posledního dilatačního dílu

 

Stanice MO - Zajištění stavební jámy a zemní práce, 2. etapa (DD1, část II.)

provedeno osazení zápor

                     Zásypy, 1. etapa

probíhají práce na zásypech stanice

dokončen zásyp betonem mezi záporovou stěnou a DD4, DD5

                     Izolace DD1 až DD5

izolace jsou prováděny v návaznosti na zhotovené nosné železobetonové konstrukce

probíhá izolace stropů DD4, DD5

                     Nosné konstrukce DD1 část I. až DD6

probíhá betonáž nosných konstrukcí stěn a stropů DD1

práce na DD2 - DD6 dokončeny

                     Zastřešení prefa nosníky

probíhá montáž prefa nosníků od DD5 k DD1, osazeny 4 ks

                     Práce HSV+PSV, DD2 až DD5

probíhá zdění příček, osazování zámečnických konstrukcí

v DD3 zahájena pokládka hrubých podlah

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A                                            

   

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                                  (MTS)

zahájeny betonáže kolejových betonů od propojky 6.2 směrem ke stanici Petřiny

provedeno: LTT 200m z celkem 1051,6m, v PTT 200m z celkem 1031,5m

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                  (MTS)

dokončena betonáž kolejových betonů od propojky směrem k PE:

v LTT provedeno 186m z celkem 186m

v PTT provedeno 110m z celkem 186m

 

Kolejový svršek v SOD 08 (DKT + JKT ke stanici Petřiny)                                                        (HT)

práce probíhají v PK i LK betonáží kolejových betonů od stanice MO směrem ke stanici PE

provedeno v PK 590m a v LK 640m z celkem 750m

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                       (HT)

kolejnice - v LK i PK položeny v celé délce obratových kolejí, tj. 313m, probíhají dokončovací práce

kolejové betony - provedeny v celé délce SOD 09

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 7.5.2013© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-05-06 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.