Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

17.TÝDEN                                                                                         22. - 28.4.2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                  (MTS)

                                          

Odstavné koleje

dokončena demontáž provizorní TS

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Bořislavka, ZS E1                              (MTS)

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 směrem od stanice BO do stanice DE:

č. 1 - dokončeno definitivní ostění dna

č. 2 - dokončena izolace dna

č. 3, 8 - probíhá trysková injektáž

č. 4, 7 - probíhá ražba

č. 5 - práce pozastaveny, propojka bude sloužit jako průjezd mezi LTT a PTT

 

ZS E1:

probíhá dohloubení stavební jámy a svislá doprava pro zajištění realizace propojek v SOD 02

                          

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                            (HT)

           

ZS CV2:

Vestibul stanice Bořislavka - 2. etapa

pokračuje zdění svislých konstrukcí

 

ZS CV3:

Stanice Bořislavka – Izolace

klenba - pokračují práce na izolaci, provedeno 92m z celkových 193m

              Definitivní ostění      

dno - dokončeno, provedeno celkem 193m

klenba - probíhá montáž armatury, provedeno 70m, dokončena montáž formy

čelní stěna u ET - probíhá montáž armatury

 

ZS CV4:

Podchod ulice Evropské - 2. etapa

dokončena realizace výplňových betonů na základové desce - 1. etapa

zahájena vyzdívka příček

 

Eskalátorový tunel

dokončeny práce na vnitřních nosných konstrukcích

 

Úpravy komunikací a chodníků

probíhají práce na úpravách povrchů a na odstraňování vrstev komunikace mezi Horoměřickou a Arabskou

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2       (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

pokračují práce na napojení tunelů TBM a hloubeného objektu – směr NV, BO

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č. 1 a 2 směrem od stavební jámy E2 do stanice BO:

č. 1 - propojka dokončena

č. 2 - příprava na betonáž krčků

 

práce HSV + PSV – podkladní betony v JKT

dokončeny úseky PTT: BO – E2, E2 - NV

                     LTT: E2 – NV, probíhá betonáž v úseku BO – E2, práce pozastaveny (sanace)

 

SOD 05 Stanice Nádraží  Veleslavín, ZS VE                                             (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín - Definitivní ostění SDV

dno - provedeno 89m z celkem 98,7m

klenba - provedeno 21m z celkem 98,7m

             Izolace SDV

dno - provedeno 89m z celkem 98,7m

klenba - provedeno 31m z celkem 98,7m

 

Hloubený objekt - Stavební jáma, 2. etapa

probíhá další část odtěžení u západní záporové stěny jámy včetně kotvení 2.k.ú.

             Izolace + Nosné konstrukce

probíhá realizace stropu nad ÚN, stěn a desky pro eskalátor v ÚNN

dokončena realizace stropu nad ÚPN - DD0

probíhá realizace stěn ÚN - DD0

 

Podchod ulice Evropské

realizace části podchodu (DD4), probíhají práce na izolacích stropu

 

Únikový objekt

probíhá montáž formy v šachtě

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín – Petřiny                     (MTS)

 

Levý a pravý ražený jednokolejný tunel - práce HSV + PSV

LTT+PTT: betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE k NV), provedeno 900m

                 práce přerušeny z důvodu nepřístupnosti tunelu ze stanice NV

 

VZT  propojky – Práce HSV + PSV

probíhá realizace železobetonových dělicích stěn v propojkách 6.3, 6.4 – příprava na betonáž

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                  (MTS)

                             

Stanice Petřiny - Vnitřní nosné konstrukce – DD1 až DD5

probíhají práce na vnitřních konstrukcích u ET (stěny, stropy v DD1)

dokončena realizace železobetonových stěn pod nástupištěm v DD1 a DD2

v DD1 probíhají práce na desce nástupiště – příprava na betonáž

probíhá realizace železobetonových stěn pod nástupištěm v DD3 a DD4

 

Vestibul

probíhá realizace svislých konstrukcí a stropní desky 1. PP a 1. NP

 

Výtahová šachta – Hloubení, primární ostění

probíhá příprava pro zahájení izolatérských prací a montáž lešení na celou výšku šachty

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820                                                                                     (HT)

izolace dokončeny v celém rozsahu

definitivní ostění - dno zabetonováno v celém rozsahu, tj. 150m

- klenba: dokončeno 147m ze 150m

 

Hloubený dvoukolejný tunel                                                                                                          (HT)

provedena izolace spodní desky včetně ochranné mazaniny

 

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                            (HT)               

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Nosné konstrukce hloubené části

realizace stropní desky posledního bloku č. 42

 

Stanice MO - Zajištění stavební jámy a zemní práce - 2. etapa (DD1, část II.)

provedeno osazení zápor

             Zásypy, 1. etapa

probíhají práce na zásypech stanice a zásyp betonem mezi záporovou stěnou a konstrukcemi DD4, DD5

             Izolace DD1 až DD5

izolace jsou prováděny v návaznosti na zhotovené nosné ŽB konstrukce

probíhá izolace stropů DD4, DD5

             Nosné konstrukce DD1 část I. až DD6

probíhá betonáž nosných konstrukcí stěn a stropů DD1 a DD6

práce na DD2 - DD5 dokončeny

             Práce HSV+PSV, DD2 - DD5

probíhají práce HSV – zdění příček, osazování zámečnických konstrukcí

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A                                             

   

Kolejový svršek v SOD 06                                                                                                         (MTS)

zahájeny betonáže kolejových betonů od propojky 6.2 směrem ke stanici Petřiny

provedeno: v LTT 150m z celkem 1051,6m, v PTT 100m z celkem 1031,5m

 

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                         (MTS)

dokončeny betonáže kolejových betonů v LTT od propojky směrem k PE, provedeno celkem 186m

probíhají betonáže kolejových betonů v PTT od propojky směrem k PE, provedeno 101m z celkem 186m

 

Kolejový svršek v SOD 08 (DKT + JKT ke stanici PE)                                                                  (HT)

práce probíhají v PK i LK betonáží kolejových betonů od stanice MO směrem ke stanici PE

provedeno v PK 580m a v LK 560m z celkem 750m

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                           (HT)

kolejnice - v LK i PK položeny v celé délce obratových kolejí, tj. 313m, probíhají dokončovací práce

kolejové betony - probíhá armování a betonáž v poslední části SOD 09 (DD1) - zbývá 5m

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 30.4.2013© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-04-30 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.