Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY - METRO V. A

15.TÝDEN                                                                                           8. - 14. 4. 2013

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                  (MTS)

                                          

Odstavné koleje

dokončuje se demontáž ocelových ramp pro vyjetí štítů TBM a probíhá demontáž portálového jeřábu

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Bořislavka, ZS E1                       (MTS)

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č. 1, 2, 4, 5, 7 a 8 směrem od stanice BO do stanice DE:

č. 1, 2 - dokončena ražba

č. 4 - probíhá ražba

č. 5 - probíhá armování klenby

č. 7 - dokončena trysková injektáž

č. 8 - probíhá trysková injektáž

 

ZS E1:

probíhá dohloubení stavební jámy a svislá doprava pro realizaci VZT propojek v SOD 02

                          

SOD 03 Stanice Bořislavka, ZS CV1- CV4                                            (HT)

           

ZS CV2:

Vestibul stanice Bořislavka - 2. etapa

pokračuje zdění svislých konstrukcí

 

ZS CV3:

Stanice Bořislavka – Izolace

klenba: práce pokračují, provedeno 76m z celkem 193m

              Definitivní ostění      

dno: práce probíhají, provedeno 188m z celkem 193m, probíhá montáž armatury

klenba: probíhá montáž armatury, provedeno 40m, probíhá montáž formy

 

ZS CV4:

Podchod ulice Evropské - 2. etapa

probíhá realizace výplňových betonů na základové desce

 

Eskalátorový tunel

dokončeny práce na vnitřních nosných konstrukcích

 

Úpravy komunikací a chodníků

dokončeny práce na podkladních vrstvách komunikací a na obrubnících

 

Kanalizační přípojky odvodnění

dokončeny práce na 2. etapě

 

SOD 04 Traťové tunely Bořislavka - Nádraží Veleslavín, ZS E2      (MTS)

 

Hloubené tunely a strojovna VZT

probíhá realizace napojení tunelů TBM na hloubený objekt - směr NV i BO

 

VZT propojky mezi traťovými tunely

práce na VZT propojkách č.1 a 2 směrem od stavební jámy E2 do stanice  BO:

č. 1 - dokončeno definitivní ostění, probíhá demontáž výztužných rámů

č. 2 - dokončena betonáž dna, probíhá izolace klenby

 

práce HSV + PSV: podkladní betony v JKT - dokončeny úseky PTT: BO – E2, E2 – NV a v LTT: E2 – NV, probíhá betonáž v úseku BO – E2

 

SOD 05 Stanice Nádraží  Veleslavín, ZS VE                                    (MTS)

 

Stanice Nádraží Veleslavín - Definitivní ostění SDV + Izolace SDV

probíhá realizace stříkané izolace dna, provedeno 54m z celkem 98,7m

probíhá realizace stříkané izolace klenby, provedeno 17m z celkem 98,7m

probíhá realizace definitivního ostění dna, provedeno 54m z celkem 98,7m

                            

Hloubený objekt - Stavební jáma, 2. etapa

práce pozastaveny

               Izolace + Nosné konstrukce

probíhá armování a betonáž svislých konstrukcí v úrovni nástupiště (ÚN)

probíhá realizace stropu nad ÚN

dokončena realizace obvodové stěny jižní strany jámy

probíhá realizace izolací a svislých konstrukcí ÚPN

 

Podchod ulice Evropské

realizace další etapy části podchodu (DD4), probíhají práce na izolacích stropu (sever)

 

Únikový objekt

dokončeny práce na definitivním ostění štoly, provedeno 46m

provedeny izolace v šachtě

 

SOD 06 Traťové tunely Nádraží Veleslavín – Petřiny                     (MTS)

 

Levý i pravý ražený jednokolejný tunel - Práce HSV + PSV

LTT + PTT: betonáž podkladních betonů pod kolejový svršek (od stanice PE k NV), provedeno cca 900m,

                    práce stále přerušeny z důvodu nepřístupnosti tunelů ze stanice NV

 

VZT propojky - Práce HSV + PSV

probíhá realizace železobetonových dělicích stěn v propojkách 6.3, 6.4

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1 – PE4                                 (MTS)

                             

Stanice Petřiny - Vnitřní nosné konstrukce - DD1 až DD5

probíhají práce u ET (stěny, stropy v DD1) a realizace stěn pod nástupištěm v DD1 až DD4

 

Vestibul

probíhá realizace svislých konstrukcí 1. PP a 1. NP a stropní desky nad 1. PP

 

Výtahová šachta - Hloubení, primární ostění

dokončeno dobourání primárního ostění klenby po obvodě šachty a probíhá příprava pro zahájení izolací

 

Větrací objekt - Nosné konstrukce

dokončena železobetonová konstrukce nadzemní části větracího objektu vč. odbednění

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny - Nemocnice Motol, ZS BRE2, MO2

 

Levý i pravý ražený jednokolejný tunel - HSV+PSV                                                                       (MTS)

dokončena betonáž podkladních betonů

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 - Izolace                                                                    (HT)

dno i klenba: dokončeny v celém rozsahu, tj. 150m

               Definitivní ostění

dno: zabetonováno v celém rozsahu, tj. 150m

klenba: dokončeno 132,1m z celkem 150m

 

Hloubený dvoukolejný tunel                                                                                                     (HT)

provedena zemnicí síť včetně podkladního betonu pod izolace

SOD 09 Stanice Nemocnice Motol, ZS KU1 a MO1                            (HT)               

 

Ražený tunel pro obratové koleje - Nosné konstrukce hloubené části

dokončena základová deska posledního bloku

 

Stanice MO - Zajištění stavební jámy a zemní práce, 2. Etapa (DD1, část II.)

provedeno osazení zápor

                     Zásypy 1. etapa

probíhají zásypy stanice na straně Kukulovy ulice

                     Izolace DD1 až DD5

izolace jsou prováděny v návaznosti na zhotovené nosné železobetonové konstrukce

                     Nosné konstrukce DD1 část I. až DD6

probíhá betonáž nosných konstrukcí stěn a stropů DD1, DD5

                     Práce HSV+PSV

probíhají práce HSV: zdění příček, osazování zámečnických konstrukcí

 

SOD 20, 21 Společné objekty trasy V. A                                            

   

Kolejový svršek v SOD 07                                                                                                                         (HT)

pokračují betonáže kolejových betonů v LTT od propojky směrem ke stanici PE, provedeno 100m ze 186m

 

Kolejový svršek v SOD 08 (DKT + JKT ke stanici PE)

práce probíhají na PK i LK betonáží kolejových betonů od stanice MO směrem ke stanici PE

provedeno v PK 400m a v LK 400m z celkem 750m

 

Kolejový svršek v SOD 09                                                                                                             (HT)

kolejnice: v LK i PK položeny v celé délce obratových kolejí, tj. 313 m, probíhají dokončovací práce

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing. Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

 V Praze dne 15.4.2013© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metro-v-a-2013-04-17 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.