Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby - metra V.A

34. týden

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

                Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

34.TÝDEN                                                                           20. - 26.8.2012

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                 (MTS)

                                          

Odstavné koleje

pokračuje odvoz vybouraného materiálu

dokončeno bourání čelní milánské stěny v místě vyústění budoucího pravého traťového tunelu

zahájeno bourání čelní milánské stěny v místě vyústění budoucího levého traťového tunelu

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Červený Vrch, ZS E1                (MTS)

 

pokračuje ražba:

LTT - štít S 609 (Tonda): vyraženo 108,8m, tj. 72 prstenců, celkem vyraženo 729m, tj. 486 prstenců

PTT - štít S 610 (Adéla): vyraženo 115,5m, tj. 77 prstenců, celkem vyraženo 418,5m, tj. 279 prstenců

                     

ZS E1

VZT štola:

probíhá ražba dna 3.a 4.komory pod Evropskou ulicí, DIO na Evropské ulici

 

Sanace ulice Evropské (po nezaviněném propadu 8.7.2012):

sanační práce probíhají na základě vyhodnocení týdenních výsledků geofyzikálního průzkumu, který se provádí po etapách v předem naplánovaných úsecích.

25. - 26.8. - sanace úseku mezi křižovatkami ulic U Hadovky - Kanadská

25.8. - předvrtání souvrství vozovky z předchozího týdne v úseku ulic Starodejvická - U Hadovky, příprava   pro dokončení injektáží úseku

26.8. - sanace severního pruhu (směr z centra) mezi křižovatkami ulic U Hadovky - Kanadská

 

SOD 03 Stanice Červený Vrch, ZS CV1 - CV4                                     (HT)

           

Opěrné zídky

prováděny železobetonové konstrukce druhé etapy opěrné zdi autobusové zastávky Horoměřická

 

ZS CV2  

Vestibul stanice Červený Vrch – Zajištění stavební jámy, 2. etapa

dokončuje se odtěžování na 2.k.ú. a příprava pro realizaci kotev na 2.k.ú.

                                                             

ZS CV3

Ražba stanice CV

pokračuje ražba SDV - dosud vyraženo v kalotě 170m

 

ZS CV4

Podchod ulice Evropská – Zajištění stavební jámy, 2.etapa

probíhá napínání kotev 1.k.ú.

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, ZS E2              (MTS)

 

ZS E2

provoz zásobování pro oba razicí štíty TBM, odvoz rubaniny

 

SOD 05 Stanice Veleslavín, ZS VE                                                  (MTS)

 

Stanice Veleslavín

              Pravý Dílčí Výrub (PDV) – Izolace

probíhá realizace stříkané izolace dna, dosud provedeno 80m ze 100m, včetně izolace čelní stěny stanice

 

              Levý Dílčí Výrub (LDV) – Izolace

pokračují práce na izolaci klenby, dosud provedeno cca 15 m – sekce A01, A02, A03

provedena penetrace pod izolace sekce A04, A05, A06

              Definitivní ostění PDV

je celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky a stěn ve třech dilatačních úsecích

základová deska: zabetonovány dilatace A a B ve 2.vrstvě

stěny: dokončena dilatace A

              Definitivní ostění LDV

je celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky a stěn ve třech dilatačních úsecích

stěny: 9 bloků dokončeno

trám: první a druhá část trámu v délce 67m zabetonována vč.13 sloupů

         probíhá armování trámu dilatace C

čelní stěna vybetonována

klenba: dokončeno armování bloku A01, příprava bednění bloku A01

 

Hloubený objekt stanice

               Stavební jáma, 2.etapa

jižní stěna: dokončení 5 ks kotev na 4.k.ú.

              odtěžení zeminy u záporové stěny, provádění výdřevy

               Stavební jáma, 3.etapa

dokončeny piloty jižní a západní stěny

 

Podchod ulice Evropské - Nosné konstrukce, 1. etapa

probíhá realizace jižní části podchodu – DD3

dokončeny ochrany izolace svislých stěn

probíhají práce na zásypových betonech

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                                            (MTS)

 

pokračují práce na VZT propojkách č.1 a č.2 směrem od stanice PE do stanice VE, ražby dokončeny   včetně primárního ostění, probíhají přípravné práce na izolace

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                   (MTS)

 

ZS PE1       jáma pro vestibul předána pro zahájení izolací a definitivního ostění eskalátorového tunelu

ZS PE2       definitivní ostění VZT šachty: práce dokončeny, provedeno oplocení, ZS vyklizeno 

ZS PE4       zajištění stavební jámy výtahu: realizace pracovní betonové plochy a sjízdné rampy, příprava na zahájení hloubení šachty                  

 

Stanice Petřiny

pokračuje realizace podkladního betonu s drenáží pod izolace – dokončeno cca 180m

dokončena stříkaná izolace čelní stěny u obratového tunelu

zahájena stříkaná izolace čelní stěny u eskalátorového tunelu

 

Eskalátorový tunel

probíhají přípravné montážní práce k osazení dráhy pro pojezd betonářské formy pro sekundární ostění

 

Strojovna hlavního větrání - Propojky, Ražba a primární ostění

propojky vyraženy včetně vybourání prostupů do ostění tunelů TBM

                       

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol, ZS BRE2, MO2

 

Pravý ražený jednokolejný tunel – Ražba propojky a primární ostění                                           (MTS)

přípravné práce před zahájením hydroizolací 

      

Ražený dvoukolejný tunel

                     Izolace                                                                                                                                (HT)

probíhá realizace izolací dna tunelu – provedeno 720m

probíhá realizace izolací klenby tunelu – provedeno 20m

                     Definitivní ostění

probíhá armování a betonáž dna definitivního ostění – provedeno 700m

probíhá profilace klenby tunelu

zahájena realizace železobetonové klenby od montážní šachty TBM - provedeno 10m

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 – Ražba a primární ostění

probíhá protiražba z VZT šachty na MO2 směrem k DKT – celkem vyraženo v kalotě 125,4m z celkem 151,6 m

 

SOD 09 Stanice Motol, ZS KU1 a MO1                                                 (HT) 

 

Ražený tunel pro obratové koleje

                    Izolace hloubené části

probíhá pokládka izolace na stropě a na stěnách  

                    Nosné konstrukce hloubené části

dokončeny, zbývá poslední blok, který bude dokončen s navazující konstrukcí stanice

 

Odvodňovací šachta a štola v km 10,185 – Definitivní ostění

probíhá začišťování povrchů

 

Stanice Motol

                    Zajištění stavební jámy a zemní práce

probíhají zemní práce - DD1

probíhá realizace svislých klínů podkladních betonů DD3, DD4

                    Izolace DD2, DD3, DD4, DD5

probíhají práce na podkladních vrstvách izolací

pokračuje pokládka izolací DD5

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 28.8.2012© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2012-09-03 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz