Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby - metra V.A

33. týden

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

                    Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

33.TÝDEN                                                                                        13. - 19.8.2012

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                                 (MTS)

                                          

Odstavné koleje

pokračuje odvoz vybouraného materiálu z odstavných kolejí

zahájeno bourání čelní milánské stěny v místě budoucího vyústění pravého tunelu TBM

 

Zázemí stanice

nepracovalo se

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Červený Vrch, ZS E1                (MTS)

 

pokračuje ražba: LTT - štít S 609 (Tonda): vyraženo 91,5m, tj. 61 prstenců, dosud vyraženo celkem 621m, tj. 414 prstenců

                             PTT - štít S 610 (Adéla): vyraženo 93m, tj. 62 prstenců, dosud vyraženo celkem 303m, tj. 202 prstenců

ZS E1:

VZT štola

dokončena ražba pravé kaloty ve 4.komoře, probíhá ražba dna 3. a 4. komory

 

Sanace ulice Evropské (po nezaviněném propadu 8.7.2012):

sanační práce probíhají na základě týdenních výsledků geofyzikálního průzkumu prováděného po etapách v předem naplánovaných úsecích:

11.-12.8.    na sanacích ulice Evropské se nepracovalo

18.-19.8.   sanace úseku mezi ulicemi Starodejvickou a U Hadovky v jízdním pruhu (směr do centra) u   křižovatky ulic Starodejvická - Evropská

         dodatečná sanace severního pruhu (směr z centra) u ulice U Hadovky

 

SOD 03 Stanice Červený Vrch, ZS CV1-CV4                                       (HT)

           

ZS CV2:

Opěrné zídky

prováděny železobetonové konstrukce druhé etapy opěrné zdi autobusové zastávky Horoměřická

 

Vestibul stanice Červený Vrch – Zajištění stavební jámy, 2. etapa (sever)

probíhá odtěžování na 2.k.ú., příprava pro realizaci kotev 2.k.ú.

                                                              

ZS CV3:

Ražba stanice CV

po odjetí obou strojů TBM ze stanice obnovena 16.8.2012 ražba SDV (NRTM); dosud celkem vyraženo   170m

ZS CV4:

Podchod pod ulicí nEvropskou – severní část

dokončeno odtěžování na 1.k.ú. stavební jámy pro 2.etapu, probíhají práce na kotvení 1.k.ú.

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, ZS E2              (MTS)

 

ZS E2:

provoz logistiky pro oba razicí štíty TBM, odvoz rubaniny, navážení segmentů a injektáží směsi

 

SOD 05 Stanice Veleslavín, ZS VE                                                    (MTS)

 

Stanice Veleslavín - Pravý staniční tunel (PST) – Izolace

probíhá realizace stříkané izolace dna, dosud provedeno 80m ze 100m

dokončena stříkaná izolace v místě podélného průvlaku, celkem provedeno 100m

              Levý staniční tunel (LST) – Izolace

dokončena realizace stříkané izolace v místě podélného průvlaku, celkem provedeno 100m

pokračují práce na izolaci klenby, dosud provedeno cca 15 m – sekce A01, A02, A03

provedena penetrace pod izolace sekce A04, A05, A06

              Definitivní ostění PST

v PST je celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky a stěn ve třech dilatačních úsecích

základová deska: zabetonovány 4 bloky ve 2.vrstvě a 5.blok v první vrstvě

              Definitivní ostění LST

v LST je celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky a stěn ve třech dilatačních úsecích

stěny: vybetonováno 9 bloků

trám: první a druhá část trámu v délce 67m zabetonována vč. 13 sloupů

              probíhá armování trámu dilatace C

čelní stěna vybetonována

 

Hloubený objekt stanice - Stavební jáma, 2.etapa

práce neprobíhaly, v prostoru jámy pokračovala realizace pilot pro 3.etapu jámy

               Stavební jáma, 3.etapa

probíhá realizace pilot ze stavební jámy 2.etapy

dokončeny piloty jižní stěny

 

Podchod ulice Evropské - Nosné konstrukce, 1.etapa (jih)

probíhá realizace DD3

dokončeny práce na spádovém betonu

probíhá realizace ochrany izolace svislých stěn

zahájeny práce na zásypových betonech

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                                            (MTS)

 

pokračují práce na VZT propojkách č.1 a č.2 směrem od stanice PE do stanice VE – ražby dokončeny vč. primárního ostění

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                                   (MTS)

 

ZS PE1       jáma pro vestibul: předána pro zahájení realizace izolací a definitivního ostění eskalátorového         tunelu 

ZS PE2       VZT šachta: definitivní ostění dokončeno

ZS PE4                   zajištění stavební jámy pro šachtu výtahu: hloubení na dno jámy, úprava základové spáry                

ZS BRE1     ve stanici PE pokračuje realizace podkladního betonu s drenáží pod izolace - dokončeno cca 100 m

                        zahájena stříkaná izolace čelní stěny u obratového tunelu

                   pokračují práce na VZT propojkách mezi tunely TBM a obratovým tunelem

                       

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol, ZS MO2, BRE2

 

Pravý ražený jednokolejný tunel – Ražba propojky a primární ostění                                           (MTS)

přípravné práce před zahájením hydroizolací

      

Ražený dvoukolejný tunel – Izolace                                                                                                     (HT)

probíhá realizace izolací – provedeno 700m dna a 20m klenby

                  Definitivní ostění

probíhá armování a betonáž definitivního ostění dna – celkem provedeno 660 m

probíhá profilace klenby tunelu

zahájeno armování klenby od montážní šachty TBM blokem č.75

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 – Ražba a primární ostění

probíhá protiražba z VZT šachty na MO2 směrem k DKT – celkem vyraženo v kalotě 122,2 m z celkem 151,6m

 

SOD 09 Stanice Motol, ZS KU1 a MO1                                                 (HT) 

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Izolace hloubené části

probíhá pokládka izolace stropu, dokončeny bloky 24 – 36

                  Nosné konstrukce hloubené části

nosné konstrukce dokončeny, zbývá pouze poslední (přechodový) blok, který bude dokončen s navazující    konstrukcí stanice

 

Odvodňovací šachta a štola v km 10,185 – Definitivní ostění

dokončena klenba štoly

probíhá začišťování povrchů definitivního ostění

 

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce

práce na severní straně: realizace podkladních betonů na úrovni 311m n.m.

práce na jižní stěně: činnosti na 4. a 5.k.ú.  

                   Izolace DD2, DD3, DD4, DD5

probíhají práce na podkladních vrstvách izolací

zahájena pokládka izolací

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a   vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 21.8.2012© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2012-08-22 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz