Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby - metra V.A

32. týden

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

               Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

32.TÝDEN                                                                                   

6. - 12.8.2012

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                             (MTS)

                                          

Odstavné koleje

dokončena sanační chemická injektáž před čelní podzemní milánskou stěnou

zahájen odvoz vybouraného materiálu z odstavných kolejí

 

Zázemí stanice

stavební úpravy v trakční měnírně v technology požadovaném rozsahu dokončeny

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Červený Vrch, ZS E1            (MTS)

 

pokračuje ražba: LTT - štít S 609: vyraženo  45m, tj. 30 prstenců, dosud celkem vyraženo 529,5 m,

                                     tj. 353 prstenců

                           PTT - štít S 610: vyraženo 99m, tj. 66 prstenců, dosud celkem vyraženo 210m,

                                     tj. 140 prstenců                   

ZS E1:

VZT štola pod Evropskou ulici:

dokončena ražba levé kaloty ve 4.komoře, probíhá ražba pravé kaloty ve 4.komoře

 

Sanace ulice Evropské (po nezaviněném propadu dne 8.7.2012):

sanační práce probíhají na základě vyhodnocení týdenních výsledků geofyzikálního průzkumu podloží vozovky, který se provádí po etapách v předem naplánovaných úsecích

                   (jízdní pás = dva jízdní pruhy)

14. - 15.7. sanace v jižním pásu, mezi ulicí Horoměřickou a ulicí Na Pískách, naproti propadu v severním pásu Evropské

21. - 22.7.   sanace severního jízdního pásu z centra od místa propadu k ulici Na Pískách                                                                                   

28. - 29.7.   sanace jižního pruhu mezi ulicí Na Pískách a ulicí Starodejvickou

             sanace zvlněné vozovky u ZS E1 (jízdní pás z centra)

4. - 5.8.       sanace jižního pásu (do centra) mezi ulicí Horoměřickou a ulicí Na Pískách      

                            pokračování sanací ze 14. a 15.7. směrem k ulici Kladenské

                   sanace severního pásu (z centra) mezi ulicí Starodejvickou a ulicí Hadovka        

11. - 12.8.   na sanacích ulice Evropské se nepracovalo (víkend)

 

SOD 03 Stanice Červený Vrch, SD CV1- CV4                                  (HT)

           

ZS CV2 sever:

prováděny železobetonové konstrukce druhé etapy opěrné zdi autobusové zastávky Horoměřická

 

Vestibul stanice Červený Vrch – Zajištění stavební jámy – 2.etapa

dokončeno napnutí kotev 1.k.ú. a zahájeno odtěžování na 2.k.ú.

                                                              

ZS CV3:

Ražba stanice CV

oba stroje TBM opustily stanici CV, ražba SDV bude obnovena, dosud celkem vyraženo 166m

 

ZS CV4 sever:

Podchod pod ulicí Evropskou

probíhá odtěžování na 1.k.ú. 2.etapy stavební jámy

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, SD E2          (MTS)

 

ZS E2:

provoz logistiky pro oba razicí štíty TBM

odvoz rubaniny z meziskládky na E2 na trvalé skládky mimo Prahu

SOD 05 Stanice Veleslavín, SD VE                                              (MTS)

 

Stanice Veleslavín – PST (pravý staniční tunel) - Izolace

probíhá realizace stříkané izolace dna, dosud provedeno 57m z celkem 100m, vč. čelní stěny stanice

probíhá realizace stříkané izolace v místě podélného průvlaku, dosud provedeno 32m z celkem 100m

                          LST - Izolace

dokončena realizace stříkané izolace v místě podélného průvlaku, provedeno 100m

zahájeny práce na izolaci klenby

                          Definitivní ostění PST

celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky a stěn ve třech dilatačních úsecích:

základová deska: zabetonovány 2 bloky ve 2.vrstvě

                             zabetonován 3. blok v 1.vrstvě

                          Definitivní ostění LST

celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky a stěn ve třech dilatačních úsecích:

stěny: vybetonováno 8 bloků

trám: první a druhá část trámu v délce 67m zabetonována vč.13 sloupů

čelní stěna: probíhá armování

 

Hloubený objekt stanice - Stavební jáma 2.etapa

západní část jámy vyhloubena na 2.k.ú.

jižní stěna (východní část) – injektáž 5 ks kotev na 4.k.ú.

                         Stavební jáma 3.etapa

probíhá realizace pilot ze stavební jámy 2.etapy

dokončeny piloty západní stěny

rozpracovány piloty jižní stěny – zbývá 13 ks

 

Podchod ul.Evropská - Nosné konstrukce 1.etapa

probíhá realizace jižní části podchodu

dokončeny izolace konstrukce podchodu včetně ochranné betonové mazaniny

probíhají práce na spádovém betonu

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                                (MTS)

 

pokračují práce na VZT propojkách č.1 a 2 mezi traťovými tunely směrem od stanice PE

 

SOD 07 Stanice Petřiny, SD BRE1, PE1-PE4                                (MTS)

 

ZS PE1                        jáma pro vestibul: dokončena těžba jámy, provedeny podkladní betony v části mimo rampu pro realizaci izolací a definitivní ostění eskalátorového tunelu          

ZS PE2            VZT šachta: dokončeno definitivní ostění  

ZS PE4                        zajištění stavební jámy pro výtah: napnutí kotev 2.k.ú. a hloubení na dno jámy                        

ZS BRE1                      ve stanici zahájena realizace podkladního betonu s drenáží pod izolace

                         pokračují práce na VZT propojkách mezi tunely TBM a obratovým tunelem

                       

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol, ZS BRE2, MO2

 

Pravý ražený jednokolejný tunel – Ražba propojky a primární ostění                                     (MTS)

Probíhají přípravné práce před zahájením hydroizolací

      

Ražený dvoukolejný tunel – Izolace                                                                                               (HT)

probíhá realizace izolací dna tunelu – provedeno 670m

zahájena realizace izolací klenby tunelu – provedeno 5m

                         Definitivní ostění

probíhá armování a betonáž dna definitivního ostění – provedeno 660 m

probíhá profilace klenby tunelu

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 – Ražba a primární ostění

probíhá protiražba z VZT šachty na MO2 směrem k DKT – celkem vyraženo v kalotě 117,4m z celkem    151,6 m

 

SOD 09 Stanice Motol, SD KU1 a MO1                                             (HT) 

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Izolace hloubené části

probíhá pokládka izolace stropu, dokončeno 13 bloků                                

                          Nosné konstrukce hloubené části

dokončeny, zbývá pouze poslední blok, který bude dokončen s navazující konstrukcí stanice

 

Odvodňovací šachta a štola v km 10,185 – Definitivní ostění

dokončena realizace klenby definitivního ostění štoly

 

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce

práce na severní straně: realizace podkladních betonů na úrovni 311,0m n.m.

práce na jižní stěně: činnosti na 4. a 5.k.ú.

realizace základů jeřábů – kolejiště a východní část

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, Zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 14.8.2012© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2012-08-20 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz