Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby - metra V.A

31. týden

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

                    Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

31.TÝDEN                                                                                   30.7. - 5.8.2012

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                             (MTS)

                                          

Odstavné koleje

pokračuje sanační chemická injektáž do pravého traťového tunelu za rub čelní podzemní stěny

Zázemí stanice

provedena vysprávka stěn a stropů, zahájeny malířské práce

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická - Červený Vrch, ZS E1             (MTS)

 

pokračují ražby: LTT - štít S 609: 79,5m, tj. 53 prstenců, vyraženo celkem 484,5m, tj. 323 prstenců

                           PTT - štít S610: 93m, tj. 62 prstenců, vyraženo celkem 111m, tj. 74 prstenců                  

ZS E1:

VZT štola: dokončena trysková injektáž dna 3. a 4. komory, probíhá ražba levé kaloty ve 4. komoře

 

Sanace ulice Evropské po nezaviněném propadu 8.7.2012:

Sanační práce probíhají na základě vyhodnocení týdenních výsledků geofyzikálního průzkumu, který        se provádí po etapách v předem naplánovaných úsecích – obojí při omezeních dopravy dle DIO/DIR.

14. - 15.7.  sanace mezi ul. Horoměřickou a ul. Na Pískách – jižní pruh ul. Evropské

22. - 22.7.  sanace mezi ul. Horoměřickou a ul. Na Pískách – severní pruh ul. Evropské

28. - 29.7.  sanace mezi ul. Na Pískách a ul. Starodejvickou – jižní pruh ul. Evropské

            sanace zvlněné vozovky ul. Evropské u ZS E1

4. - 5.8.      sanace mezi ul. Horoměřickou a ul. Na Pískách – jižní pruh ul. Evropské

  sanace mezi ul. Starodejvickou a ul. Kanadskou – severní pruh ul. Evropské

 

SOD 03 Stanice Červený Vrch, ZS CV1-CV4                                   (HT)

           

ZS CV2 - sever:

dokončují se práce na přeložkách inženýrských sítí

prováděny železářské práce na druhé etapě opěrné zdi u autobusové zastávky Horoměřická

dokončeno odtěžení druhé části vestibulu na 1.k.ú. a osazeny kotvy                                                           

ZS CV3:

Stanice CV: ražba SDV bude obnovena po odjetí strojů TBM ze stanice CV; dosud vyraženo 166 m

ZS CV4 – sever:

Podchod pod Evropskou ulicí

pokračují práce na zajištění druhé etapy podchodu

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, ZS E2          (MTS)

 

ZS E2:

provoz logistiky pro razicí štíty TBM (navážení segmentů a injektážní směsi, odvoz rubaniny)

 

SOD 05 Stanice Veleslavín, ZS VE                                              (MTS)

 

Stanice VE: PDV – Izolace

probíhá realizace stříkané izolace dna, dosud provedeno 67m z celkem 100m

probíhá realizace stříkané izolace v místě podélného průvlaku, dosud provedeno 32m z celkem 100m

                    LDV - Izolace

probíhá realizace stříkané izolace v místě podélného průvlaku, dosud provedeno 67m ze 100m

rozpracována izolace průvlaku v dilatačním úseku C

                    Definitivní ostění PDV

základová deska – zabetonován 1.blok v 1.vrstvě

                    Definitivní ostění LDV

celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky ve třech dilatačních úsecích

stěny: 8 bloků vybetonováno

trám: první a druhá část trámu v délce 67m zabetonována vč. 13 sloupů

 

Hloubený objekt stanice - Stavební jáma 2.etapa

západní část jámy vyhloubena na 2.k.ú. (zakotveno na 1.k.ú.)

jižní stěna (východní část) – injektáž kotev na 4.k.ú.

průběžně pokračuje osazování pažin mezi záporami

                    Stavební jáma 3.etapa

probíhá realizace pilot ze stavební jámy 2.etapy

dokončeny piloty západní stěny

rozpracovány piloty jižní stěny

 

Podchod ulice Evropské - Nosné konstrukce 1.etapa

probíhá realizace jižní části: dokončen strop, zahájeny práce na izolacích

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                                (MTS)

 

Pokračují práce na VZT propojkách č.1, 2 mezi traťovými tunely směrem od stanice PE do stanice VE.

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                               (MTS)

 

ZS PE1                        jáma pro vestibul - dokončena těžba jámy, provedeny podkladní betony          

ZS PE2            VZT šachta – definitivní ostění dokončeno

ZS PE4                        zajištění jámy pro výtahovou šachtu – napínání kotev 1.k.ú.

ZS BRE1                      SDV – dokončeny práce na převodech vody v bocích stanice, dokončena realizace tří jímek a dojezdu výtahu ve dně stanice

                         VZT propojky mezi tunely TBM a obratovým tunelem – zahájeny práce

                       

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol, ZS BRE2, MO2

 

Pravý ražený jednokolejný tunel – Ražba propojky a primární ostění                                     (MTS)

přípravné práce před zahájením hydroizolací

      

Ražený dvoukolejný tunel – Izolace                                                                                               (HT)

probíhá realizace izolací dna tunelu – celkem provedeno 660m

                          Definitivní ostění

probíhá armování a betonáž dna – celkem provedeno 660m

zahájena profilace klenby tunelu

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 – Ražba a primární ostění

probíhá protiražba z VZT šachty na ZS MO2 směrem k DKT – celkem vyraženo v kalotě 111,2m    z celkem 151,6 m

 

SOD 09 Stanice Motol, ZS KU1 a MO1                                             (HT) 

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Izolace hloubené části

probíhá pokládka izolace na stropu, dokončeno 9 bloků                                

                         Nosné konstrukce hloubené části

realizace stropní desky bloku č.41

 

Odvodňovací šachta a štola v km 10,185 – Definitivní ostění

dokončeno definitivní ostění klenby štoly

 

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce

práce na severní straně: realizace podkladních betonů

práce na jižní stěně: napnutí kotev 4. a 5.k.ú.

průběžně probíhá montáž výdřevy

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 7.8.2012© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2012-08-09 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz