Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby - metra V.A

29.-30. týden

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

                    Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

29.-30.TÝDEN                                                                  16. - 29.7.2012

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                             (MTS)

                                          

Odstavné koleje

pokračuje sanační chemická injektáž do prostoru budoucího pravého traťového tunelu

 

Zázemí stanice

ve výluce provedeny stavební práce v kabelovém kanálu a prostoru rozvaděčů

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Červený Vrch, ZS E1            (MTS)

 

pokračuje ražba LTT ze stanice CV; štít S 609 – Tonda: vyraženo 207m, tj. 138 prstenců, dosud vyraženo 405m, 270 prstenců

26.7.2012 zahájení ražby PTT ze stanice CV; štít S 610 – Adéla: vyraženo 18m, tj. 12 prstenců

                     

ZS E1:

VZT štola:

proběhla ražba dna 2.komory, probíhá trysková injektáž dna 3. a 4. komory

 

SOD 03 Stanice Červený Vrch, ZS CV1-CV4                                   (HT)

           

ZS CV2 + CV4, sever:

dokončují se práce na přeložkách inženýrských sítí – voda, kanalizace, plyn, elektro

prováděny demoliční a zemní práce na druhé etapě opěrné zdi autobusové zastávky Horoměřická

probíhá odtěžování druhé části vestibulu na 1.kotevní úroveň

                                                             

ZS CV3:

stanice CV - ražba SDV pozastavena; bude obnovena až po odjetí obou strojů TBM ze stanice CV;    dosud vyraženo 166 m

ZS CV4 - sever:

podchod - zahájeny práce na zajištění jámy druhé etapy

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, ZS E2          (MTS)

 

ZS E2:

provoz logistiky pro razicí štíty TBM, odvoz rubaniny na skládky, návoz segmentů TBM z meziskládky na ZS BRE2

 

SOD 05 Stanice Veleslavín, SD VE                                              (MTS)

 

stanice VE, Izolace: PDV - 22.7.2012 zahájena realizace stříkané izolace dna, dosud provedeno 32m

                    LDV – dokončeny práce na stříkané izolaci dna tunelu, dokončeno 100m

                    probíhá realizace stříkané izolace v místě podélného průvlaku v délce cca 67m ze 100m

                    Definitivní ostění LDV

9 bloků základové desky vybetonováno z celkem 9 bloků ve 3 dilatačních úsecích

stěny – 8 bloků vybetonováno

trám – první část trámu v délce 31m zabetonováno vč. 6 sloupů

 

Hloubený objekt stanice - Stavební jáma 2.etapa

pokračovalo bourání pilotové stěny

západní strana jámy: hloubení na 2.k.ú. (zakotveno na 1.k.ú.)

jižní stěna (západní část) – hloubení na 3.k.ú. (částečně zakotveno na 2.k.ú.)

jižní stěna (východní část) – vyhloubena na 4.k.ú. (zakotveno na 4.k.ú.)

průběžně pokračuje osazování pažin mezi zápory

                     Stavební jáma 3.etapa

probíhá realizace pilot ze stavební jámy 2.etapy

 

Podchod ulice Evropské - Nosné konstrukce 1. etapa

probíhá realizace jižní části, dokončena základová deska DD3 a stěny

probíhá armování a betonáž stropu

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                                (MTS)

 

byly zahájeny práce na VZT propojkách č.1 a č.2 směrem od stanice PE do stanice VE

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                               (MTS)

 

ZS PE1                        jáma vestibul - těžba jámy a kotvení na 2.k.ú., montáž výdřevy 

ZS PE2            VZT šachta – definitivní ostění: dokončeny práce na ztužujícím bloku (věnci) na terénu

ZS PE4                        zajištění jámy výtahu – výkopy a kotvení 1.k.ú.

ZS BRE1                      SDV stanice PE – dokončeny práce na převodech vody v bocích stanice, dokončena realizace tří jímek a dojezdu výtahu ve dně stanice

                       

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol, ZS BRE2, MO2

 

Pravý ražený jednokolejný tunel – Ražba propojky a primární ostění                                     (MTS)

dokončena ražba dna - vyraženo 7m

      

Ražený dvoukolejný tunel – Izolace                                                                                               (HT)

probíhá realizace izolací dna tunelu – provedeno 630 m

                         Definitivní ostění

probíhá armování a betonáž dna definitivního ostění – provedeno 610 m

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 – Ražba a primární ostění

probíhá protiražba z VZT šachty na ZS MO2 směrem k DKT: celkem vyraženo v kalotě 107,2m   z celkem 151,6 m

 

SOD 09 Stanice Motol, ZS KU1 a MO1                                             (HT) 

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Izolace hloubené části

probíhá pokládka izolace stropu, dokončeny 4 bloky                                

                          Nosné konstrukce hloubené části

realizace stropní desky bloku č.36

 

Odvodňovací šachta a štola v km 10,185 –Definitivní ostění

probíhá realizace klenby definitivního ostění štoly

 

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce

práce na severní straně: realizace podkladních betonů

práce na jižní stěně: vrtání a injektáž kotev na 4. a 5.k.ú.

průběžně probíhá montáž výdřevy

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, Zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 30.7.2012© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2012-07-31 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz