Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby - metra V.A

28. týden

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

                    Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

28.TÝDEN                                                                                       9. - 15.7.2012

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, ZS DEJ-S                             (MTS) 

                                          

Odstavné koleje

pokračuje sanační chemická injektáž čelní stěnou do prostoru budoucího pravém tunelu, do levého tunelu provedeny dodatečné jádrové vývrty – rozšíření injektáže

Zázemí stanice

přerušení prací do doby další výluky na trase I.A

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Červený Vrch, ZS E1            (MTS)

 

štít S 609 (Tonda): pokračuje ražba LTT, vyraženo  52,5m, tj. 35 prstenců, dosud celkem vyraženo 198m, tj. 132 prstenců

podíl na sanaci po nezaviněném propadu vozovky na Evropské ulici a na dalším průzkumu podloží, vč. TT                  

ZS E1:

VZT štola

trysková injektáž deštníku nad 4.komorou (pod Evropskou ulicí) dokončena

 

SOD 03 Stanice Červený Vrch (Bořislavka), ZS CV1-CV4           (HT)

 

ZS CV2+CV4 - sever:

dokončují se práce na přeložkách inženýrských sítí – voda, kanalizace, plyn, elektro

dokončeny práce na první etapě opěrné zdi autobusové zastávky Horoměřická

zahájeno vrtání zápor pro severní část vestibulu

 

ZS CV3:

stanice CV: ražba SDV pozastavena, bude obnovena až po odjetí obou strojů TBM ze stanice CV

                   střední výrub: dosud vyraženo 166m

probíhá protahování stroje S 610 TBM (Adéla) stanicí CV + přípravné práce pro zahájení ražby směr Dejvická

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, ZS E2          (MTS)

 

ZS E2:

provoz logistiky pro razicí štíty TBM: rubanina na meziskládku + odvozy na skládku, segmenty z mezi-skládky na ZS BRE2 sem

 

SOD 05 Stanice Veleslavín, ZS VE                                                (MTS)

 

Stanice VE:

PDV – příprava na stříkané izolace

LDV – pokračují práce na stříkané izolaci dna, dokončeno 95m ze 100m

proběhlo zaizolování čelní stěny okolo prstence TBM tunelu

probíhá realizace stříkané izolace v místě podélného průvlaku v délce cca 40m ze 100m

                   Definitivní ostění LDV

8 bloků základové desky vybetonováno (celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky ve 3 dilatačních úsecích

stěny – 6 bloků vybetonováno

trám – montáž bednění pro trám v 1.dilatačním úseku

 

Hloubený objekt stanice - Stavební jáma 2.etapa

pokračovalo bourání pilotové stěny: od piloty P81 k P99 pod 2.k.ú., od P99 k P113 pod 1.k.ú. (pod k.ú. jámy I.etapy)

západní stěna jámy: hloubení na 2.k.ú. (zakotveno na 1.k.ú.)

jižní stěna (západní část): hloubení na 3.k.ú. (částečně zakotveno na 2.k.ú.)

jižní stěna (východní část): vyhloubena na 4.k.ú. (zakotveno na 3.k.ú.)

průběžně pokračuje osazování pažin mezi zápory

demontovány rozpěry ve sjízdné rampě mezi pilotami P91 až P99 na 2.k.ú. (6 ks) a mezi P105 až

                    P113 na 1.k.ú. (4 ks)

 

Podchod ulice Evropské - Nosné konstrukce 1. etapa

probíhá realizace jižní části podchodu

kompletně vyarmována a zabetonována základová deska DD3

zahájeno armování stěn podchodu

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                                (MTS)

 

v obou TT byla dokončena sanace ostění TBM

 

SOD 07 Stanice Petřiny, ZS BRE1, PE1- PE4                               (MTS)

 

ZS PE1                        jáma pro vestibul: těžba jámy na 2.kotevní úroveň        

ZS PE2            VZT šachta – definitivní ostění: zabetonováno 11 bloků (z 11 bloků)

                         zahájeny práce na ztužujícím věnci

ZS PE4                        zajištění jámy pro výtah: výkopy a kotvení na 1.k.ú.

ZS BRE1                      SDV: dokončeno bourání dočasných stěn - celkem 217m

                        pokračují práce na převodech vody v bocích stanice

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol, ZS MO2, BRE2

 

Pravý ražený jednokolejný tunel – Ražba propojky a primární ostění                                     (MTS)

dokončena ražba kaloty: vyraženo 7m ze 7m

probíhá ražba dna                                         

 

Ražený dvoukolejný tunel – Izolace                                                                                               (HT)

probíhá realizace izolací dna tunelu: celkem provedeno 600m

                         Definitivní ostění

probíhá armování a betonáž dna definitivního ostění: celkem provedeno 580m

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 – Ražba a primární ostění

probíhá protiražba z VZT šachty na ZS MO2 směrem k DKT: celkem vyraženo v kalotě 96,4m z celkem 151,6 m

 

SOD 09 Stanice Motol, ZS KU1 a MO1                                             (HT)                                  

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Nosné konstrukce hloubené části

realizace stropní desky bloku č.33

 

Odvodňovací šachta a štola v km 10,185 – Definitivní ostění

probíhá realizace klenby definitivního ostění štoly

 

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce

práce na severní straně: realizace podkladních betonů na úrovni 312,3m n.m.

práce na jižní stěně: vrtání a injektáž kotev na 4.k.ú.

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 17.7.2012© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2012-07-17 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz