Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby metra V.A

26. týden

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

                    Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

26.TÝDEN                                                                                    25.6. - 1.7.2012

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, SD DEJ-S                            (MTS)

                                          

Odstavné koleje

jádrové vrty do čelní milánské stěny dokončeny

zahájena sanační chemická injektáž

 

Zázemí stanice

prováděny drobné stavební úpravy v zázemí vestibulu a příprava na výluku provozu metra

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Červený Vrch, SD E1            (MTS)

 

pokračuje ražba LTT - štít S 609 (Tonda): vyraženo 87m, tj. 58 prstenců, dosud celkem vyraženo

                   105m, tj. 70 prstenců                   

ZS E1:

VZT štola pod Evropskou: ražba kaloty 3.komory dokončena

probíhá bourání dočasné opěry 3.komory mezi levou a pravou kalotou

DIO na Evropské ulici: pomalá jízda TRAM a omezení rychlosti IAD nad čelbou (požadavek OBÚ)

 

SOD 03 Stanice Červený Vrch, SD CV1-CV4                                   (HT)

 

ZS CV2+CV4 sever:

pokračují práce na přeložkách inženýrských sítí – voda, kanalizace, plyn, elektro

probíhají práce na první etapě opěrné zdi autobusové zastávky Horoměřická - dokončena základová deska a první část opěrné zdi, probíhá realizace druhé poloviny opěrné zdi                                                           

ZS CV3:

ražba stanice CV

ražba SDV pozastavena, bude obnovena až po odjetí obou strojů TBM ze stanice Červený Vrch

střední dílčí výrub: dosud vyraženo 163 m

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, SD E2          (MTS)

 

ZS E2:

štít S 610 (PTT - Adéla): vyraženo 57m, tj. 38 prstenců, na SOD 05+04 dosud vyraženo 853,5m, tj. 569 prstenců, 29.6.2012 štít prorazil do stanice Červený Vrch

odvozy rubaniny od obou štítů na trvalé skládky

navážení segmentů ostění TBM z meziskládky na ZS BRE2

 

SOD 05 Stanice Veleslavín, SD VE                                              (MTS)

 

Stanice Veleslavín:

PDV – příprava na stříkané izolace

LDV – pokračují práce na stříkané izolaci dna tunelu, dokončeno  88m ze 100m

                   probíhá realizace stříkané izolace v místě podélného průvlaku v délce cca 40m ze 100m

                   Definitivní ostění LDV

5 bloků základové desky kompletně vybetonováno

probíhají práce na armování 6.bloku (realizace definitivního ostění dna postupuje od portálu tunelu     směrem do stanice)

v LDV je celkem 9 bloků definitivního ostění základové desky ve třech dilatačních úsecích

zahájeny práce na stěně pod nástupištěm (armování+betonáž)

 

Hloubený objekt stanice - Stavební jáma 2.etapa

pokračuje hloubení a osazování pažin mezi záporami

bourání západní stěny jámy I.etapy na úroveň 2.k.ú.

Podchod ulice Evropské - Zajištění stavební jámy

probíhá realizace jižní části podchodu: odtěžení na základovou spáru podchodu a podkladní betony

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                              (MTS)

 

V obou TT byla dokončena demontáž zařízení TBM.

 

SOD 07 Stanice Petřiny, SD BRE1, PE1-PE4                               (MTS)

 

ZS PE1             stavební jáma pro vestibul - odtěžování na 1.k.ú. 

ZS PE2             VZT šachta - definitivní ostění: zabetonováno 7 bloků, vyarmováno 8 z 11 bloků

ZS PE4             ZS včetně protihlukové stěny dokončeno; vrtání zápor pro zajištění jámy výtahu

ZS BRE1                      SDV: dokončeno bourání střední části opěr – jádro, celkem vybouráno 217m

                        probíhá vrtání převodů vody v bocích stanice

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol, SD BRE2, MO2

 

Pravý ražený jednokolejný tunel – Ražba propojky a primární ostění                                    (MTS)

probíhá realizace propojky z LTT, v kalotě vyraženo 5,2m ze 7m                                   

 

Ražený dvoukolejný tunel – Izolace                                                                                              (HT)

probíhá realizace izolací dna tunelu – celkem provedeno 480m

                         Definitivní ostění

probíhá armování a betonáž dna definitivního ostění – celkem provedeno 430m

 

Ražená štola a strojovna VZT v km 10,820 – Ražba a primární ostění

probíhá protiražba z VZT šachty na ZS MO2 směrem k DKT – celkem vyraženo v kalotě 82m z celkem 151,6m

 

SOD 09 Stanice Motol, SD KU1 a MO1                                             (HT)                                  

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Nosné konstrukce hloubené části

dokončena betonáž stěn, realizace stropní desky bloku č.29

 

Odvodňovací šachta a štola v km 10,185 – Definitivní ostění

probíhá realizace definitivního ostění štoly

 

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce

práce na severní straně: odtěžování na základovou spáru na úroveň 312,3 a 313,4m n.m.

práce na jižní straně: probíhá odtěžování rampy na 4.k.ú. a napínání kotev 3.k.ú.© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2012-07-03 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz