Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby metra V.A

45. – 48. týden

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

                    Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

45. – 48. TÝDEN                                                       7.11.– 4.12.2011

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická, SD DEJ-S                            (MTS)

 

45. TÝDEN                                                                                         

 

dokončeny stavební úpravy na sekci B místnosti MDT, předáno technologii pro montáž, byly zahájeny stavební práce v trafostanici T52

 

Příprava pro vjetí štítů TBM do stanice Dejvická – odstavné koleje:

v ulici Studentské provedeny zpevněné plochy záboru pro ZS DEJ-S

zaměřena poloha výkolejek a vrat v úrovni kolejiště

provedení těchto prací je nutné pro vydání dopravního opatření

 

46. TÝDEN                                                             

 

stavební práce pro zajištění STP pro technologii v trafostanici T52 pokračují

vybourána stávající a osazena nová vrata, provedeno obezdění nosného rámu vrat

vybourání otvorů a zazdění VZT klapek, zabetonování původních prostupů v podlaze a stropu

byly zahájeny protipožární obklady PROMAT

provádějí se bourací práce pro přívodní kabely 22kV - směr Hradčanská

 

Příprava pro vjetí štítů TBM do stanice Dejvická – odstavné koleje:

bylo provedeno podrobné seznámení subdodavatele – stavbyvedoucího s místními specifickými podmínkami pro práce v provozované části metra         

 

47. TÝDEN                                                                      

 

stavební práce pro zajištění STP pro technologii v trafostanici T52 dokončeny

bourací práce pro přívodní kabely 22kV (směr Hradčanská) dokončeny

montáž pomocných SDK předstěn – příprava pro montáž protipožárních dveří

 

Příprava pro vjetí TBM do stanice Dejvická – odstavné koleje:

proběhlo místní šetření s AŽD, bylo určeno přesné umístění výkolejek  

 

48. TÝDEN

 

montáž pomocných SDK předstěn – příprava pro montáž protipožárních dveří

přípravné práce pro vjetí štítů TBM do odstavných kolejí za stanicí Dejvická

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Červený Vrch, SD E1            (MTS)

 

45. TÝDEN                                                                                                  

           

ZS E1:

pokračuje trysková injektáž pod ul. Evropskou - 1.etapa

vrtání kotev 2.kotevní úrovně dokončeno

napínání kotev na 2.kotevní úrovni

 

46. TÝDEN

 

ZS E1:

trysková injektáž pod ul. Evropskou - 1.etapa

dokončení napínání kotev na 2.kotevní úrovni

hloubení jámy na 3.kotevní úroveň

 

47. TÝDEN                                                                      

                    

ZS E1:

trysková injektáž pod ul. Evropskou - 1.etapa

hloubení jámy na 3.kotevní úroveň

vrtání kotev 3.kotevní úrovně

 

48. TÝDEN 

 

ZS E1:

trysková injektáž pod ul. Evropskou 1.etapa

hloubení jámy na 3.kotevní úroveň

vrtání kotev 3.kotevní úrovně

 

SOD 03 Stanice Červený Vrch, SD CV1-CV4                                   (HT)

 

45. TÝDEN                                                                                                  

 

ZS CV2:

Vestibul

zabetonována základová deska D2

provádí se montáž armatury svislých konstrukcí, provedeno cca 30% konstrukcí

provedeny svislé hydroizolace mimo portálu                                                        

Eskalátorový tunel

dokončena spodní hydroizolace eskalátorového tunelu

proveden první záběr – betonáž dna eskalátoru

 

ZS CV3:

Ražba stanice - celkem vyraženo:

Levý výrub:

118m v kalotě (105m kalota + 13m rozrážka)

114m v opěří (101m opěří + 13m rozrážka)

109m ve dně (96m dno + 13m rozrážka)

Pravý výrub:

79m v kalotě (66m kalota + 13m rozrážka)

77m v opěří (64m opěří + 13m rozrážka)

66m ve dně (63m dno + 13m rozrážka)

Střední výrub:

53m v kalotě

 

ZS CV4:

Podchod pod ul.Evropskou

dokončeny zajišťovací práce na výtahové šachtě, provedeno 28 mikropilot

položeno cca 50% vodorovné izolace

 

46. TÝDEN

 

ZS CV2:

Vestibul – jižní část

provádí se montáž armatury dalšího pracovního záběru základové desky, probíhají železobetonové svislé nosné konstrukce

Eskalátorový tunel

probíhá betonáž dna definitivního ostění eskalátorového tunelu, dokončeny dva záběry

 

ZS CV3:

Ražba stanice - celkem vyraženo:

Levý výrub:

124m v kalotě (110m kalota + 13m rozrážka)

122m v opěří (109m opěří + 13m rozrážka)

109m ve dně (96m dno + 13m rozrážka)

Pravý výrub:

83m v kalotě (70m kalota + 13m rozrážka)

81m v opěří 68m opěří + 13m rozrážka)

80m ve dně (67m dno + 13m rozrážka)

Střední výrub:

55m v kalotě

 

ZS CV4:

Podchod pod ul. Evropskou – jižní část

provedeny krycí betony na hydroizolaci

provádí se montáž armatury základové desky v úrovni podchodu

Výtahová šachta

pokračuje hloubení výtahové šachty - celkem vyhloubeno 13,9m

 

47. TÝDEN                                                             

           

ZS CV2:

Vestibul

pokračují práce na montáži armatury, bednění a betonáži svislých konstrukcí

v severozápadním rohu vestibulu zahájena montáž bednění stropu                                                             

Eskalátorový tunel

betonáž dna definitivního ostění eskalátorového tunelu dokončeno

 

ZS CV3:

Ražba stanice - celkem vyraženo:

Levý výrub:

127m v kalotě (114m kalota + 13m rozrážka)

122m v opěří (109m opěří + 13m rozrážka)

110m ve dně (97m dno + 13m rozrážka)

Pravý výrub:

90m v kalotě (77m kalota + 13m rozrážka)

85m v opěří (72m opěří + 13m rozrážka)

84m ve dně (71m dno + 13m rozrážka)

Střední výrub:

55m v kalotě

 

ZS CV4:

Podchod pod ul. Evropskou

zabetonována polovina jižní části základové desky podchodu

provádí se montáž armatury a bednění svislých konstrukcí

Výtahová šachta

pokračuje hloubení

dokončuje se montáž posledního rámu

 

48. TÝDEN

 

ZS CV2:

Vestibul – jižní část

pokračují práce na montáži armatury, bednění a betonáži svislých konstrukcí

v severozápadním rohu zahájena montáž bednění stropu                                                    

Eskalátorový tunel

betonáž dna definitivního ostění dokončena

 

ZS CV3:

Ražba stanice - celkem vyraženo:

Levý výrub:

127m v kalotě (114m kalota + 13m rozrážka)

122m v opěří (109m opěří + 13m rozrážka)

110m ve dně (97m dno + 13m rozrážka)

Pravý výrub:

90m v kalotě (77m kalota + 13m rozrážka)

85m v opěří (72m opěří + 13m rozrážka)

84m ve dně (71m dno + 13m rozrážka)

Střední výrub:

55m v kalotě

 

ZS CV4:

Podchod pod ul. Evropskou – jižní část

zabetonována polovina základové desky

provádí se montáž armatury a bednění svislých konstrukcí

Výtahová šachta

pokračuje hloubení

dokončuje se montáž posledního rámu

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, SD E2          (MTS)

 

45. TÝDEN 

                                                                                               

Montážní jáma na ZS E2:

ošetřování betonu základové desky

přípravné práce na vybourání portálů pro průjezd štítů TBM

úpravy povrchů v rámci ZS

 

46. TÝDEN

 

Montážní jáma na ZS E2:

přípravné práce na vybourání portálů pro průjezd štítů TBM

úpravy povrchů v rámci ZS

 

47. TÝDEN                                                                      

 

Montážní jáma na ZS E2:

zásyp po stranách základové desky

přípravné práce na vybourání portálů pro průjezd štítů TBM

 

48. TÝDEN

 

Montážní jáma na ZS E2:

zásyp po stranách základové desky

přípravné práce na vybourání portálů (4 x) pro průjezd štítů TBM

 

SOD 05 Stanice Veleslavín, SD VE                                             (MTS)

 

45. TÝDEN 

 

ZS VE:

Stanice Veleslavín

Ražba+ primární ostění, Pravý Dílčí Výrub (PDV), Levý Dílčí Výrub (LDV)

ražba probíhá ve dvou úrovních: 1) kalota + opěří, 2) dno

LDV - postup v kalotě 6,3m a ve dně 4m, celkem vyraženo: kalota 97,7m, dno 91,4m z celkových 98,7m, ražba kaloty probíhá v technologické třídě 5b1 mod. s délkou záběru 1 až 1,1m

PDV - postup v kalotě 5m a ve dně 2m, celkem vyraženo: kalota 72,2m, dno 64,2m z celkových 98,7m, ražba kaloty probíhá v technologické třídě 5b mod. s délkou záběru 1m

Zařízení staveniště:

provedena zpevněná plocha v okolí buňkoviště

probíhají dokončovací práce v buňkovišti, příprava pro nastěhování

 

46. TÝDEN

 

Stanice Veleslavín:

Ražba + primární ostění, Pravý Dílčí Výrub (PDV), Levý Dílčí Výrub (LDV)

ražba probíhá ve dvou úrovních: 1) kalota + opěří, 2) dno

LDV - v kalotě 3m a ve dně 7,3m, celkem vyraženo: kalota 98,7m, dno 98,7m z celkových 98,7m - ražba staniční části dokončena, zahájeny práce na zarážce pro TBM

PDV - v kalotě 7m a ve dně 8m, celkem vyraženo: kalota 77,2m, dno 72,2m z celkových 98,7m, ražba kaloty probíhá v technologické třídě 5b mod. s délkou záběru 1m

 

Zařízení staveniště:

nové buňkoviště je plně v provozu

 

47. TÝDEN                                                                      

 

ZS VE:

Stanice Veleslavín

Ražba + primární ostění, Pravý Dílčí Výrub (PDV), Levý Dílčí Výrub (LDV)

ražba probíhá ve dvou úrovních: 1) kalota + opěří, 2) dno

LDV - ražba zarážky pro TBM dokončena v délce 9m, ražba zarážky probíhala v TT5b

PDV - postup v kalotě 6m a ve dně 0m, celkem vyraženo: kalota 83,2m, dno 72,2m z celkových 98,7m, ražba kaloty probíhá v TT5b mod., s délkou záběru 1m

 

48. TÝDEN

 

Stanice Veleslavín:

Ražba + primární ostění, Pravý Dílčí Výrub (PDV)

ražba probíhá ve dvou úrovních: 1) kalota + opěří, 2) dno

PDV - postup v kalotě 6m, ve dně 0m, celkem je vyraženo: kalota 83,2m, dno 72,2m z celkových 98,7m, ražba kaloty probíhá v technologické třídě 5b mod. s délkou záběru 1m

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                                (MTS)

 

45. TÝDEN 

 

Ražby TBM       Levý traťový tunel – štít S 609: vyraženo 132m, tj. 88 prstenců, celkem vyraženo 672m, tj. 448 prstenců - bez 9m, tj. 6 prstenců v zarážce z celkem 1066m

                        Pravý traťový tunel – štít S 610: vyraženo 30m, tj. 20 prstenců, celkem vyraženo 30m, tj. 20 prstenců - bez 9m, tj. 6 prstenců v zarážce z celkem 1045,5m

                        dokončeny práce na ochraně pěšího provozu – montáž dřevěných přístřešků v ulici Křenova a Pláničkova

 

46. TÝDEN 

 

Ražby TBM       SO 06-21/01 Levý traťový tunel – štít S 609 ve 46.týdnu vyraženo 153m tj.102 prstenců, celkem vyraženo 825m tj.550 prstenců - bez 9 m tj. 6 prstenců v zarážce z celkem 1066m

                        SO 06-22/01 Pravý traťový tunel – štít S 610 ve 46.týdnu vyraženo 36m tj.24 prstenců, celkem vyraženo 66m tj.44 prstenců - bez 9 m tj. 6 prstenců v zarážce z celkem 1045,5m

 

47. TÝDEN

 

Ražby TBM       Levý traťový tunel – štít S 609: vyraženo 147m, tj. 98 prstenců, celkem vyraženo 976,5m, tj. 651 prstenců - bez 9m, tj. 6 prstenců v zarážce z celkem 1066m

                        Pravý traťový tunel – štít S 610: vyraženo 70,5m, tj. 47 prstenců, celkem vyraženo 139,5m, tj. 93 prstenců - bez 9m, tj. 6 prstenců v zarážce z celkem 1045,5m

 

48. TÝDEN

 

Ražby TBM - Levý traťový tunel: štít S 609 - vyraženo 147m, tj. 98 prstenců, celkem vyraženo 976,5m, tj. 651 prstenců - bez 9m, tj. 6 prstenců v zarážce z celkem 1066m

                        Pravý traťový tunel: štít S 610 - vyraženo 70,5m, tj. 47 prstenců, celkem vyraženo 139,5m, tj. 93 prstenců - bez 9m, tj. 6 prstenců v zarážce z celkem 1045,5m

 

 

 

SOD 07 Stanice Petřiny, SD BRE1, PE1-PE4                               (MTS)

 

45. TÝDEN                                                                                                  

                                   

ZS PE1:          

zahájena ražba kaloty eskalátorového tunelu

realizace přípojek ZS a areálových rozvodů – elektro, voda, kanalizace - dokončeny

 

ZS PE2:          

strojovna hl.větrání – šachta: dokončena příprava pro stříkané izolace

 

ZS PE4:          

probíhá provizorní přeložka teplovodu a provizorní přeložka VO – dokončena část u PE4

 

ZS BRE1:

Střední dílčí výrub stanice – vyraženo 16m kaloty, ražba kaloty dokončena, celkem vyraženo: kalota 217,4m, jádro 30m, dno 18,9m

 

46. TÝDEN

                                   

ZS PE1:                      

Eskalátorový tunel (ET) - Ražba probíhá ve dvou úrovních – kalota a dno

                         postup v kalotě 2m a ve dně 0m, celkem vyraženo kalota 2m, dno 0m z celkové délky   51,2 m, technologická třída ražby je NRTM 5

ZS PE4:          

probíhají provizorní přeložky teplovodu v Brunclíkově ulici

 

ZS BRE1:        

ražba stanice Petřiny

střední dílčí výrub – ražba kaloty dokončena, probíhá odtěžování vrstvy pískovce v jádře k rozhraní pískovec-jílovec, celkem vyraženo: kalota 217,4m, jádro 110m (pískovcová vrstva), dno 18,9m, v uplynulém týdnu vyraženo 80m jádra - pískovec

 

47. TÝDEN                                                                      

                                   

ZS PE1:

ET - ražba probíhá ve dvou úrovních – kalota a dno, postup v kalotě 2m, ve dně 0m, celkem vyraženo: kalota 4m, dno 0m z celkové délky 51,2m, technologická třída ražby je NRTM 5

ZS PE4:          

probíhají provizorní  přeložky teplovodu v Brunclíkově ulici

 

ZS BRE1:                    

ražba stanice Petřiny:

střední dílčí výrub – ražba kaloty dokončena včetně odtěžení vrstvy pískovce v jádře k rozhraní pískovec-jílovec, celkem vyraženo: kalota a jádro (pískovcová vrstva) 217,40m

 

48. TÝDEN

 

ZS PE1:

ET - ražba probíhá ve dvou úrovních – kalota a dno, postup v kalotě 2m, ve dně 0m, celkem vyraženo: kalota 4m, dno 0m z celkové délky 51,2m, technologická třída ražby NRTM 5

ZS PE4:

probíhá provizorní přeložka teplovodu

 

ZS BRE1:        

ražba stanice

střední dílčí výrub – ražba kaloty dokončena včetně odtěžování vrstvy pískovce v jádře k rozhraní pískovec-jílovec, celkem vyraženo: kalota a jádro (pískovcová vrstva) 217,40m

 

 

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol, SD BRE2, MO2              (HT)

                               

45. TÝDEN                                                                               

Ražený dvojkolejný tunel - Ražba a primární ostění

probíhají práce na ražbě tunelu ze stanice Motol na BRE 1, v kalotě + opěří vyraženo celkem 189,5m a ve dně 180,5m 

 

46. TÝDEN

 

Ražený dvojkolejný tunel - Ražba a primární ostění

probíhají práce na ražbě tunelu ze stanice Motol na BRE 1, v kalotě + opěří vyraženo 203,6m a ve dně 197,3m 

 

47. TÝDEN                                                                      

 

Ražený dvojkolejný tunel - Ražba a primární ostění

probíhají práce na ražbě tunelu ze stanice Motol na BRE 1, v kalotě + opěří vyraženo 220,4m a ve dně 208,4m

ZS BRE2:

průběžně probíhá navážení, manipulace a přemísťování segmentů TBM z BRE2 pod jeřáb na BRE1

 

48. TÝDEN

 

Ražený dvojkolejný tunel - Ražba a primární ostění

probíhají práce na ražbě tunelu ze stanice Motol na BRE 1

 

SOD 09 Stanice Motol, SD KU1 a MO1                                           (HT)

 

45. TÝDEN                                                                               

Ražený tunel pro obratové koleje:

Izolace

dokončeny izolace dna tunelu – celkem provedeno 22 bloků  

Definitivní ostění

probíhá betonáž dna – celkem provedeno 21 bloků z 22

Zajištění stavební jámy hloubené části

mikropilotová stěna – zajišťování stěn mezi mikropilotami stříkaným betonem + kari sítě, příprava na napínání na 3.k.ú. – severní stěna a 3.k.ú. vyvrtána a zainjektována - jižní stěna

      pilotová stěna  - severní stěna, napnutí 2.k.ú., vyvrtáno 12 odvodňovacích vrtů

      záporová stěna – osazování výdřevy, postupné vrtání a injektování kotev na 2.k.ú.

 

Odvodňovací štola a šachta – ZTI

provedeny tlakové zkoušky potrubí

probíhá zaplavení štoly popílkobetonem               

 

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce

napnutí kotev 1.kotevní úrovně – jižní strana

 

46. TÝDEN

 

Ražený tunel pro obratové koleje:

Izolace

probíhají přípravné práce na provádění izolací kaloty – montáž pojízdné pracovní plošiny pro provádění izolací

Definitivní ostění

dokončena betonáž 22 bloků z 22 bloků, probíhá montáž bednicího vozu pro provádění kalotové části definitivního ostění

Zajištění stavební jámy hloubené části

mikropilotová stěna – zajišťování stěn mezi mikropilotami stříkaným betonem + kari sítě, vrtání kotev 3.kotevní úrovně – severní stěna

      pilotová stěna – severní stěna, práce na 4.kotevní úrovni

      záporová stěna – osazování výdřevy,práce na 3.kotevní úrovni

 

Odvodňovací štola a šachta – ZTI

probíhají dokončovací práce na zaplavení štoly popílkobetonem

 

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce

pokračují práce na 1.kotevní úrovni – jižní strana

 

47. TÝDEN                                                             

 

Ražený tunel pro obratové koleje:

Izolace

příprava zahájení izolací klenby, montáž pojízdné pracovní plošiny pro provádění izolací

Definitivní ostění

probíhá montáž bednicího vozu pro provádění kalotové části definitivního ostění

Zajištění stavební jámy hloubené části

mikropilotová stěna – zajišťování stěn mezi mikropilotami stříkaným betonem + kari sítě

zainjektované mikropiloty na 4.kotevní úrovni – severní stěna

      pilotová severní stěna - práce na 3. a 4.kotevní úrovni

      záporová stěna – jižní strana: osazování výdřevy, práce na 3.kotevní úrovni

 

Odvodňovací štola a šachta:

stavební jáma a zásypy - provedeny hutněné zásypy stavební jámy

 

Stanice Motol - Zajištění stavební jámy a zemní práce:

pokračují práce na 1.k.ú. – jižní strana

 

48. TÝDEN

 

Ražený tunel pro obratové koleje:

Izolace

příprava zahájení izolací klenby, montáž pojízdné pracovní plošiny pro provádění izolací dokončena

Definitivní ostění

probíhá montáž bednicího vozu pro provádění kalotové části definitivního ostění

Zajištění stavební jámy hloubené části

mikropilotová stěna: zajišťování stěn mezi mikropilotami stříkaným betonem + kari sítě

zainjektované mikropiloty na 4.kotevní úrovni – severní stěna

      pilotová stěna – severní stěna, práce na 3. a 4.kotevní úrovni

      záporová stěna – jižní strana: osazování výdřevy, práce na 3.kotevní úrovni

 

Odvodňovací štola a šachta:

stavební jáma a zásypy - provedeny hutněné zásypy stavební jámy

 

Stanice Motol:

zajištění stavební jámy a zemní práce

pokračují práce na 1.kotevní úrovni – jižní strana

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A pro přípravu a vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

V Praze dne 5.12.2011

Mgr. Jakub Hofmann

mluvčí MČ Praha 6

jhofmann{zavináč}praha6{tečka}cz© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2011-12-06 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.