Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby metra V.A

38. - 41.týden

 

PŘEHLED POSTUPU VÝSTAVBY -  METRO V.A

 

Zhotovitel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

                    Metrostav a.s. (MTS), HOCHTIEF CZ a.s. (HT)

 

 

38. - 41. TÝDEN                                                        19.9. - 16.10.2011

 

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická                                               (MTS)

 

38. TÝDEN

 

V zázemí stanice Dejvická jsou prováděny práce pro předstihové objekty MDT (Měnírna a distribuční transformovna), průběžně se provádějí bourací práce - prostupy pro vzduchotechniku. Bylo provedeno podlití kotvení podpůrné ocelové konstrukce v kabelovém prostoru (m.č. 309). Probíhá obnova místnosti prodejny květin/pekařství.

 

39. TÝDEN

 

V zázemí stanice Dejvická pokračují práce pro předstihové objekty MDT.

Probíhaly práce v první čtvrtině MDT, byla zaměřena výšková úroveň rámů pod rozvaděči a provedlo se jejich výškové vyrovnání, byly zabetonovány stávající prostupy stropní konstrukcí a provedeny nové prostupy jádrovými vývrty, některé stávající otvory byly upraveny podle pokynů technologů, bylo provedeno vyspravení stěn a stropů pod malbu, v kabelové místnosti byly prováděny protipožární obklady nově zbudovaných ocelových podpůrných konstrukcí, místnost květin/pekařství je dokončena.

 

40. TÝDEN

 

V zázemí stanice Dejvická jsou nadále prováděny práce pro předstihové objekty MDT, dokončena stavební připravenost v první čtvrtině MDT, dokončeno bourání v prostoru tlakového uzávěru - příprava pro napojení kabelů 22kV ze stanice Hradčanská, byly zahájeny práce na pojezdových kolejnicích v trafostanici.

 

41. TÝDEN  

 

Dokončena úprava pojezdových kolejnic pro trafo (místnost 304.5), probíhaly stavební práce v sekční trafostanici v úrovni nástupiště (místnost 303): vybourání stávající zárubně vrat, bourání otvorů, vrtání otvorů pro VZT (vzduchotechniku) a betonáž původních průchodů pro kabely, oprava omítek, příprava pro malbu.

 

 

SOD 02 Traťové tunely Dejvická – Červený Vrch                        (MTS)

 

38. TÝDEN

 

Zařízení staveniště E1:

přípravné práce pro tryskovou injektáž pod ulicí Evropskou

práce na ŽB trámech podzemních stěn (bourání hlav podzemních stěn, armatura, betonáž)

 

39. TÝDEN

 

ZS E1:

trysková injektáž pod ulicí Evropskou - 1.etapa

hloubení stavební jámy na 1.kotevní úroveň

 

 

40. TÝDEN  

 

ZS E1:

trysková injektáž pod ulicí Evropskou - 1.etapa

hloubení stavební jámy na 1.kotevní úroveň

napínání kotev 1.kotevní úrovně

 

41. TÝDEN

 

ZS E1:

trysková injektáž pod ulicí Evropskou - 1.etapa

hloubení stavební jámy na 1.kotevní úroveň dokončeno

napínání kotev 1.kotevní úrovně

  

 

SOD 03 Stanice Červený Vrch, SD CV1, CV 2, CV3                        (HT)

 

38. TÝDEN

 

ZS CV1:

staveniště se využívá ke skladování stavebního materiálu

větrání pro ražbu stanice

 

ZS CV2:

Vestibul stanice – část jih: podkladní konstrukce pro svislé izolace

                                          na východní straně dokončena ŽB část

                                          provádějí se vyzdívky vpravo od sjízdné rampy   

                                          pokračují práce na ŽB konstrukcích na západní straně

Eskalátorový tunel: vyraženo 18m (osazeno 10 rámů po 1m a 6 rámů po 1,5m),

                            prvních 13 rámů kompletních včetně dna, tzn. 13,5m dna

 

ZS CV3:

Ražba stanice (celkem)

Levý výrub:

90m v kalotě (77m kalota + 13m rozrážka)

88m v opěří (75m opěří + 13m rozrážka)

79m ve dně (66m dno + 13m rozrážka)

Pravý výrub:

53m v kalotě (40m kalota + 13m rozrážka) – jeden záběr za mikropilotovým deštníkem

52m v opěří (39m opěří + 13m rozrážka)

48m ve dně (35m dno + 13m rozrážka)

Střední výrub:

31m v kalotě

odstraněna výztuž oddělující levý, střední a pravý výrub až po rám č. 25

 

ZS CV4:

Podchod pod ul.Evropskou:

výtahová šachta - osazen rám č. 5, vyhloubeno 5,3m

 

39. TÝDEN

 

ZS CV1:

staveniště se využívá ke skladování stavebního materiálu

větrání pro ražbu stanice

 

ZS CV2:

Vestibul stanice:

podkladní konstrukce pro svislé izolace - provádějí se vyzdívky

příprava na izolace jímky                                                             

Eskalátorový tunel: ražba dokončena

 

ZS CV3:

Ražba stanice (celkem)

Levý výrub:

94m v kalotě (81m kalota + 13m rozrážka)

90m v opěří (77m opěří + 13m rozrážka)

88m ve dně (75m dno + 13m rozrážka)

Pravý výrub:

59m v kalotě (46m kalota + 13m rozrážka)

55m v opěří (42m opěří + 13m rozrážka)

48m ve dně (35m dno + 13m rozrážka)

Střední výrub:

31m v kalotě

 

odstraněna výztuž TH-21 oddělující levý, střední a pravý výrub až po rám č 25

 

ZS CV4:

Podchod pod ul. Evropskou:

výtahová šachta - osazen rám č.7, vyhloubeno celkem 7,7m

pokračovala betonáž podkladních a výplňových betonů

 

40. TÝDEN  

 

ZS CV1:

staveniště se využívá ke skladování stavebního materiálu

větrání pro ražbu stanice

           

ZS CV2:

Vestibul stanice:

provedena izolace jímky

zahájeny práce na vodorovné izolaci základové desky, provedeno cca 400m2                                                     

Eskalátorový tunel: probíhá montáž bednicí formy pro sekundér eskalátorového tunelu

 

ZS CV3:

Ražba stanice (celkem)

Levý výrub:

98m v kalotě (85m kalota + 13m rozrážka)

94m v opěří (81m opěří + 13m rozrážka)

88m ve dně (75m dno + 13m rozrážka)

Pravý výrub:

63m v kalotě (50m kalota + 13m rozrážka)

61m v opěří (48m opěří + 13m rozrážka)

56m ve dně (43m dno + 13m rozrážka)

Střední výrub:

34m v kalotě

 

ZS CV4:

Podchod pod ul. Evropskou:

výtahová šachta - osazen rám č. 10, vyhloubeno celkem 8m

pokračovala betonáž podkladních a výplňových betonů

 

41. TÝDEN

 

ZS CV1:

staveniště se využívá ke skladování stavebního materiálu,

větrání pro ražbu stanice

           

ZS CV2:

Vestibul stanice:

provedena hydroizolace v prostoru před eskalátorovým tunelem včetně ochranné betonové mazaniny připraveno bednění stropu jímky                                                           

Eskalátorový tunel:

probíhá montáž bednicí formy pro sekundér eskalátorového tunelu

 

ZS CV3:

Ražba stanice (celkem):

Levý výrub:

104m v kalotě (91m kalota + 13m rozrážka)

98m v opěří (85m opěří + 13m rozrážka)

88m ve dně (75m dno + 13m rozrážka)

Pravý výrub:

69m v kalotě (56m kalota + 13m rozrážka)

65m v opěří (52m opěří + 13m rozrážka)

59m ve dně (46m dno + 13m rozrážka)

Střední výrub:

40m v kalotě

 

ZS CV4:

Podchod pod ul. Evropskou:

výtahová šachta - osazen rám č. 11, vyhloubeno celkem 9,80m

pokračovala betonáž podkladních a výplňových betonů

 

 

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, SD E2          (MTS)

 

38. TÝDEN

 

ZS E2:

provádí se izolace pod základovou desku hloubeného objektu

betonáž základů pro výsypy TBM

úpravy povrchů v rámci ZS

čerpání vody

 

39. TÝDEN

 

ZS E2:

pokračují práce na izolaci pod základovou desku

úpravy povrchů v rámci ZS

čerpání vody

 

40. TÝDEN  

 

ZS E2:

izolace pod základovou deskou dokončeny

probíhá montáž bednění základové desky

úpravy povrchů v rámci ZS

čerpání vody

 

41. TÝDEN

 

ZS E2:

probíhá montáž výztuže základové desky

úpravy povrchů v rámci ZS

čerpání vody

 

 

SOD 05 Stanice Veleslavín, SD VE                                             (MTS)

 

38. TÝDEN

 

Stanice Veleslavín:

ražba + primární ostění, Pravý Dílčí Výrub (PDV), Levý Dílčí Výrub (LDV):

ražba probíhá ve dvou úrovních: 1) kalota + opěří, 2) dno

LDV - postup v kalotě 6m, ve dně 5m, celkem vyraženo: kalota 61,5m, dno 54,5m z celkových   95,6metrů, ražba kaloty probíhá v technologické třídě 5b s délkou záběru 0,8-1,0m

PDV - postup v kalotě 14,3m, ve dně 0m, celkem vyraženo: kalota 35,2m, dno 17,9m z celkových 96m

Únikový objekt - hloubení šachty a primární ostění:

provedeny vodicí zídky pro převrtávané piloty

realizováno 15 pilot

Ostatní – ZS VE:

základové pasy pro buňkoviště hotovy

 

39. TÝDEN

 

Stanice Veleslavín:

ražba probíhá ve dvou úrovních: 1) kalota + opěří, 2) dno

LDV - postup v kalotě 7m, ve dně 8m, celkem vyraženo: kalota 68,5m, dno 62,5m z celkových 95,6m, ražba kaloty probíhá v technologické třídě 5b s délkou záběru 0,9-1,0m

PDV - postup v kalotě 4m, ve dně 14,3m, celkem vyraženo: kalota 39,2m, dno 32,2m z celkových 95,6m, ražba pozastavena z důvodu dodržení minimálního odstupu obou čeleb

Únikový objekt - hloubení šachty a primární ostění:

dokončeno vrtání sekundárních (vyztužených) pilot, celkem 24 ks

primárních (nevyztužených) pilot, celkem 24ks

Ostatní ZS:

základové pasy pro buňkoviště připraveny pro montáž buněk

 

40. TÝDEN  

 

Stanice Veleslavín:

ražba probíhá ve dvou úrovních: 1) kalota + opěří, 2) dno

LDV - postup v kalotě 7,9m, ve dně 8 m, celkem vyraženo: kalota 76,4m, dno 70,45m z celkových 95,4m, ražba kaloty probíhá v technologické třídě 5b s délkou záběru 0,9-1,0m

PDV - postup v kalotě 9m, ve dně 0m, celkem vyraženo: kalota 48,2m, dno 38,2m z celkových 95,4m, ražba kaloty probíhá v technologické třídě 5b s délkou záběru 0,9-1,0m

Únikový objekt - hloubení šachty a primární ostění:

dokončena realizace všech 48ks pilot, práce na tomto podobjektu pozastaveny

             injektáže v místě napojení únikového objektu:

proveden zábor dvou pruhů ul. Evropské směr centrum

probíhá příprava území pro tryskovou injektáž (frézování vozovky, pokládka panelové plochy)

ZS VE:

probíhá navážení kontejnerů a stavba buňkoviště ZS

 

41. TÝDEN

 

Stanice Veleslavín:

ražba probíhá ve dvou úrovních: 1) kalota + opěří, 2) dno

LDV - postup v kalotě 8,0m, ve dně 11,95m, celkem vyraženo: kalota 82,4m, dno 74,4m z celkových 98m, ražba kaloty probíhá v technologické třídě 5b s délkou záběru 0,9-1,0m

PDV - postup v kalotě 8,05m, ve dně 6,0m, celkem vyraženo: kalota 52,2m, dno 47,2m z celkových 98m, ražba kaloty probíhá v technologické třídě 5b s délkou záběru 0,9-1,0m

Únikový objekt – injektáže: v místě napojení únikového objektu

navezena mechanizace a vytvořeno pracoviště pro provádění tryskové injektáže

trysková injektáž zahájena 14.10.

ZS VE:

probíhá montáž střechy na postaveném buňkovišti ZS

 

SOD 06 Traťové tunely Petřiny – Veleslavín                                (MTS)

 

40. TÝDEN

 

Ražby TBM:

Levý traťový tunel - štít S 609 (Tonda): 6.10.2011 zahájení ražby, vyraženo 24m, tj.16 prstenců, celkem vyraženo 24m, tj.16 prstenců - bez 12m, tj. 8 prstenců v zarážce

 

41. TÝDEN

 

Ražby TBM:

Levý traťový tunel - štít S 609 (Tonda): vyraženo 102m, tj.68 prstenců, celkem vyraženo 127,5m, tj.85 prstenců - bez 9m, tj. 6 prstenců v zarážce, z celkem 1066m

 

probíhají práce na ochraně pěšího provozu: montáž dřevěných přístřešků v ulici Křenova a Pláničkova

 

 

SOD07 Stanice Petřiny, SD BRE1, PE1až PE2, BRE2                  (MTS)

 

38. TÝDEN

 

PE1                 těžba redukované stavební jámy na 3.kotevní úroveň

SP na ZS PE1 vydáno, staveniště předáno 19.9.2011

PE2                 strojovna hl. větrání: pokračuje hloubení šachty, vyhloubeno 23,5m z celkových 35m

PE4                 zahájena provizorní přeložka VO

BRE1 - MTS     ražby stanice Petřiny:

střední dílčí výrub - vyraženo 15,0m kaloty, celkem vyraženo: kalota 100,9m, jádro 30,0m, dno 18,9m

odvoz rubaniny

Ražby TBM                   19.9. proběhla slavnostní prorážka štítu S 610 (Adéla) do stanice Petřiny

                          probíhají práce na protažení stroje S 609 (Tonda) stanicí Petřiny

 

39. TÝDEN

 

PE1                 provádí se mikropilotový deštník pro ražbu eskalátorového tunelu

PE2                             strojovna hl. větrání:  pokračuje hloubení šachty, vyhloubeno 28m z celkových 32m

PE4                 probíhá provizorní přeložka VO

BRE1 - MTS     ražby stanice Petřiny:

levý boční výrub –  probíhají práce na protažení stroje S 609 (Tonda) stanicí Petřiny

pravý boční výrub – probíhá realizace betonů ŽB lůžka pro TBM (Adéla)

střední dílčí výrub – vyraženo 15,0m kaloty, celkem vyraženo kalota 115,9m, jádro 30,0m, dno 18,9m

odvoz rubaniny

Ražby TBM      probíhá průtah obou štítů stanicí Petřiny a příprava na zahájení ražby obou TT Petřiny    - Veleslavín

 

40. TÝDEN  

 

PE1                 provádí se mikropilotový deštník pro ražbu eskalátorového tunelu

PE2                             strojovna hl. větrání: pokračuje hloubení šachty, vyhloubeno 34m z celkových 35m

PE4                 probíhá provizorní přeložka VO

BRE1 - MTS     ražby stanice Petřiny:

pravý boční výrub - probíhá realizace podkladních betonů ŽB lůžka pro TBM.

střední dílčí výrub – vyraženo 18,0m kaloty, celkem vyraženo kalota 133,9m, jádro 30,0m, dno 18,9m

odvoz rubaniny

Ražby TBM       levý boční výrub - zahájena ražba TBM do stanice Veleslavín

 

41. TÝDEN

 

PE1                  dotěžba redukované stavební jámy  pro ražbu eskalátorového tunelu, mikropilotový             deštník dokončen

PE2                             strojovna hl. větrání: pokračuje hloubení šachty, vyhloubeno 34m z celkových 35m

PE4                 provizorní  přeložka teplovodu - zahájeny výkopové práce

                         provizorní přeložka VO - dokončena část u PE4

BRE1 - MTS     ražby stanice Petřiny:

levý boční výrub - pokračuje ražba TBM do stanice Veleslavín

pravý boční výrub - probíhá realizace ŽB lůžka pro TBM a příprava pro průtah štítu stanicí Petřiny a rozjezd směr Veleslavín

střední dílčí výrub – vyraženo 16,5m kaloty, celkem vyraženo kalota 150,4m, jádro 30,0m, dno 18,9m

odvoz rubaniny

BRE2            průběžně probíhá navážení segmentů TBM, skladování, manipulace a doprava na BRE1 pod jeřáb u montážní šachty

 

SOD 08 Traťové tunely Petřiny – Motol                                           (HT)                                

 

38. TÝDEN

 

Ražený dvojkolejný tunel - Ražba a primární ostění

ze stanice Motol na BRE 1: v kalotě vyraženo 98,5m a ve dně 91,5m 

 

39. TÝDEN

 

Ražený dvojkolejný tunel - Ražba a primární ostění

ze stanice Motol na BRE 1: v kalotě je vyraženo 110,5m a ve dně 102,5m 

 

40. TÝDEN  

 

Ražený dvojkolejný tunel - Ražba a primární ostění

ze stanice Motol na BRE 1: v kalotě + opěří vyraženo 124,5m a ve dně 119,5m 

 

41. TÝDEN

 

Ražený dvojkolejný tunel - Ražba a primární ostění

ze stanice Motol na BRE 1: v kalotě + opěří vyraženo 131,5m a ve dně 126,5m 

 

 

SOD 09 Stanice Motol, SD KU1, MO1, MO2                                           (HT)

 

38. TÝDEN

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Ražba a primární ostění

provedeny podkladní betony pod izolaci dna

                       Zajištění stavební jámy hloubené části

probíhá realizace zemních prací a zeminových kotev včetně převázek – 1.kotevní úroveň

provedeno vyvrtání a osazení zápor na jižní straně stavební jámy

 

39. TÝDEN

 

Ražený tunel pro obratové koleje – Ražba a primární ostění

provedeny podkladní betony pod izolaci dna a pokládka drenáže

                       Zajištění stavební jámy hloubené části

probíhá realizace zemních prací a zeminových kotev včetně převázek – 1.kotevní úroveň

 

40. TÝDEN  

 

Ražený tunel pro obratové koleje – izolace

provádí se izolace dna tunelu – celkem provedeno 8 bloků

                       Definitivní ostění

provedena výztuž a betonáž prvního bloku dna tunelu

                       Zajištění stavební jámy hloubené části

      probíhá realizace zemních prací a zeminových kotev včetně převázek – 2.kotevní úroveň, zároveň probíhá  výdřeva v jižní záporové stěně

 

 

Odvodňovací štola a šachta – ražba šachty a štoly

v celé délce 113 m probíhají přípravné práce na pokládku kanalizačního potrubí

 

41. TÝDEN

 

Ražený tunel pro obratové koleje – izolace

provádí se izolace dna tunelu – celkem provedeno 10 bloků

                         Definitivní ostění

provedena výztuž a betonáž druhého bloku dna tunelu a výztuž třetího bloku

                         Zajištění stavební jámy hloubené části

      probíhá realizace zemních prací a zeminových kotev včetně převázek – 2.kotevní úroveň, zároveň probíhá  výdřeva v jižní záporové stěně

 

Odvodňovací štola a šachta – ražba šachty a štoly

v celé délce 113 m probíhají přípravné práce na pokládku kanalizačního potrubí

 

Z podkladů Sdružení zpracoval: :     Ing.Jan Prosr, zástupce ředitele výstavby metra V.A a

                                                          vedoucí útvaru výrobní přípravy, Metrostav a.s., divize 8

 

V Praze dne 21.10.2011

 

Mgr. Jakub Hofmann

mluvčí MČ Praha 6

jhofmann{zavináč}praha6{tečka}cz© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2011-10-25?String= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.