Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace

Přehled postupu výstavby metra V.A

26. týden

 

26. TÝDEN                                                                 27.6. – 3.7.2011

SOD 01 Úpravy ve stanici Dejvická                                               (MTS)

Probíhá: betonáž prostupů v technické chodbě

SOD 02 Traťové tunely Červený Vrch, SD E1                               (MTS)

Zařízení staveniště E1: úprava oplocení

               kanalizační a vodovodní přípojka

SOD 03 Stanice Červený Vrch, SD CV1 až CV4                              (HT)

Probíhá: přípravné práce pro přeložky plynu a vody na podchodu pod Evropskou ul.

              jáma vestibulu je odtěžena na první kotevní úroveň

              ražba stanice: vyraženo celkem vč. rozfárání stanice 38m, levý boční výrub: kalota 25m,       opěří 21m, dno 18 m; rozfárání stanice - PBV: vyraženo 7m kaloty

              28.6.2011 proběhla na CV3 kolaudační prohlídka dokončené protihlukové haly

SOD 04 Traťové tunely Veleslavín - Červený Vrch, SD E2          (MTS)

Montážní jáma na ZS E2: úpravy povrchů a panelová plochy v rámci ZS

               čerpání vody

SOD 05 Stanice Veleslavín, SD VE                                              (MTS)

Hloubený objekt stanice Veleslavín:

JÁMA :

betonáž převázky na 4.kotevní úroveň (západní stěna)

napnutí kotev 4.k.ú. (západní stěna)

odvrtání, osazení a napnutí kotev 5.k.ú. (sever + jih + 1/2 východ)

očišťování pilot + realizace klenbiček ze stříkaného betonu a kari sítí na 5.k.ú.

dokončeno vrtání mikropilotového deštníku pro stanici, dokončuje se ztužující prvek ze stříkaného    betonu a kari sítí spojující ocelové mikropiloty

jáma je v celém půdorysu odtěžena na 5.k.ú.

zahájeny práce na MP deštnících nad traťovými tunely (západní stěna – portál SOD 06)

SJÍZDNÁ RAMPA:

dokončeny práce na stříkaném betonu vyztuženého kari sítěmi mezi pilotami na 4.pracovní úrovni dokončeno hloubení na konečnou (poslední) úroveň dna rampy

osazování rozpěr na 4.p.ú.

úprava pilot a aplikace stříkaného betonu s kari sítěmi mezi pilotami na poslední úrovni

Ostatní:

probíhá příprava na pokládku asfaltového koberce - staveništní komunikace od vjezdu č.1 k č.2

Přeložka kanalizačního řadu DN1000

zafoukávání zrušených částí kanalizace popílkobetonem – zbývá poslední úsek

Přeložka kabelů 22kV:

zasypána všechna spojkoviště

probíhají ČTÚ (čisté terénní úpravy)

Přeložka kabelu NN PREdi (do čerpací stanice OMV)

proveden 2x protlak pod ul. Evropskou (kabel protažen)

SOD 07 Stanice Petřiny, SD BRE1, BRE2, PE1 až PE4         (MTS, HT)

PE1,3, 4           práce nezahájeny, staveniště dosud nepředáno

jednání o zahájení prací s INŽ pokračují

BRE1 - MTS      ražba NRTM stanice: levý boční výrub – celkem vyraženo: kalota 217,40m, opěří 217,40m,   dno 217,40m – ražba vč. ražby zarážky pro start TBM ze stanice do SOD 06 v délce 12m dokončena, probíhá čistění dna profilu v celé délce

                          v části  tzv. rozfárání před stanicí se připravuje zalití popílkobetonem

pravý boční výrub – postup v kalotě 0m, opěří 0m, dno 46,0m; celkem vyraženo: kalota 189,40m, opěří 177,40m, dno 156,40m

střední dílčí výrub – práce dočasně zastaveny; celkem vyraženo: kalota 45,90m, jádro 30m, dno 18,90m

odvoz rubaniny

                         ražby TBM: levý traťový tunel – Vypich, vyraženo 43.5m, tj. 29 prstenců; celkem vyraženo: 360m, tj. 240 prstenců (bez 9m, tj. 6 prstenců v zarážce)

          ZS TBM  dokončeno, zkolaudováno

BRE2                průběžné navážení segmentů ostění TBM, převážení k montážní šachtě na BRE1

SOD 08 Traťový úsek Petřiny – Motol, SD MO1                             (HT)

Ražený dvoukolejný tunel – 2.část: pokračuje ražba z MO1 směr Vypich – celkem vyraženo: levý výrub - kalota 16,5m, dno 14,5m; pravý výrub - kalota 5,5m, dno 5,5m

SOD 09 Stanice Motol, SD KU1 a MO1                                         (HT)

SD KU1

Ražený tunel pro obratové koleje: razicí práce ukončeny, vyraženo celkem 217,70m

Hloubený tunel pro obratové koleje: příprava území - probíhají terénní úpravy a zhotovování    pracovních plošin pro realizaci pilotových stěn

Odvodňovací štola a šachta: provádí se ražba štoly a šachty, štola vyražena, probíhá hloubení šachty,    vyhloubeno cca 3 m

SD MO1- severní část:

DIR Kukulova – kanalizace: dopravní fáze 3b1 + 3b2, 6.6.– 9.7.2011, fáze 3b2 – Hloubená dešťová kanalizace

DIR Kukulova - 4. fáze, 10.7.2011 – 31.12.2012, zábor půlky ul. Kukulova, ponechání dopravy ve dvou jízdních pruzích (směr Vypich a směr ul. Plzeňská)

Kukulova – šachta: zábor 20.6. – 31.12.2011 pro štolu a razicí práce

Kanalizační přípojka nefekální jímky: provedena nefekální kanalizace DN 300 a napojení na dešťovou stoku DN 600 do typové šachty

Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských sítí: provedeno přeložení kabelu 22 kV do rýhy a na ocelovou konstrukci, vypojení a napojení nového vedení zástupci PREdi

Provizorní přeložka kabelů 22kV PREdi: proběhlo přeložení kabelu

Z podkladů Sdružení zpracoval: Ing.Jan Prosr, vedoucí útvaru výrobní přípravy metro V.A, Metrostav a.s., divize 8

V Praze dne 7.7.2011

Martin Šalek
tiskový mluvčí MČ Praha 6
msalek{zavináč}praha6{tečka}cz
tel.  220 189 957
mob.  602 316 908© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/stavebni_denik/prehled-postupu-vystavby-metra-va-2011-07-11-a?String= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.