Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor územního rozvoje (0500) ›› Soutěž "Šatovka" ›› detail/podstránka

Soutěž "Šatovka"

V návaznosti na soutěžní podmínky schválené Radou MČ Praha 6, usnesením č. 3649/18 ze dne 27. 06. 2018, proběhla otevřená jednokolová anonymní architektonická soutěž o návrh.

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení rekonstrukce a dostavby Seniorského centra Šatovka v Dejvicích, na adrese V Šáreckém údolí 74, Praha 6. Řešené území se nachází v přírodním parku Šárka – Lysolaje, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k. ú. Dejvice. Řešené území je v současnosti celek pod jedním oplocením, viz soutěžní příloha. V platné ÚPD má řešené území kód VV–C. Návrh měl respektovat přírodní podmínky a charakter řešené lokality. Podstatou soutěže je najít vhodné řešení splňující požadavky na moderní seniorské zařízení. V současné době se v řešeném území nachází usedlost Šatovka, která by měla být ústředním motivem nově navrženého areálu.

Záměrem zadavatele bylo vybudovat areál s malometrážními byty 1+kk, popřípadě 2+kk, se sociálním zázemím, určené pro seniory, kteří se ocitli v tíživé situaci a jejichž celkový zdravotní stav je natolik dobrý, že nepotřebují komplexní péči a umožňuje jim vést samostatný život ve vhodných podmínkách doplněných o sociální služby. Senioři se zde budou moci zapojit do aktivnějšího způsobu života v rámci komunitního centra. Vlastní objekt historické Šatovky umožní umístění administrativních prostor, technického zázemí seniorského areálu a komunitních prostor otevřených pro veřejnost i bufetu či kavárny posilující význam místa v rámci celého Šáreckého údolí. Tato veřejná část umožní kontakt obyvatel areálu s okolím a zároveň vytvoří pro celek Šáreckého údolí významný aktivační bod a centrum sousedských aktivit.

Na ceny a odměny byla v souladu se schválenými soutěžními podmínkami určena celková částka ve výši 1.400.000 Kč. V řádné lhůtě do 24. 9. 2018 obdržela Kancelář architekta 14 návrhů. Porotou navržené rozdělení cen a potvrzení pořadí návrhů v této soutěži bylo schváleno Radou městské části Praha 6 usnesením č. 3971/18 ze dne 31. 10. 2018.

 

Pořadí návrhů:

1. cena - 625.000 Kč - návrh č. 6 - Mgr. arch. Gabriela Kaprálová (ASGK Design) / Ing. arch. Monika Čurdová, Ing. arch. Markéta Šornová, Ing. arch. Karolína Falladová, Ing. arch. Marek Trebuľa

2. cena - 325.000 Kč - návrh č. 5 - Ing. arch. Ondřej Dvořák, PhD., Ing. arch. Jiří Matys (oba SKUTEK ARCHITECTURE), Ing. arch. Šárka Voříšková (RAUMLEIPZIG ARCHITEKTEN) / Bc. V. Martínková, Bc. M. Gál, T. Strnad

3. cena - 300.000 Kč - návrh č. 12 - Ing. arch. Jan Pačka, Ing. arch. Igor Šimon (IGLOO ARCHITEKTI) / Ing. arch. Radek Fila

1. odměna - 100.000 Kč - návrh č. 4 - Ing. arch. Martin Čeněk (Studio Perspektiv) / Ing. arch. M. Stára, Ing. arch. J. Antal, Ing. arch. V. Hasalík, Ing. arch. E. Mosieienkov, Ing. arch. M. Kyiashko, Ing. arch. Y. Stepankova, Bc. A. Pernicová

2. odměna - 50.000 Kč - návrh č. 10 - Ing. arch. Nikolaj Stojanov (STOPRO) / Ing. arch. L. Kirovová, PhD., Ing. arch. T. Dufková, Ing. J. Beran, Ing. arch. P. Stojanov, Ing. arch. Š. Kubátová

 

Komentář poroty k vítěznému návrhu:

Porota ocenila jako velmi zdařilé zejména zvolené urbanistické členění areálu vzhledem k celkové konfiguraci a charakteru Šáreckého údolí. Jednotlivé budovy svým měřítkem a natočením reagují na terén údolí a představují kvalitní řešení zástavby v přírodním kontextu, umocněné průhledy do okolních svahů a na navrženou ‚kalvárii‘ s kapličkou sv. Trojice v nejvyšším místě řešeného území. Dílčí nevýhodou zvoleného řešení může být delší pěší propojení jednotlivých objektů a umístění některých provozů pod úroveň terénu. Porota pozitivně hodnotí zejména vznik intimních prostorů s přechody do veřejného prostoru, přičemž návrh nezatěžuje nejcennější jižní část parkovištěm. Přístavba Šatovky je poměrně výrazná, ustoupená západní budova však nekonkuruje Šatovce při pohledu ze zatáčky. Ocenit je potřeba také dobrou práci s terénem, kdy zůstává zachovaná přirozená svažitost včetně terénních teras (s vinicemi), dořešení si však zaslouží bezbariérové propojení jednotlivých úrovní terénu v exteriéru. Jako nejméně vhodné konstatovala porota umístění pavilonové stavby se zastávkou MHD do nástupního prostoru celého areálu. Pro další jednání s autory doporučuje porota soustředit pozornost na fasády novostaveb s přiznaným zdivem, která z laického pohledu vypadá „nedodělaně“ a i vzhledem k účelu areálu neesteticky. Stejně tak malé těžko udržovatelné balkony by bylo praktičtější nahradit lodžiemi nebo balkony krytými. S ohledem na porotou diskutované provozní a dispoziční řešení je třeba zvážit také jeho úpravy. Návrh sice zachovává požadované propojení jednotlivých objektů „suchou nohou“, ale v případě obytného domu na terase se propojení jeví jako vynucené (podzemní chodba bez osvětlení) a nepřívětivé pro uživatele. Také umístění společných prostor, osvětlených pouze anglickými dvorky v přízemí bytových domů, situovaných v úrovni parteru, nenabízí požadovanou kvalitu prostředí pro setkávání seniorů. Za zvážení stojí také využití podkroví všech čtyř obytných domů. V případě dalšího jednání s autory porota doporučujeme věnovat velkou pozornost výše zmíněným připomínkám.

 

Soutěžní návrhy k nahlédnutí:

ikonka typu souboru application/pdf návrh č. 4 – 2. odměna [ PDF • 6865kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č. 5 – 2. cena [ PDF • 7147kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č. 6 – 1. cena [ PDF • 7523kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č. 10 – 2. odměna [ PDF • 7754kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č. 12 – 3. cena [ PDF • 8154kB ]

 

 

Jménem Městské části Praha 6 děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži.

Výstava soutěžních návrhů bude probíhat od vernisáže 11. 12. 2018

v prostorách Galerie Chodba ve 3. patře budovy úřadu městské části Praha 6,

Československé armády 23, Praha 6.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/soutez-satovka ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.