Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Územní rozvoj a veřejný prostor ›› Rekonstrukce MACHAROVA NÁMĚSTÍ ›› detail/podstránka

Rekonstrukce MACHAROVA NÁMĚSTÍ

náhled souboru


Městská část Praha 6 pořádá veřejnou prezentaci nové podoby Macharova náměstí, a to za účasti autorů vítězného návrhu. Prezentace se uskuteční na náměstí u infostojanů instalovaných před vchodem do budovy Staré Ořechovky v úterý 19. června 2018 od 18.00 hodin.

Výstava všech soutěžních návrhů bude k vidění v budově TJ Tatran Střešovice (Sibeliova 51, Praha 6) od 1. června do 15. července 2018.


Vážení sousedé,

Ořechovka je unikátní částí Prahy 6 s urbanismem zahradního města s jasnou symetrickou kompozicí, jejíž středem je právě Macharovo náměstí a dominantou objektu tzv. ústřední budovy s průjezdem. Původně měla být proti němu umístěna centrální budova školy, ale k tomu nedošlo a náměstí zůstalo nezastavěno. Již při svém vzniku v roce 1927 byl do středu parkově upravené plochy umístěn tenisový klub se třemi kurty. Plocha tedy nefungovala jako náměstí, ale spíše jako systém ulic po obvodu parku s tenisovými kurty v jeho středu.

Již několik desetiletí hyzdí náměstí dřevěná stavba zázemí a ubytovny, která byla postavena bez jakéhokoliv respektu ke svému okolí. Zájmem rady městské části Praha 6 v tomto volebním období bylo nevzhlednou budovu odstranit a Macharovo náměstí revitalizovat. Chátrající objekt ústřední budovy je v soukromém vlastnictví a díky majetkovým sporům se potřebné rekonstrukce dočkal až v letošním roce. Život na Macharově náměstí se odehrává prakticky jen na ulici Na Ořechovce a náměstí je i díky své svažitosti rozdělené do několika oddělených úrovní. Tenisový klub za plotem je uzavřeným světem...

Vlastníkem objektu, kurtů a oplocení bylo TJ Tatran Střešovice, který měl pozemky pronajaty od hlavního města. Sportovní klub a Městská část se dohodli na společném postupu obnovy a na jaře roku 2016 uzavřeli memorandum, na základě kterého požádala Praha 6 o svěření předmětných pozemků a TJ Tatran souhlasil s převodem nemovitého majetku na MČ Praha 6. Dále obě strany deklarovaly, že společně zajistí nový návrh celého sportoviště, jeho realizaci a další provoz pro veřejnost.

Cílem bylo navrhnout novou podobu nejen sportoviště, ale i celého náměstí a oživit jej, ovšem s maximálním respektem ke stávajícím urbanistickým hodnotám. Protože se nejedná o snadný úkol, byla jako nejvhodnější forma získání návrhu zvolena právě otevřená architektonická soutěž. Záměrně jsme do podmínek nedali nutnost splnit stávající územní plán. Co kdyby se přeci jen našlo vhodnější řešení?

Nezbytným podkladem pro zadání byly také názory místních obyvatel. V listopadu 2016 se konalo veřejné setkání, kdy jsme si společně prošli celé náměstí a poté v sále místní restaurace zaznamenali celou řadu podnětů a jejich priority. Výstupy z tohoto setkání jsou ke stažení na adrese www.praha6.cz/orechovka a byly k dispozici soutěžícím.

Podnětem s největším počtem hlasů bylo „Zachovat hřiště a původní rozsah zástavby.“ Máme za to, že i tento požadavek vítězný návrh splňuje. Tři hřiště jsou zachována a zástavba je v menší míře než stávající, spíše není žádná – vždyť objekt zázemí chytře využívá svahu terénu a je schován pod zem. Kurty se posunuly blíže ulici Na Ořechovce a rozestoupily se. Tím vzniknul nejen cenný veřejný prostor mezi nimi, přímo v ose symetrie celého náměstí, ale také se zvětšila zelená plocha v jižní části. Připočtu-li zeleň na střeše objektu, který pokorně zmizel pod terén, tak je jasné, že plocha zeleně se nezmenšila. Ano, jedná se o jinou koncepci rozložení veřejných prostor, ale jsme přesvědčeni, že návrh jde správným směrem, a plní zadání. Náměstí se konečně stává veřejnou přístupnou plochou nejen pro sportovce. Nově je možné se projít po centrální ose náměstí od průchodu v ústřední budově až k horní části parku. Nově je propojena úroveň ulice Na Ořechovce s plochou hřišť. Vzniká zde veřejný prostor, který může sloužit nejen pro sportovce, ale k řadě jiných aktivit – od hraní oblíbeného petánque, po drobná sousedská setkání či jiné společenské akce.

Osobně jsem byl nejvíce zvědav na to, jak si soutěžící poradí s umístěním požadované budovy zázemí do náměstí, především ve vztahu k původní ústřední budově staré Ořechovky. Ta je totiž na náměstí dominantní i přesto, že leží v jeho nejnižším bodě. Návrhy, které situovaly zázemí mezi hřiště a „Ořechovku“ dle mého názoru prostor zbytečně rozdělují. Návrh, který získal druhou cenu, si s umístěním objektu zázemí poradil také velmi dobře. Ovšem vítězný návrh je podle mě jednoznačně nejlepší. Nesnaží se zaujmout líbivou architekturou a místo toho řeší prostor. Šatny a nutné zázemí je přesně tam, kde je potřeba, stejně jako kavárna situována přímo ve středu náměstí.

Vážení obyvatelé Ořechovky,

samozřejmě jsem zaznamenal prvotní negativní přijmutí vítězného návrhu, ale jsem přesvědčený optimista. Přijměte prosím pozvání na veřejné setkání, kde Vám přímo autoři návrhu odprezentují své dílo. Prostor dostanou také ostatní soutěžící, členové hodnotící poroty, provozovatel sportoviště a samozřejmě také Vy. Konstruktivní podněty, které mohou být zapracovány, budou do návrhu zapracovány. Zkusme společně vynechat cestu boje občanů s radnicí formou petic a interpelací, a spíše o návrhu diskutovat a promýšlet jej a zlepšovat. S čistým svědomím za radnici Prahy 6 mohu říci, že dosavadní postup byl transparentní a maximálně otevřený.

Pevně věřím, že nové Macharovo náměstí bude fungovat tak, jak náměstí fungovat má, a stane se přirozeným lokálním centrem, kde každý z nás rád stráví pár příjemných chvil.

V úctě,

Martin Polách,

Zástupce starosty pro územní rozvoj a veřejný prostor


Harmonogram:

19.06.2018 - prezentace soutěže, setkání s občany

01.06.2018 - výstava soutěžních návrhů

11.04.2018 - ukončení soutěže

Výsledky soutěže zde

Vítězný návrh:

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.5, panel 1 - 1. cena [ PDF • 1057kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.5, panel 2 - 1. cena [ PDF • 1016kB ]

Porota vysoce oceňuje kompozici veřejného prostranství, navazujícího na centrální objekt kina Ořechovka, kterému dává vyniknout. Rozdělení herních ploch umožňuje vysokou variabilitu pro akce i jiného než sportovního charakteru. Chytře využívá svažitosti terénu k zapuštění nového objektu zázemí. Návrh má potenciál vytvořit z Macharova náměstí skutečné centrum čtvrti Ořechovky.

2. místo:

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.9, panel 1 - 2. cena [ PDF • 961kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.9, panel 2 - 2. cena [ PDF • 840kB ]

3. místo:

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.2, panel 1 - 3. cena [ PDF • 1188kB ]

ikonka typu souboru application/pdf návrh č.2, panel 2 - 3. cena [ PDF • 814kB ]

07.02.2018 - usnesení RMČ P6 č. 3145/18

ikonka typu souboru application/pdf Soutěžní protokol [ PDF • 1446kB ]

15.01.2018 - odevzdání soutěže

20.11.2017 - vyhlášení soutěže

ikonka typu souboru application/pdf Soutěžní podmínky [ PDF • 273kB ]

10.11.2017 - usnesení RMČ P6 č. 2899/17

23.11.2016 - setkání s občany

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel podněty ze setkání 23112016 [ XLS • 68kB ]

Nezávisle probíhala jednání o dopravních opatřeních na Ořechovce. Výstupy jsou ke stažení na následujících odkazech:

Závěry z debaty zde

Výsledky ankety zde


Další informace poskytne Kancelář architekta, Ing. arch. Viktor Valouch, tel :  220 189 978, e-mail : vvalouch{zavináč}praha6{tečka}cz, Informační kancelář (dvorana) v budově ÚMČ, Čs.armády 23 a informační kanceláře DELTA - Vlastina 34, Praha 6 –Dědina, BĚLOHORSKÁ - Bělohorská 110, Praha 6 – Břevnov, PETŘINY – Čílova 9, Praha 6 – Veleslavín a DOLNÍ SEDLEC - V Sedlci 20, Praha 6-Sedlec.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/soutez-macharovo-namesti ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz