Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Nepřehlédněte ›› Skutečný obraz strážníků je nutné budovat - rozhovor s radním Hadravou ›› detail/podstránka

Skutečný obraz strážníků je nutné budovat - rozhovor s radním Hadravou

 

Skutečný obraz práce strážníků je nutné stále budovat

 

Po čase jsme se opět sešli s radním pro bezpečnost a prevenci kriminality Liborem Hadravou, abychom si popovídali o jeho práci pro město, pohledu na bezpečnostní situaci a samozřejmě nás také zajímal jeho názor na problematiku městské policie a dalších složek Integrovaného záchranného systému.

Jste jeden z mála radních, a to nejenom v souvislosti se stávající Radou hlavního města, kteří jsou pro svůj úřad a gesci vybaveni dlouholetou profesní zkušeností z oblasti, za níž jsou odpovědni, konkrétně tedy z oblasti bezpečnosti. Jak se vám za takových podmínek úřad vykonává?

"Dlouholetou práci u Policie ČR považuji s ohledem na dnešní funkci spíše jako výhodu, a to jak ve vztahu k podřízeným složkám, tak ve vztahu k politickým partnerům. Ve chvíli, kdy přicházejí složky Integrovaného záchranného systému (IZS) s nejrůznějšími požadavky týkajícími se problematiky bezpečnosti, jsem schopen rozklíčovat, co se zatím skrývá. Lépe tak mohu posoudit oprávněnost jejich požadavků či návrhů. Naproti tomu je někdy velmi obtížné přesvědčit své politické partnery – laiky o nutnosti realizovat tyto požadavky. Konkrétně ve vztahu k městské policii mě třeba napadá problematika balistické ochrany. Věřte, že přesvědčit ostatní radní o nutnosti takového nákupu je někdy skutečně „velký oříšek“. Proto si myslím, že kdybych nebyl až takovým profesionálem, bylo by to mnohdy o dost jednodušší. Na druhou stranu jsem obklopen odborníky, kteří stojí v čele jednotlivých mnou řízených organizací a diskuse, které spolu vedeme, jsou někdy vyhrocené. Na druhou stranu mě strašně baví a jsou na vysoké profesionální úrovni."

Takže při diskusi neprosazujete direktivní styl, nebojí se Vám tedy Vaši protivníci v diskusi říct svůj názor?

"Ne. Mám rád vyvážený dialog, který je veden věcně a je také odborně podložený argumenty. To platí i pro politickou stránku věci."

Práce policie je často vystavena negativním stereotypům a prvoplánovým tvrzením jisté části veřejnosti. Třeba, že strážníci jsou dobří jen k tomu, aby nasazovali botičky a udíleli pokuty. Myslíte si, že můžete přispět k tomu, aby se takovýto pohled změnil? Jak se o to snažíte?

"S problematikou městské policie jsem se seznámil už v době svého působení u Policie ČR. Uvědomuji si, že městská policie je především vnímána jako represivní složka a jednou z mých snah je ukázat, že tato práce není jen o represi. Proto je nutné skutečný obraz práce strážníků stále budovat. Například v případě stížností dávám přednost osobnímu kontaktu se stěžovateli, kde se jim snažím vysvětlit, o čem ta práce je. Často jim říkám, že práci strážníka nelze jen zúžit na vámi zmiňované botičky či odtahy. Na celou problematiku je nutné nahlížet komplexně, to znamená, že vedle represe strážník taktéž pomáhá občanům a podílí se na prevenci. Naprostá většina strážníků svou práci dělá dobře, ale selhání jednotlivce nelze nikdy vyloučit, a to v žádné profesi. S ohledem na vzrůstající agresivitu společnosti musí mnohdy strážník vydržet „více než člověk“. Veškerá činnost strážníků je striktně vázáná zákony, které jeho práci dávají jasné mantinely. Vysvětlit proto stěžovateli, že strážník nemůže řešit problémy podle jeho představ, je někdy nadlidský výkon."

Je opravdu městská policie jen špatně vnímána?

"Ne, nemyslím si, že je situace zase tak špatná. Vedle těch negativních reakcí dostávám i spoustu pozitivních názorů a děkovných dopisů, a to mě vždy velmi potěší. Mnohdy jsou to právě strážníci, kteří na místo události dorazí jako první. Například v případě zdravotních problémů občanů. A jsou to právě oni, kteří musí poskytnout bezodkladnou první pomoc, kterou nejednou zachránili lidský život. Určitou výhodu proti strážníkům a policistům mají například hasiči a zdravotníci, kteří jsou veřejností dobře vnímáni. Ale je to také na nás politicích, abychom se za práci těchto složek dokázali veřejně postavit."

V případě řady akcí, cvičení nebo demonstračních ukázek bezpečnostních složek, jste často sám jejich aktivním účastníkem. Co vás motivuje k tomu, abyste se třeba při cvičení strážníků či hasičů potápěl do ledové vody a nacvičoval záchranu tonoucího? A která z takovýchto akcí Vás stála nejvíce sil a energie, případně jste při ní musel vynaložit nejvíce odvahy?

"Rád využiji příležitosti osobně si vyzkoušet roli figuranta na podobných cvičeních. Za prvé mě to baví a za druhé je to výborná možnost vidět práci složek IZS takto z blízka, při vlastním nasazení. Byť se jedná o modelovou situaci. Účastnil jsem se několika takových cvičení a mimo jiné se jejich prostřednictvím vracím ke své původní profesi. Vzpomínám si na jeden výcvik právě s městskou policií, kde strážníci poříčního útvaru cvičili záchranu tonoucího z ledu. Přiznávám, že to byl pro mě silný zážitek, a přestože se jednalo jen o cvičení, bylo to velmi reálné a fyzicky náročné. Vyzkoušel jsem si roli jak tonoucího, tak záchranáře. Moje fyzička už není to, co bývala a doplazit se po ledu cca 20 metrů k vysekanému otvoru a zachránit kolegu hasiče byl téměř nadlidský úkon. Zvládnul jsem to, ale sáhl jsem si na dno. Dlouho jsem neměl čas věnovat se fyzické aktivitě, ale dneska se k ní pomalu vracím. Jdu si občas s kolegy zastřílet na střelnici a občas zajdu do posilovny."

Patříte k lidem, kteří mají zásluhou na tom, že se konečně rozběhl Nadační fond Bezpečná Praha. Ten pomáhá obětem násilné trestné činnosti, ale také příslušníkům integrovaného záchranného systému v hlavním městě Praze a strážníkům Městské policie hlavního města Prahy, kteří při plnění služebních nebo obdobných povinností doznali vážné újmy na zdraví. Jak tento projekt funguje od doby, co se Vám jej podařilo takříkajíc rozběhnout?

"Cílem mého snažení bylo zjednodušit podmínky pro dosažení pomoci z tohoto fondu. A to se myslím povedlo. Vedle toho chci, aby mi kolegové z jednotlivých složek IZS dávali podněty a informace, kde bychom mohli pomáhat. Není vždy jednoduché se k těmto informacím dostat a je to velká škoda, protože by fond mohl podpořit více případů. Finanční prostředky z fondu jsme zatím použili v jednom případě, konktrétně v loňském roce. Jednalo se o případ zraněného hasiče, který při požáru propadl stropem. Přestože byl zásah mimo území hlavního města Prahy, tak se na něm podíleli pražští hasiči. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby ke zraněním při výkonu služby nedocházelo, ale to je zřejmě nereálné."

Jako radní pro bezpečnost, kdo si myslíte, že je nejvíce ohrožen kriminalitou v Praze, a proč? Jsou to starší lidé, děti nebo turisté? A jak by se mělo jejich potenciálnímu ohrožení předcházet.

"Tato otázka úzce souvisí s prevencí kriminality, což je další z oblastí, kterou mám také na starosti. Prevenci se věnuje jak městská policie, tak Policie ČR. Preventivní programy pokrývají všechny věkové skupiny, tedy od malých dětí, až po seniory. Za sebe musím konstatovat, že prevence je zde nastavena od začátku velmi dobře a na vysoké úrovni funguje ještě z dob, než jsem nastoupil do post radního. V rámci města se snažíme maximálně prevenci podporovat, dokonce se mi podařilo prosadit více finančních prostředků do této oblasti. Ale abych Vám odpověděl na Vaši otázku, řekl bych, že nejvíce je ohrožena ta seniorská část. Populace stárne a je potřebovat na to adekvátně reagovat. Za sebe mám rád preventivní program městské policie Senior Akademie. Za druhou nejohroženější skupinu považuji děti, a to s ohledem na internetové prostředí. Na tento jev se v rámci prevence taktéž zaměřujeme."

Trvale osobně také spolupracujete na projektu Bezpečí pro seniory ve společnosti lektorů izraelské obranné techniky Krav Maga. O co se přesně jedná a inspirovala vás tato činnost třeba i pro jiné, podobné projekty? Jak podnětná a efektivní byla třeba realizace tohoto praktického kurzu pro oblast prevence kriminality, která rovněž spadá do vaší gesce?

"Společně s kolegou jsme připravili sérii video ukázek určených právě seniorům, které jim mají pomoci, jak správně reagovat v pro ně nebezpečných situacích. Projekt zachycuje 4 vytipované případy, například násilí v rodině a podomní prodej. Nejedná se, ale pro seniory o žádný náročný fyzický výkon, jde zejména o správné chování jak uniknout, popřípadě předejít nebezpečným situacím. Osobně bych řekl, že je projekt připraven poutavou a zajímavou formou, a to nejen pro seniory, ale například také pro jejich rodinné příslušníky. Projekt se budeme snažit dostat k co nejširší veřejnosti, nejraději prostřednictvím televizního vysílání."

Příčinou řady konfliktů v Praze jsou i někteří cizinci odmítající dodržovat platné zákony. V případě jejich postihu však v důsledku platné legislativy, mají často strážci zákona svázané ruce. Přimlouval byste se v tomto ohledu za úpravu nebo změnu zákona. Pokud ano, pak tedy v jakém směru?

"Tento problém vnímám hlavně v centrálních částech metropole, jako je Praha 1 a Praha 2. Týká se to zejména chování cizinců pod vlivem alkoholu, kteří provozují „turistiku“ převážně mezi restauracemi a bary. Ohromné problémy Praze, ale především také strážníkům, přinesl nový tzv. tabákový zákon. Problémy, které tento zákon Praze přinesl, jsou jen obtížně řešitelné. Na jednu stranu podporuje zákaz kouření v restauracích, na druhou stranu má negativní dopad do oblasti veřejného pořádku, především co se týká rušení nočního klidu. Společně s našimi legislativními odborníky připravujeme návrh řešení a budeme se jej snažit, přímo prostřednictví zákonodárců, prosadit. Pokuta, kterou strážníci za přestupky v oblasti veřejného pořádku cizincům ukládají, pro většinu z nich, stále znamená zanedbatelnou částku. Samotná pokuta v tomto případě zkrátka nic neřeší. Prozatím je ale systém takto nastaven a nezbývá, než jej respektovat. Dobrá zpráva je, že Praha patří mezi nejbezpečnější města na světě a to díky vynikající práci všech složek IZS."

V souvislosti s přestupky nemůžeme nezmínit zrušení institutu domluvy. Jaký je Váš názor?

"Domnívám se, že je to krok nesprávným směrem. Pořád mám za to, že strážník či policista je úřední osoba, pohybující se v mezích zákona a je jen a jen na něm, jak dané přestupkové jednání bude řešit. Je spousta případů, kdy forma domluvy byla naprosto dostatečná a měla i výchovný efekt. Pro strážníky to navíc nyní znamená obrovskou administrativní zátěž. Zpátky se vrátím k začátku našeho rozhovoru, kdy jsme se bavili o budování lepšího vnímání bezpečnostních složek. Zrušením institutu domluvy jsme jen posílili jejich represivní charakter."

 

Děkujeme za rozhovor a pevně věříme, že se potkáme při nějakém dalším.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/skutecny-obraz-strazniku-je-nu ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.