fotografieprof.  RNDr. Jakub Hruška, CSc.

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

volební období 2014 - 2018

člen ZMČ

Pro případné dotazy použijte e-mail.