fotografieMUDr.  Marián Hošek

MUDr. Marián Hošek

volební období 2014 - 2018

uvolněný člen ZMČ

Zodpovídá za strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální problematiky, za oblast prevence sociálně patologických jevů a přebírá odpovědnost funkce zdravotního rady.

Pro případné dotazy použijte e-mail.