fotografieMgr. Veronika Vymětalová

Mgr. Veronika Vymětalová

volební období 2010 - 2014

uvolněný člen RMČ

Zodpovídá za oblast kultury, za grantovou politiku MČ, za spolupráci s vysokými školami na území Městské části Praha 6, koordinuje aktivity Městské části a jí řízených, resp.založených, resp.zřízených subjektů v grantovém řízení cizích subjektů, zodpovídá za čerpání prostředků z fondů Evropské Unie a přípravu projektů,

Pro případné dotazy použijte e-mail.