fotografieJUDr. Štěpán Stupčuk

JUDr. Štěpán Stupčuk

volební období 2010 - 2014

místostarosta

Zodpovídá za evidenci a inventarizaci majetku, jeho pojištění a právní zajištění, zodpovídá za výkon a kontrolu výkonu práv Městské části ze smluv, za správu pohledávek, správu domovního bytového fondu a politiky nájemného

Pro případné dotazy použijte e-mail.