Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městské části sestává ze 45 zastupitelů zvolených v komunálních volbách na 4 leté funkční období. Vykonává zákonem svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti městské části, volí ze svých řad starostu, jeho zástupce a jednotlivé členy rady městské části. V oblasti přenesené působnosti může zastupitelstvo rozhodovat jen, stanoví-li to zvláštní zákon.

Rada

Rada je volena zastupitelstvem, tvoří ji starosta, jeho zástupci a ostatní členové rady. Rada je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Příští zasedání zastupitelstva

11.11.2020

Online video ze zasedání

Výbory, komise a pracovní skupiny

  • Volební období 2022-2026

  • Volební období 2018-2022

  • Volební období 2014-2018

  • Volební období 2010-2014

  • Volební období 2006-2010

  • Volební období 2002-2006

Výbory a komise

Komise - pracovní skupiny

Pracovní skupiny

Orgány zřizovaných organizací

Činnost ukončena