Významné aktuální projekty

mapa aktuálních projektů Aktuální projekty na mapě Otevřít mapu
Na Petynce

Zastupitelstvo městské část Praha 6 bylo na svém jednání dne 24. června seznámeno s aktuálním stavem přípravy dostavby plaveckého stadionu na Petynce.

Garant projektu zastupi...
Více informací
Goetheho

Rekonstrukce budovy bývalého nádraží Bubeneč na nové víceúčelové kulturní centrum St...
Více informací
Šárecká x Matějská x Na Šťáhlavce

Projektem "Baba centrum" pokrýváme přirozené centrum lokality Hanspaulka - Baba, které je vymezené historickými budovami a areály usedlostí Kodymka a Hendlův d...
Více informací
Čs. Armády

Městská část svojí aktivitou navazuje na připravovanou úpravu koncepce Vítězného náměstí, jakož i na budoucí úvahy o úpravách ulice Pod Kaštany a další výhledové záměry v ulici Korun...
Více informací
Ruzyně

Celý proces byl zahájen již v roce 2010 vyhlášením veřejné jednokolové urbanistické soutěže, Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického řešení uspořádání rozvojového území Ruzyně j...
Více informací
Červený vrch

Obytný soubor Červený Vrch je složen z charakterově samostatnějších celků.
Dominantní částí je vlastní sídliště podél kompoziční osy Evropské třídy, se zástavbou
v časově odl...
Více informací
Bělohorská

Bělohorská je významnou pražskou obchodní třídou. V roce 2016 pověřilo město IPR Praha, aby vypracovali koncepční studii ulice. Dokument vznikal v úzké spolupráci s naší městskou čás...
Více informací
Císařksý ostrov

Trojská kotlina, ve které se nachází také Císařský ostrov, má obrovský rekreační potenciál. Jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území čeká proměna. Břehy Vlt...
Více informací
4. kvadrant

Vítězné náměstí - řešení tzv. 4. kvadrantu - aktuální soutěž na dostavbu náměstí

Ve spolupráci s HMP a MČ P6 vyhlásit soukromý investor mezinárodní architektonickou soutěž na...
Více informací
Vítězné náměstí

Vítězné náměstí neboli Kulaťák dnes nefunguje jako plnohodnotné náměstí. Jde v podstatě o nedokončenou dopravní křižovatku. Proto se město rozhodlo, že Vítězné náměstí získá nov...
Více informací
Technická

Kampus Dejvice leží na atraktivním místě v širším centru města, disponuje kvalitní architekturou a množstvím zeleně. Význam současných vysokoškolských kampusů se mění. Už nejsou jen u...
Více informací
Baba

Osada Baba je výrazným pojmem české i evropské funkcionalistické architektury.
Dnešní sídliště Baba představuje z hlediska urbanismu a veřejných prostranství stabilizované území. Úpravy...
Více informací
Sedlec

Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších transformačních ploch na okraji Prahy. Urbanistickou studii Nový Sedlec zpracovává Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) ...
Více informací
U Vorlíků

Vila U Vorlíků č. p. 82/10, k. ú. Bubeneč, Praha 6, byla svěřena do vlastnictví MČ avšak bez přilehlých pozemků, což významně omezuje možnosti jejího využívání, resp. Rekonstrukce neb...
Více informací
Pod Juliskou

V rámci nefinančního plnění výběrového řízení na prodej projektu Na Dračkách byl MČ P6 nabídnut pozemek za teplárnou Juliska, územní plán HMP funkčně stabilizován jako technické vy...
Více informací
V Šáreckém údolí

RMČ P6 svým usnesením č. 3649/18 ze dne 27.06.2018 souhlasila s vyhlášením architektonické soutěže o návrh na řešení záměru Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí, Praha 6,...
Více informací
Pod Marjánkou

Cílem stavebního záměru je nejprve v rámci rekonstrukce postavit v místě stávajících dvou východních nízkých křídel budovy novou přístavbu, pro možnost umístění stávajících zdravo...
Více informací
Maďarská x Antonína Čermáka

V roce 2009 byla zpracována ideová studie řešící rehabilitaci parkových ploch mezi ul. Čermákova a Maďarská s přihlédnutím k záměru věnovat park významným osobnostem...
Více informací
Drnovská

Návrh architektonického řešení novostavby léčebny dlouhodobě nemocných "LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6" byl předmětem architektonické soutěže, probíhající v letech 2021-22. Řešené územ...
Více informací
Bělohorská 201

Součástí záměru je přístavba vlastní budovy Kaštanu a společenský sál, klub či alespoň kavárna - cukrárna, úprava západního předpolí Kaštanu na možnost pořádání trhů a malých kul...
Více informací
K Brusce

Ve volebním období 2018-22 byla odevzdána studie Úprava prostoru ulice K Brusce a podpůrná studie OUR pro NPU/OPP a to mezi ulicemi Milady Horákové a Na Valech (Etapa I.). Na základě d...
Více informací
Rakovnická

Záměr na výstavbu bytových domů a dvoutřídní mateřské školy na volných městských pozemcích v ulici Rakovnická v Ruzyni je připravován od roku 2020. Architektonická soutěž "Bytové dom...
Více informací
Ladronka

AVČ Ladronka - strategický plán rozvoje na období 2018 – 2028. Na základě tohoto strategického plánu připraveného pracovní skupinou a schváleného ZMČ ("Plán pro Ladronku, schváleno usn...
Více informací
Macharovo náměstí

Po ukončení architektonická soutěže o návrh na úpravu centrálního prostoru "MACHAROVO NÁMĚSTÍ" ve Střešovicích (vyhlášena Usnesením RMČ č. 2899/17 ze dne 10.11.2017, výsledky ...
Více informací

Vize pro rozvoj Prahy 6

Dlouhodobé vize jsou uvedeny ve strategickém plánu pro Prahu 6. Jeho cílem je poskytnout občanům základní představu o směřování městské části v různých oblastech na následujících 10-20 let.
Strategický plán Prahy 6

Územní plán

Územní plán určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet, kde se smí a nesmí stavět apod. Je to závazný plán pro stavební úřady, které mohou v konečné fázi vydat povolení k umístění konkrétní stavby.
Územní plán Prahy

Nový metropolitní plán

Připravovaný Metropolitní plán do budnoucna nahradí Územní plán. Jeho cílem je zastavit rozšiřování města do krajiny nebo zajištění dostatku kvalitní veřejné vybavenosti. Pro to vymezí zastavitelná a nezastavitelná území, určí, jak dané území využívat .
Metropolitní plán

Zapojte se do rozvoje Prahy 6

Nápad pro Šestku je projekt participativního rozpočtu Městské části Praha 6. Spočívá v tom, že lidé mohou v určeném období (obvykle na jaře) a podle stanovených pravidel podávat své návrhy na vylepšení veřejných prostranství Prahy 6, radnice potom přihlášené nápady posoudí z hlediska jejich realizovatelnosti a přínosu pro obyvatele. Nápady, které splní podmínky pak postoupí do veřejného hlasování. V hlasování občané rozhodnou o tom, které nápady mají být realizovány.

Nápad pro šestku
nápad pro šestku