Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2011 ›› Rozpis výdajů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011 ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2010

   
  501 502 503 513 514 515 516 517 519 52 53 54 56 - 59      
  Platy OPPP Pojistné Nákup Úroky a Nákup Nákup Ostatní Neinvest. Neinvest. Neinvest. Neinvest. Ostatní Běžné Kapitálové VÝDAJE
  zaměstn.   placené materiálu ost. finanč. vody,paliv služeb nákupy nákupy transfery transfery transfery neinvestiční výdaje výdaje CELKEM
      zaměstn.   výdaje a energie     přísp.,náhr. nezisk. org. rozpočtům obyvatel. výdaje celkem    
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE 0   0 0 0 0 1 200 0 0 0 50 0 0 1 890 0 1 890
3636 - Územní rozvoj   640         1 200       50     1 890   1 890
TAB. 02 - MĚST.INFRASTRUKT. 0   0 4 888 20 700 110 582 4 500 0 100 110 0 0 130 678 8 400 139 078
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat             100             100   100
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací   9 778   3 135     12 087             25 000   25 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů             9 000             9 000   9 000
3739 - Ochrana půdy             300             300   300
3744 - protipovodňová opatření             45             45   45
3745 - Péče o vzhled obcí a zeleň       1 753 20 700 89 000 4 500     110     96 083 8 400 104 483
3749 - Ochrana životního prostředí             50     100       150   150
TAB. 03 - DOPRAVA 0 0 0 0 0 0 43 697 100 0 112 50 0 16 000 59 959 0 59 959
2212 - Doprava             1 527 100     50   16 000 17 677   17 677
2212 - Silnice             42 170             42 170   42 170
2251 - Letiště                   112       112   112
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ 0 0 0 200 45 0 1 901 17 760 100 400 125 956 0 0 146 362 51 000 197 362
3111 - Mateřské školky       100 40   1 001 8 000     34 976     44 117 51 000 95 117
3113 - Základní školy       100 5   900 9 760 100   90 980     101 845   101 845
3121 - Gymnázia                   400       400   400
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC.VĚCI 2 412 2 500 1 382 253 0 190 3 327 57 50 11 676 17 179 50 0 39 076 3 000 42 076
3429 - Zájmová činnost a rekreace       30             120     150 3 000 3 150
3513 - Lékařská služba první pomoci                   2 000       2 000   2 000
3515 - Specializovaná zdravotní péče                   100       100   100
3522 - Ostatní nemocnice                   500       500   500
3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných                     5 000     5 000   5 000
3525 - Hospice                   545       545   545
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení                   2 555       2 555   2 555
3541 - Prevence před drogami a jinými látkami       20     1 810     500       2 330   2 330
3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví                     40     40   40
4226 - Podpora zaměstnanosti 2 412 2 500 1 382 203   190 677 57     9 50   7 480   7 480
4329 - Sociální péče a pomoc dětem                 50         50   50
4339 - Sociální pomoc rodině a manželstvím                   350       350   350
4351 - Pečovatelská služba                     11 990     11 990   11 990
4352 - Tísňová péče                   450       450   450
4358 - Sociální služby                   676       676   676
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí             840     4 000 20     4 860   4 860
TAB. 06 - KULTURA A SPORT 0 0 0 336 0 270 13 596 1 462 1 062 6 600 308 100 0 23 734 2 500 26 234
2141 - Obchod       20     354 10           384   384
2143 - Cestovní ruch             50 50           100   100
3312 - Hudební činnost       15     2 990 25 30         3 060   3 060
3314 - Knihovny                     300     300   300
3315 - Činnosti muzeí a galerií                   300       300   300
3316 - Vydavatelská činnost - OKSZ       100                   100   100
3317 - Výstavní činnost - OKSZ             290 60           350   350
3317 - Výstavní činnost - OÚR       60     190             250   250
3317 - Výstavní činnost - Multifunkční centrum           270 272             542   542
3319 - Kronika obce       18     18             36   36
3319 - Záležitosti kultury             350 10 110 900       1 370   1 370
3326 - Obnova kuturních hodnot               1 150       100   1 250 2 500 3 750
3330 - Církve                   200       200   200
3341 - Rozhlas a televize             1 200             1 200   1 200
3349 - Sdělovací prostředky             952     100       1 052   1 052
3399 - Jubilanti       113     598 27 702         1 440   1 440
3399 - Ostatní záležitosti kultury             5 532 130 130   8     5 800   5 800
3419 - Tělovýchovná činnost       10     800   90 4 500       5 400   5 400
3421 - Volný čas mládeže                   600       600   600
TAB. 07 - BEZPEČNOST 0 0 0 200 0 12 280 36 0 50 0 1 755 0 2 333 0 2 333
5212 - Ochrana obyvatelstva       100   12 10 36           158   158
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek       100     270         1 755   2 125   2 125
5512 - Dobrovolné hasičské sbory                   50       50   50
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 0 0 0 0 100 60 506 100 250 0 1 000 0 0 2 016 68 600 70 616
3612 - Bytové hospodářství         100 60 506 100     1 000     1 766 65 100 66 866
3613 - Nebytové hospodářství                           0 3 500 3 500
3632 - Pohřebnictví                 250         250   250
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA 106 362 11 830 38 526 4 673 30 7 480 44 717 8 434 1 637 16 522 4 006 20 228 253 19 498 247 751
6112 - Zastupitelstva obcí - OKT   7 830 2 380       75 80       98   10 463   10 463
6112 - Zastupitelstva obcí - OSOM       75     940 5           1 020   1 020
6112 - Zastupitelstva obcí - ZMČ a RMČ         10   395 1 070 216     1 600   3 291   3 291
6112 - Zastupitelstva obcí - OKSZ       65     236 129 25         455   455
6112 - Zastupitelstva obcí - OSLV             95             95   95
6171 - Činnost místní správy - OKT - 01 106 362 4 000 36 146 103 10 600 2 667 2 545 142 5 20 2 308 20 154 928   154 928
6171 - Činnost místní správy - OSV - 06             200             200   200
6171 - Činnost místní správy - OVV - 07       210     3 415   4         3 629   3 629
6171 - Činnost místní správy - OKSZ - 08             1 325   300         1 625   1 625
6171 - Činnost místní správy - OSOM - 10       1 470     3 520 70           5 060   5 060
6171 - Činnost místní správy - OI - 14       2 355     8 172 3 510     5     14 042 4 500 18 542
6171 - Činnost místní správy - OSLV - 15             5 725       5     5 730   5 730
6171 - Činnost místní správy - PO - 16             2 580   800   120     3 500   3 500
6171 - Činnost místní správy - SB - 93       395   6 880 15 017 125     372     22 789 14 998 37 787
6221 - Zahraniční humanitární pomoc                   11       11   11
6223 - Mezinárodní spolupráce         10   355 900 150         1 415   1 415
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA 0 0 0 0 6 600 0 6 485 0 0 0 0 0 3 194 16 279 2 002 18 281
6310 - Finanční operace         6 600   6 200             12 800   12 800
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované             165             165   165
6409 - Ostatní činnosti             120           3 194 3 314 2 002 5 316
VÝDAJE CELKEM 108 774 14 330 39 908 10 550 6 795 8 712 226 291 32 449 3 099 18 954 145 175 5 911 19 214 650 580 155 000 805 580

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/rozpocet_2011_navrh ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.