Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Projekt podpory účastníků letního provozu mateřských škol ›› detail/podstránka

Projekt podpory účastníků letního provozu mateřských škol

Rada městské části schválila vyhlášení dotačního programu na podporu účastníků letního provozu mateřských škol formou individuální dotace. Přihlásit se do programu je možné od 21. dubna do 30. května 2017.

 

Projekt podpory účastníků letního provozu mateřských škol formou individuální dotace

I.     Vyhlášeno: 21. 4. 2017 na dobu do 30. 05. 2017

II.    Název: Podpora účastníků letního provozu mateřských škol formou individuální dotace

III.   Oblast: Sport a volný čas, školství

IV.   Účel: Dotace bude použita na úhradu nákladů za účast dítěte v letní školičce, městském táboře nebo letním táboře (dále jen LŠ, MT, LT) organizovaném mateřskou školou ve formě doplňkové činnosti dle níže uvedených kritérií.

V.    Důvody podpory stanoveného účelu:

Umožnit v době přerušení běžného provozu MŠ v období červenec – srpen 2017 využití nabídky placených prázdninových akcí organizovaných mateřskými školami i zájemcům z rodin s nižšími příjmy poskytnutím individuálního dotačního příspěvku až na 4 týdny.

VI.   Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ na podporu stanoveného účelu:

Celkový objem peněžních prostředků na tuto dotaci činí na kalendářní rok 2017 z rozpočtové kapitoly „Sport a volný čas“ 200 tis. Kč.

VII.  Kritéria pro stanovení výše dotace:

Výše dotace (příspěvku rodičům):  MČ Praha 6 může poskytnout rodičům na 1 dítě – účastníka LŠ, MT a LT, příspěvek 1000 Kč/ 1týdenní akci, max. na 4 týdny, v závislosti na finančních poměrech rodiny/ rodiče. Podmínkou pro poskytnutí individuální dotace je celkový měsíční příjem nižší než 4násobek životního minima rodiny *).

VIII.   Okruh způsobilých žadatelů:

Žádost o individuální dotaci na úhradu účasti dítěte v LŠ, MT a LT organizovaném mateřskou školou si může podat rodina nebo osamělý rodič splňující následující podmínky:

a)      oba rodiče nebo osamělý rodič pracují v pracovním poměru nebo jako OSVČ,

b)      dítě dochází do mateřské školy, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 6, a účastní se letního provozu MŠ formou LŠ, MT a LT.

Žádat o příspěvek lze i pro dítě – sourozence dítěte definovaného v bodu b), které do MŠ  Prahy 6 nedochází, ale je rovněž účastníkem stejné LŠ, MT nebo LT.

 

IX.     Lhůta pro podání žádosti

X.      Kritéria pro hodnocení žádosti

Žádost musí obsahovat:

K žádosti je dále nutné doložit:

 XI.    Podmínky pro poskytnutí dotace, způsob vyřizování a lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

 XII.   Režim dotace

 

Toto dotační řízení bylo schváleno Usnesením Rady městské části Praha 6 č.2290/17 ze dne 19.04.2017.

 

 vedoucí OŠKS: Mgr. Luděk Soustružník, v.r.

___________________________________________________________________

*) Dítě je členem rodiny, kde příjem společně posuzovaných osob uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, tj. rodičů a nezletilých nezaopatřených dětí, nepřesahuje čtyřnásobek životního minima daného právním předpisem, účinným ke dni podání žádosti.

 

Formulář žádosti:

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formulář žádosti o podporu [ DOCX • 19kB ]

 

Informace o dotačním programu ke stažení:

ikonka typu souboru application/pdf Projekt podpory účastníků letního provozu mateřských škol [ PDF • 1001kB ]

 © 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/projekt-podpory-ucastniku-letn ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz