Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Prognóza vývoje počtu žáků základních škol MČ Praha 6 ›› detail/podstránka

Prognóza vývoje počtu žáků jednotlivých základních škol městské části Praha 6 do roku 2030

Politické, ekonomické i společenské změny, ke kterým došlo v České republice v posledních dvaceti pěti letech, měly mimo jiné za následek též (někdy nečekaně výrazné) změny demografického chování obyvatelstva. Málokdo asi předpokládal tak prudký pokles porodnosti ve druhé polovině devadesátých let; a též nárůst počtu narozených v první dekádě tohoto století byl o něco vyšší, než se očekávalo. Rovněž počet migrantů v některých letech byl výrazně vyšší, než nejoptimističtější prognózy.
Uvedené změny měly řadu ekonomických i společenských důsledků. Výrazně ovlivnily též oblast školství, zejména základních škol. Je to pochopitelné, protože základní školní docházka je povinná; vývoj počtu žáků proto závisí především na vývoji počtu dětí příslušného věku v dané lokalitě. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že ne všichni žáci navštěvují spádové školy v místě svého bydliště. Tak tomu je zejména v Praze i jiných velkých městech či aglomeracích, kde je na poměrně malém území mnoho základních škol a dobrá dopravní obslužnost. Přispívají k tomu i některé rozdíly ve vzdělávacích programech a částečná specializace základních škol. Kromě toho je možné absolvovat druhý stupeň základní školní docházky na víceletém gymnáziu či konzervatoři.
Předkládaná studie obsahuje analýzu a prognózu vývoje počtu a věkového složení dětí s trvalým bydlištěm ve spádových oblastech jednotlivých základních škol Městské části Praha 6. Prognóza (do roku 2030) vychází z demografické prognózy městské části Praha 6 pro školské účely vypracované stejným autorským kolektivem v roce 2013. Pro účely této studie však byla demografická prognóza z roku 2013 aktualizována na základě dat za roky 2012 a 2013. Změny však nejsou příliš velké.
Analýza a prognóza počtu dětí ve věku povinné školní docházky bydlících ve spádové oblasti každé školy je doplněna údaji o aktuálním počtu žáků této školy podle spádové školy trvalého bydliště ve školním roce 2013/2014 i údaji o trvalém bydlišti žáků zapsaných do dané školy ve školním roce 2014/2015.

 

ikonka typu souboru application/pdf Prognóza vývoje počtu žáků jednotlivých základních škol Městské části Praha 6 do r. 2030 [ PDF • 7108kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Prognóza vývoje počtu žáků jednotlivých základních škol Městské části Praha 6 do r. 2030 příloha [ PDF • 4492kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Prognóza vývoje počtu žáků základních škol Městské části Praha 6 do r. 2030 - souhrnné údaje z demografické studie [ PDF • 4492kB ]© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/prognoza-vyvoje-poctu-zaku ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz