Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2013 ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 6

Příspěvkové organizace ve školství

            Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

            Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2013 v celkové výši 122.779 tis. Kč. Z toho je určeno 30.876 tis. Kč pro mateřské školy a 91.903 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol (MŠ 23.200 tis. Kč a ZŠ 62.000 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských a základních škol (MŠ 1.500 tis. Kč a ZŠ 1.500 tis. Kč), příspěvek na nájemné za pronájem budov (MŠ 2.526 tis. Kč a ZŠ 9.603 tis. Kč), příspěvek na dovybavení po rekonstrukcích ve výši (MŠ 2.500 tis. Kč), granty v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 150 tis. Kč a ZŠ 4.200 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 11.500 tis. Kč) a příspěvek na podporu odborných profesí v základních školách (správci sítí ve výši 2.100 tis. Kč a správci hřišť ve výši 1.000 tis. Kč).

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

                Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2013 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 4.836 tis. Kč.

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 46.520 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 40.785 tis. Kč, tržby od klientů na zdravotních lůžkách (100,- Kč/den) 3.249 tis. Kč, za provoz sociálních lůžek (250,-Kč/den)  547 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN ve výši 768 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši 20 tis. Kč, za prohlídky klientů na sociálních lůžkách 1 tis. Kč a zapojení fondu rezerv ve výši 1.150 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 51.356 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 14.751 tis. Kč, z toho na prádlo pro pacienty, ochranné pracovní pomůcky pro personál a všeobecný materiál 1.592 tis. Kč, drobný hmotný majetek 454 tis. Kč, potraviny, tj. strava pro pacienty 6.002 tis. Kč, léky, speciální zdravotní materiál 4.746 tis. Kč a na energie 1.957 tis. Kč, dále službami v celkové výši 7.307 tis. Kč, z nichž připadá na výkony spojů 284 tis. Kč, praní prádla 624 tis. Kč, úklid 1.395 tis. Kč, opravy a udržování 918 tis. Kč, cestovné zaměstnanců 20 tis. Kč a ostatní náklady na služby 4.066 tis. Kč. Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděly FKSP. Ve finančním plánu jsou zařazeny ve výši 28.745 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 553 tis. Kč se skládá z poplatku Magistrátu hl.m. Prahy  za znečišťování ovzduší (1 tis. Kč), odpisů (425 tis. Kč) a ostatních nákladů (127 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2013 navrhován.

PO Pečovatelská služba

                Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2013 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 12.000 tis. Kč.

                Plánované výnosy v celkové výši 4.550 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.500 tis. Kč) a  výnosy z úroků (50 tis. Kč).

            Náklady v celkové výši 19.100 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu ve výši 486 tis. Kč, zahrnující nákup drobného materiálu (150 tis. Kč), prádla (10 tis. Kč), drobného hmotného majetku (41 tis. Kč), pohonných hmot (270 tis. Kč), ochranných pomůcek (5 tis. Kč) a učebních pomůcek a tisku (10 tis. Kč), dále energiemi včetně pohonných hmot a maziv ve výši 50 tis. Kč, opravami a údržbou ve výši 190 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovného ve výši 100 tis. Kč, výdaje na občerstvení  ve výši 10 tis. Kč. V ostatních službách je zařazeno  1.218 tis. Kč, z nichž připadá na úhradu spojů, poštovného a poplatků za internet (205 tis. Kč), nájemné (570 tis. Kč) a další služby jako je např. každoroční povinné školení řidičů, školení BOZP a PO, servis PC a HW apod. (443 tis. Kč). Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců a jsou zařazeny ve výši 16.520 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 526 tis. Kč je určena na odpisy majetku (341 tis. Kč), pojistné (180 tis. Kč), správní poplatky (2 tis. Kč) a pojistné z titulu odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (3 tis. Kč).

            Zpracovatel předpokládá, že rozdíl mezi náklady a výnosy PO Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 2.550 tis. Kč bude kryt z dotace poskytnuté MPSV (v r. 2012 výše dotace 2.745 tis. Kč). V případě, že dotace nebude v roce 2013 příspěvkové organizaci přiznána, bude po rozborech hospodaření za 1. pololetí 2013 v případě nutnosti příspěvek od zřizovatele upraven.  

            Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2013 navrhován.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/prispevkove_org_navrh13 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.