Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2011 ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 6

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2011 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 5.000 tis. Kč.

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 44.237 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 39.456 tis. Kč, tržby od pacientů na zdravotních lůžkách (60,- Kč/den) 1.950 tis. Kč, za provoz 6 sociálních lůžek (200,-Kč/den)  438 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN ve výši 816 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši 40 tis. Kč, za prohlídky klientů na sociálních lůžkách 5 tis. Kč, předpokládaná dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální lůžka činí 852 tis. Kč a zapojení fondu rezerv ve výši 680 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 49.237 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 13.841 tis. Kč, z toho na prádlo pro pacienty, ochranné pracovní pomůcky pro personál a všeobecný materiál 1.431 tis. Kč, drobný hmotný majetek 450 tis. Kč, potraviny, tj. strava pro pacienty 5.650 tis. Kč, léky, speciální zdravotní materiál 4.605 tis. Kč a na energie 1.705 tis. Kč, dále službami v celkové výši 6.252 tis. Kč, z nichž připadá na výkony spojů 282 tis. Kč, nájemné a služby za prostory kalmetizace v objektu Pod Marjánkou  50 tis. Kč, úklid 1.350 tis. Kč, opravy a udržování 800 tis. Kč, cestovné zaměstnanců 30 tis. Kč a ostatní náklady na služby 3.740 tis. Kč. Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděly FKSP. Ve finančním plánu jsou zařazeny ve výši 28.450 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 701 tis. Kč se skládá z poplatku Magistrátu hl.m. Prahy  za znečišťování ovzduší (1 tis. Kč), odpisů (550 tis. Kč) a ostatních nákladů (143 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2011 navrhován. 

PO Pečovatelská služba

            Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2011 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 11.990 tis. Kč.

                Plánované výnosy v celkové výši 7.040 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony  ve výši 4.500 tis. Kč, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2.490 tis. Kč určená na poskytování pečovatelské služby (z toho 2.000 tis. Kč na běžné náklady a 490 tis. Kč na investiční výdaje)  a  výnosy z úroků  ve výši 50 tis. Kč.

            Běžné náklady v celkové výši 18.540 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu ve výši 230 tis. Kč, zahrnující nákup drobného materiálu (200 tis. Kč), drobného hmotného majetku (15 tis. Kč), ochranných pomůcek (5 tis. Kč) a učebních pomůcek (5 tis. Kč), dále energiemi včetně pohonných hmot a maziv ve výši 350 tis. Kč, opravami a údržbou ve výši 250 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovného ve výši 100 tis. Kč, výdaje na občerstvení  ve výši 10 tis. Kč. V ostatních službách je zařazeno  926 tis. Kč, z nichž připadá na úhradu spojů, poštovného a poplatků za internet (191 tis. Kč), nájemné (475 tis. Kč) a další služby jako je např. každoroční povinné školení řidičů, školení BOZP a PO, servis PC a HW apod. (260 tis. Kč). Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců a jsou zařazeny ve výši 15.981 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 693 tis. Kč je určena na odpisy majetku (378 tis. Kč), na poplatky za bankovní služby (30 tis. Kč), pojistné (230 tis. Kč), správní poplatky (5 tis. Kč) a pojistné z titulu odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (50 tis. Kč).

            V investicích plánuje organizace nákup malého dodávkového vozu pro rozvoz obědů ve výši 490 tis. Kč, který bude hrazen z poskytnuté dotace Ministerstva práce a sociálních věcí 

Příspěvkové organizace ve školství

            Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

                Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2011 v celkové výši 124.582 tis. Kč. Z toho je určeno 35.062 tis. Kč pro mateřské školy a 89.520 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol (MŠ 22.730 tis. Kč a ZŠ 54.928 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských a základních škol (MŠ 1.500 tis. Kč a ZŠ 1.500 tis. Kč), příspěvek na nájemné za pronájem budov (MŠ 2.526 tis. Kč a ZŠ 9.592 tis. Kč), příspěvek na dovybavení MŠ po rekonstrukcích ve výši 5.900 tis. Kč, granty v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 150 tis. Kč a ZŠ 4.200 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.800 tis. Kč a ZŠ 16.000 tis. Kč) a příspěvek na podporu odborných profesí v základních školách (správci sítí ve výši 2.100 tis. Kč a správci hřišť ve výši 1.000 tis. Kč). V příspěvku jsou zařazeny i finanční prostředky pro základní školy na srovnávací testy ve výši 200 tis. Kč.

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/prispevkove_org_navrh11 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.