Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2021 ›› Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6 ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6

Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6

Příspěvkové organizace ve školství

Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2021 v celkové výši 129.900 tis. Kč. Z toho je určeno 29.100 tis. Kč pro mateřské školy a 100.800 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol (MŠ 25.900 tis. Kč a ZŠ 78.000 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských a základních škol (MŠ 1.700 tis. Kč a ZŠ 2.500 tis. Kč), příspěvek na dovybavení po rekonstrukci (MŠ 200 tis. Kč a ZŠ 100 tis. Kč), dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 300 tis. Kč a ZŠ 4.200 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 11.000 tis. Kč), příspěvek na prostředky pro správce PC sítí a na kustody hřišť (3.500 tis. Kč) a příspěvek na nepedagogické pracovníky (1.500 tis. Kč).

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2021 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 9.500 tis. Kč.

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 68.131 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 66.914 tis. Kč, za provoz sociálních lůžek (380,-Kč/den) 807 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN, částku ve výši 350 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši 2 tis. Kč a zapojení fondu rezerv a investičního fondu ve výši 50 tis. Kč a ostatní výnosy ve výši 8 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 77.631 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 17.498 tis. Kč, službami v celkové výši 8.788 tis. Kč, osobními náklady zahrnující platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděly FKSP ve výši 51.133 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 212 tis. Kč se skládá z odpisů (52 tis. Kč) a ostatních nákladů (160 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2021 navrhován.

PO Pečovatelská služba

Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2021 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 14.000 tis. Kč.

Plánované výnosy v celkové výši 4.770 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.768 tis. Kč) a výnosy z úroků (2 tis. Kč).

Náklady v celkové výši 33.462 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu ve výši 456 tis. Kč, dále energiemi ve výši 30 tis. Kč, opravami a údržbou ve výši 200 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovným ve výši 120 tis. Kč a výdaji na občerstvení ve výši 10 tis. Kč. V ostatních službách je zařazena částka ve výši 1.027 tis. Kč. Osobní náklady, zahrnující platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na lékařskou preventivní péči a stravování zaměstnanců, tvoří částka ve výši 31.211 tis. Kč, jiné daně a poplatky jsou ve výši 11 tis. Kč, ostatní náklady tvoří částka ve výši 169 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 228 tis. Kč je určena na odpisy majetku (214 tis. Kč), náklady z vyřazených pohledávek (13 tis. Kč) a daň z příjmů (1 tis. Kč).

Celkový neinvestiční příspěvek činí 28.692 tis. Kč. Neinvestiční dotace od zřizovatele MČ Praha 6 činí 14.000 tis. Kč a grant z MHMP činí 1.500 tis. Kč. Navrhovatel předpokládá, že rozdíl mezi náklady a výnosy PO Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 13.192 tis. Kč bude kryt z dotace poskytnuté MPSV (v r. 2020 byla výše dotace 11.896 tis. Kč). V případě, že dotace nebude v roce 2021 příspěvkové organizaci přiznána, bude tento rozdíl kryt z rozpočtu MČ Praha 6.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2021 navrhován.

V roce 2021 plánuje organizace čerpat investiční fond na nákup nového vozu ve výši 500 tis. Kč.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/prispevkove-organizace-2021 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.