Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Informace dle 106/1999 Sb. ›› Důvod a způsob založení povinného subjektu ›› detail/podstránka

Informace o Městské části Praha 6

podle ust. § 5 odst. 1 písm. a) a písm. e) a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. ke zveřejnění na Internetu

Městská část Praha 6 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze, zvláštní zákony a statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl.m.Praze, zvláštními zákony a statutem. Za podmínek stanovených zákonem o hl.m.Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl.m.Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

Nejdůležitějšími předpisy, jimiž se Městská část Praha 6 při své činnosti řídí, zejména podle nichž jedná a rozhoduje, jsou:

a) ústava České republiky č. 1/1993 Sb. v platném znění, zejména hlava VII, čl. 99-105

b) právní předpisy uvedené na těchto stránkách u jednotlivých odborů ÚMČ Praha 6

Tyto a další právní předpisy uveřejněné ve Sb zákonů jsou k disposici k nahlédnutí v informační kanceláři Městské části Praha 6, v Praze 6, Čs. armády 23.


Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí jednotlivé odbory.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/povinny_subjekt ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz