Dluhové poradenství

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Hana Buštová

Vedoucí oddělení sociální a zdrav. pomoci

Oddělení sociální a zdravotní pomoci

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 208

telefon: 220 189 645

e-mail: hbustova@praha6.cz

Úvodní slovo

Dluhové poradenství týkající se hlavně dluhů na nájemném v bytech pronajímaných MČ Praha 6.


Dostavit se včas na ÚMČ Praha 6 k řešení této tíživé životní situace a nečekat na vyzvání. Pokud k němu již dojde, neprodleně se dostavit na ÚMČ Praha 6.

Žadatel

Nájemce bytu – dlužník nebo jeho zástupce.

Podmínky

Řešení je individuální dle dané situace.

Doklady

Platný občanský průkaz, veškeré doklady o úhradách nájemného za dané období, příjmy rodinných příslušníků v daném období, výše dluhu na nájemném potvrzená správní firmou.

Odvolání

Uznání dluhu, uzavřený splátkový kalendář.

Sankce

Vymožení dluhu formou exekuce, vystěhování.