Žádost do domova s pečovatelskou službou

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Bc. Jitka Köcherová

Vedoucí OSV

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 102

telefon: 220 189 612

e-mail: jkocherova@praha6.cz

Úvodní slovo

Určeno pro seniory starší 68 let, kteří mají přiznaný příspěvek na péči I. nebo II. stupně. V domě s pečovatelskou službou jsou v pracovní době přítomny pečovatelky z pečovatelské služby Prahy 6, které vykonávají nasmlouvané úkony v bytech jednotlivých klientů. I mimo tuto dobu je v těchto domech služba, která zajistí v případě nutnosti akutní lékařskou pomoc. V těchto domovech není žádná lékařská služba. U seniorů, kteří zde bydlí, se předpokládá určitá samostatnost. Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů pečovatelskou službou není součástí nájemného, ale každý z klientů si určí úkony péče, které pak hradí samostatně.


Jednotlivé žádosti jsou individuálně posuzovány Komisí pro sociální a zdravotní problematiku na základě doložených předepsaných náležitostí.

Žadatel

Senior nebo zplnomocněný zástupce.

Podmínky

Senior starší 68 let (DPS Liboc) nebo 70 let (DPS Šlejnická), příspěvek na péči, aktuální zdravotní stav (zpráva od ošetřujícího lékaře), příspěvek na péči (doklad o přiznané dávce), vyplněná žádost.

Doklady

Platný občanský průkaz.