Zimní údržba komunikací 2022/2023

Městská část se na vlastní náklady stará o schůdnost chodníků v lokalitách, kde údržbu negarantuje jejich vlastník, tedy hlavní město Praha. Údržbu všech ostatních komunikací – chodníků a silnic – na území Prahy 6 má dlouhodobě na starosti Technická správa komunikací (TSK), kterou za tímto účelem zřizuje právě hlavní město Praha.

Technická správa komunikací

Společnost TSK postupuje dle vlastní specifikace vozovek i chodníků. V interaktivní mapě lze dohledat, do kterého pořadí je zařazena konkrétní komunikace: http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx.

Časové lhůty TSK pro zajištění sjízdnosti vozovek:

Zmírnění závad:

I. pořadí do 2 hodin od výjezdu

II. pořadí do 4 hodin od výjezdu

III. pořadí nejpozději do 48 hodin po ošetřen í vozovek  I. a II. pořadí

Odstranění závad:

I. do 48 hodin od výjezdu

II. do 75 hodin od výjezdu

III. do 48 hodin po odstranění závad na I. a II. pořadí

Schůdnost chodníků společnost TSK zajišťuje v době od 7 do 17 hodin. Ve zbývajícím čase tak činí pouze dle vlastního uvážení a kapacitních možností dodavatelů.

Závady schůdnosti u chodníků, které jsou zařazené do I. pořadí, se provádí ve zmíněném časovém limitu, u chodníků II. pořadí je ukončení výkonu nejpozději do 17 hodin následujícího dne po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti I. pořadí.

Kontakty:

Plaisner Michal, 725 518 547, michal.plaisner@tsk-praha.cz

Malá Jana, 733 782 613, jana.mala@tsk-praha.cz

Zastávky MHD

Úklid zastávek MHD provádí pro Dopravní podnik hl. m. Prahy společnost Pražské služby, středisko Ruzyně. Informační linka: 284 091 888.

Sněhová pohotovost Prahy 6

V rámci projektu sněhové pohotovosti zajišťuje městská část Praha 6 úklid chodníků. Brigádníci sněhové pohotovosti konkrétně působí na sídlišti Dědina, v Sedlci, na Hanspaulce a dále v části Střešovic, Břevnova, Vokovic a Ořechovky. Napadne-li sníh, brigádníci nastupují do práce nejpozději v 6:30, aby stihli zajistit schůdnost jednotlivých chodníků ještě v dopoledních hodinách.

Kontrolu prováděné práce dozorují dispečeři sněhové pohotovosti a inspektoři odboru dopravy a životního prostředí (bezplatná informační telefonní linka: 800 105 060).

Přehled všech komunikací, o jejichž zimní údržbu se stará městská část, lze najít na Geoportálu Prahy 6 https://gis.praha6.cz/snehova-pohotovost/

Zájemci o brigádu v rámci sněhové pohotovosti se stále mohou hlásit – více zde.   

Vedle toho je sněhová pohotovost zajišťována skrze dodavatelské firmy. Sdružení firem CDV služby a Pražské služby zajišťuje oblasti Vokovic, Ruzyně, Střešovic, centrální části Bubenče a Dejvic a také Kladenskou ulici a Ořechovku. Kontakt: Tomáš Míka, tel. 725 074 260.

Společnost SNEO se pak stará o úklid Břevnova, Ořechovky a Střešovic. Kontakt: Petr Staněk, tel. 604 204 967.